Сегодня: 07 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Аварійна ситуація може виникнути у разі: падіння з висоти, падіння предметів, драбин, риштувань, помостів, вихід з ладу обладнання, ураження електричним струмом та інше.

5.2. При виявленні такої ситуації необхідно припинити роботи, вимкнути обладнання, огородити небезпечну зону, не допускати до неї сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі надавати їм першу медичну допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.6. Якщо сталася пожежа, необхідно викликати пожежну частину і приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.7.Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РУЧНОГО ЕЛЕКТРИФІКОВАНОГО ІНСТРУМЕНТА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3. При експлуатації ручного електрифікованого інструменту (далі - електроінструмент) слід також керуватись інструкціями підприємств-виготовлювачів і також ГТБЕ, ПБЕЕС. ГОСТ-12.1.013-78.

1.4. Електроінструмент за умовами безпеки поділяти на такі класи:

1.4.1. І електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, ізольовані і штепсельна вилка має заземлювальний контакт;

1.4.2. ІІ електроінструмент, у якого всі деталі, що перебувають під напругою, мають подвійну або посилену ізоляцію. Цей електроінструмент не має пристроїв для заземлення.

1.4.3. Номінальна напруга для електроінструмента класів І і II має бути не більше 220В для електроінструмента постійного струму; 380 В - для електроінструмента змінного струму;

1.4.4. ІІІ - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, у якою ні внутрішні, ні зовнішні кола не перебувають під іншою напругою. Електроінструмент класу Ш призначений для живлення від безпечної наднизької напруги.

1.5. Електроінструмент, який живиться від електромережі, слід обладнувати незнімним гнучким кабелем (шнуром) зі штепсельною вилкою. Незнімний гнучкий кабель електроінструмента класу І повинен мати жилу, яка з'єднує зазем

Лювальний затискач електроінструмента із заземлювальним контактом штепсельної вилки.

1.6. Кабель в місці введення до електроінструмента класу І слід захищати від стирань і перегинів еластичною трубкою з ізоляційного матеріалу.

Трубку слід закріплювати в корпусних деталях електроінструмента, вона повинна виступати з них на довжину не менше п'яти діаметрів кабелю. Закріплення трубки на кабелі поза інструментом забороняється.

1.7. Для приєднання однофазного електроінструмента шланговий кабель повинен мати три жили: дві - для живлення, одну - для заземлення.

1.8. Для приєднання трифазного електроінструмента застосовувати чотирижильний кабель, одна жила якого служить для заземлення.

Ці вимоги стосуються тільки електроінструмента із таким корпусом, який слід заземлювати.

1.9. Доступні для доторкання металеві деталі електроінструмента класу І, які можуть опинитись під напругою у випадку пошкодження ізоляції, повинні бути з'єднані із заземлювальним затискачем.

Електроінструмент класів II і ІІІ не заземлювати.

1.10. Заземлення корпусу електроінструмента слід здійснювати спеціальною жилою живильного кабелю, яка не може одночасно бути провідником робочого струму. Використовувати для цього нульовий робочий провід забороняється.

1.11. Штепсельна вилка повинна мати відповідну кількість робочих і один заземлювальний контакт. Конструкція вилки повинна забезпечувати випереджальне замикання заземлювального контакту під час увімкнення та більш запізнене розмикання його під час вимикання.

1.12. Конструкція штепсельних вилок електроінструмента класу ІІІ повинна унеможливлювати з'єднання їх з розетками на напругу понад 42 В.

1.13. До роботи з електроінструментом допускати осіб, які пройшли медичне обстеження, спеціальне навчання і перевірку знань щодо безпечного виконання робіт з застосуванням електроінструменту, та інструктаж по охороні праці на робочому місці.

1.14. Результати інструктажу заносити в “Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці”, в журналі після проходження інструктажу повинні бути підписи інструктуючого і інструктованого.

1.15.За невиконання вимог даної Інструкції особовий склад несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

1.16. До роботи з електроінструментом класу І в приміщеннях з підвищеною небезпекою та поза приміщеннями допускати осіб з II групою електробезпеки.

До роботи з електроінструментом II і III класу достатньо І групи з електробезпеки.

1.17. Кабель електроінструменту має бути захищений від випадкових пошкоджень і зіткнень його з гарячими, вогкими та масними поверхнями.

1.18. Електроінструмент підлягає, періодичній перевірці не рідше 1 разу в 6 місяців.

1.19. До періодичної перевірки входять:

1.19.1. зовнішній огляд;

1.19.2. перевірка роботи на холостому ході не менше 5 хв;

1.19.3. вимірювання опору ізоляції мегомметром на напругу 500 В протягом 1 хв. За умови увімкненого вимикача, в цьому разі опір ізоляції має бути не менше 1 МОм;

1.19.4. справність кола заземлення (для електроінструмента класу І).

1.20. У електроінструмента вимірювати опір обмоток і токового кабелю відносно корпусу та зовнішніх металевих деталей.

1.21. Справність кола заземлення перевіряти за допомогою пристрою на напругу не більше 12 В один контакт якого підключається до заземлювального контакту штепсельної вилки, а другий - до доступної для дотику металевої деталі інструмента (наприклад, до шпинделя). Електроінструмент вважати справним, якщо пристрій показує наявність струму.

1.22. Після капітального ремонту електроінструмента чи ремонту його електричної частини він підлягає випробуванню в такому обсязі і послідовності:

1.22.1. перевірка правильності складання зовнішнім оглядом та триразовим увімкненням і вимиканням вимикача у підключеного на номінальну напругу електроінструмента, в цьому разі не має бути відмов пускання і зупинення;

1.22.2. перевірка справності кола заземлення (для електроінструмента класу безпеки І);

1.22.3. випробування ізоляції на електричну міцність;

1.22.4. обкатка в робочому режимі не менше ЗО хв.

1.23. Після капітального ремонту електроінструмента опір ізоляції між деталями, що перебувають під напругою і корпусом, або деталями для основної ізоляції, має бути не нижче 2 МОм, для додаткової - 5 МОм, для підсиленої - 7 МОм.

Випробування електричної міцності ізоляції електроінструмент і слід проводити напругою змінного струму частотою 50 Г'ц:

Для електроінструмента класу безпеки І - 1000 В,

класу безпеки II - 2500 В,

класу безпеки ІІІ - 400 В.

1.24. Електроди випробувальної установки прикладати до одного з контактів штепсельної вилки та до шпинделя або металевого корпусу, або до фольги, накладеної на корпус електроінструмента, виконаного з ізоляційного матеріалу (вимикач має бути увімкнений).

Ізоляція електроінструмента має витримати зазначену напругу протягом 1 хв.

1.25. Результати перевірок і випробувань електроінструменту слід заносити до “Журналу обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів. перетворювачів частоти та переносних світильників”. Журнал повинна вести призначена по підрозділу особа, відповідальна за збереження та справність електроінструмента.

1.26. На корпусах електроінструмента слід зазначити інвентарні номери, а також дати наступних перевірок.

1.27. Зберігати електроінструмент та допоміжне обладнання до нього слід у сухому приміщенні, обладнаному стелажами, полицями, скринями, що надійно забезпечує його збереження, згідно з вимогами до умов зберігання, зазначеними в паспорті електроінструмента.

Забороняється складати електроінструмент в два ряди і більше без спеціального упакування.

1.28. Під час транспортування електроінструмента слід вживати застережних заходів, що унеможливлюють його пошкодження. Забороняється перевозити електроінструмент разом з металевими деталями та виробами.

1.29. Під час кожної чергової видачі електроінструменту особою, відповідальною за збереження та справність електроінструменту, в присутності особи, яка буде працювати з ним, мають бути перевірені:

1.29.1. комплектність і надійність кріплення деталей;

1.29.2. справність деталей корпусу, рукоятки та кришок щіткотримачів, наявність захисних кожухів та їх справність (зовнішнім оглядом);

1.29.3. надійність роботи вимикача;

1.29.4. задовільна робота на холостому ході.

1.30. У електроінструмента класу І, крім того, має бути перевірена справність кола заземлення між його корпусом і заземлювальним контактом штепсельної вилки. Працівнику мають бути видані засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавички, калоші, килими).

1.31. Забороняється видавати для роботи електроінструмент, який не відповідає хоча б одній із перелічених вимог або електроінструмент з простроченою датою періодичної чергової перевірки.