Сегодня: 12 | 08 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 5)

- піднімати і опускати дрібні деталі і матеріали в спеціальній тарі;

- дотримуватись встановленої сигналізації при підійманні і опусканні вантажів;

- опускання вантажу на настил слід виконувати на найменшій швидкості, плавно без поштовхів;

3.2.20. щоб уникнути ударів по риштуванням вантажем підвішеним на гаку баштового або стрілового крана, поворот стріли крана одночасно з підійманням вантажу в безпосередній близькості від риштувань забороняється;

3.2.21. забороняється підйом і спуск робітників по стояках риштувань;

3.2.22. забороняється піднімати на риштування і помости цеглу пакетами, укладену з перехресною перев'язкою або в "ялинку" без спеціальних огороджувальних пристосувань;

3.2.23. опускати порожні піддони з риштувань і помостів слід пачками, заздалегідь підготовленими і правильно застропованими;

3.2.24. забороняється скидати піддони з риштувань і помостів;

3.2.25. забороняється за власною ініціативою виконувати будь-які зміни в каркасі риштувань, а також знімати кріплення;

3.2.26. періодично очищати настили від будівельного сміття, а в зимовий час від снігу, льоду з посилкою після цього піском;

3.2.27. під час експлуатації риштування повинні оглядатися керівником робіт не рідше ніж через кожні 10 днів;

3.2.28. риштування, з яких поздовж місяця і більше роботи не проводились, перед початком робіт необхідно приймати в порядку згідно з пп. 1.16.15., 1.16.16;

3.2.29. додатковому огляду підлягають риштування після дощу чи відлиги, а також після механічного впливу.

При виявленні деформацій риштування повинні бути відремонтовані і прийняті згідно з пп. 1.16.15., 1.16.16;

3.2.30. підвісні риштування повинні прикріплюватись до міцних частин будівлі (споруди) або конструкції - для запобігання розгойдуванню;

3.2.31. укладання настилів на пальці підвісних риштувань та користування ними допускаються тільки після міцного закріплення елементів, до яких риштування підвішені;

3.2.32. гаки, хомути та пальці підвісних риштувань необхідно закріплювати до елементів конструкцій, які монтуються або ремонтуються, до піднімання їх.

Гаки для підвішування риштувань необхідно випробовувати заздалегідь протягом не менше 15 хв. статичним навантаженням, яке в 2-а рази перевищує робоче. Результати випробувань повинні оформлятись відповідним актом;

3.2.33. для пересувних риштувань (так само, як і для колисок) як вантажний повинен застосовуватись сталевий канат з коефіцієнтом запасу міцності не менше дев'ятикратного. Кількість затискачів закріплення канатів повинна визначатись розрахунком, але їх повинно бути не менше трьох.

Канат уловлювача у разі аварійного спрацьовування уловлювача під час обривання вантажного каната повинен мати коефіцієнт запасу міцності по максимальному динамічному зусиллю не менше 3.

Сполучення між ярусами підвісних риштувань повинно здійснюватись по жорстко закріплених драбинах.

3.3. З колисок та платформ:

3.3.1. щоденно перед початком виконання робіт необхідно перевіряти стан колисок, пересувних риштувань та канатів і проводити випробування з імітації обривання робочого каната. Максимальна висота падіння колисок та пересувних риштувань до зупинення їх уловлювачами не повинна перевищувати 0,15м;

3.3.2. кожний вузол металоконструкцій опорних, підвісних та пересувних риштувань та колисок після виготовлення повинен пройти контроль та випробування, за результатами яких необхідно складати акт приймання.

Після цього повинно бути проведено контрольне складання риштувань, які додатково перевіряються та випробовуються;

3.3.3. контрольне складання опорних риштувань повинно проводитись без застосування особливих зусиль і під час його проведення необхідно перевіряти:

- правильність установлення всіх вузлів - зовнішнім оглядом;

- вертикальність установлення стояків - за допомогою виска (кут нахилу повинен бути не більше 1 °);

- легкість з'єднання ригелів, поручнів (бар'єрів) та бортів зі стояками;

- щільність прилягання гаків драбини до ригелів, а нижніх кінців - до настилів;

- надійність установлення та закріплення стояків;

- надійність закріплення огороджень прорізів на ригелях та настилах;

- наявність бортів, що запобігають падінню інструмента, шматків матеріалу тощо.

Настили повинні відповідати вимогам пункту 1.5.9. цієї Інструкції;

3.3.4. опорні та підвісні риштування після закінчення контрольного складання необхідно протягом 10 хв. випробувати рівномірно розподіленим по верхньому ярусу навантаженням 2,5 кПа (250 кгс/м2).

Після закінчення випробувань риштування необхідно розібрати, причому всі елементи риштувань повинні розбиратись без особливих зусиль.

Елементи риштувань необхідно перевіряти на цілісність зварних швів, відсутність залишкових деформацій, незмінність геометричних форм та розмірів. Виявлені під час перевірки дефекти риштувань необхідно усунути, після чого провести повторне випробування, за результатами якого повинен бути складений відповідний акт;

3.3.5. у випадку багаторазового використання підвісних риштувань вони можуть допускатись до експлуатації без проведення випробувань - за умови, що конструкція, на яку підвішуються риштування, пройшла випробування навантаженням, що перевищує розрахункове не менше ніж у 2-а рази, а закріплення риштувань виконано типовими вузлами (пристроями), які витримали випробування;

3.3.6. у разі переміщування пересувних риштувань на них не повинні перебувати працівники, а також не повинно бути матеріалів, тари та сміття;

3.3.7. під час перерв у роботі пересувні риштування повинні бути опущені;

3.3.8. колиски та пересувні риштування, з яких робота не виконується, необхідно опустити на землю;

3.3.9. працювати на колисках дозволяється тільки при їх повній технічній справності;

3.3.10. забороняється класти інструменти на огорожу колиски. Якщо колиска знаходиться на рівні віконного або дверного прорізу, виходити з неї в будівлю забороняється. Виходити з неї дозволяється тільки, коли вона опущена на землю;

3.3.11. забороняється ремонтувати і чистити колиску, яка знаходиться в підвішеному стані;

3.3.12. щоб уникнути розкачування під час роботи, колиска повинна бути закріпленою до стіни;

3.3.13. підйом та опускання колиски повинні бути рівномірними з швидкістю не більше 2 м/хв;

3.3.14. особи, які проводять підйом колиски, повинні слідкувати, щоб при намотуванні на барабан канат не улучав між зубцями передачі, лягав рівномірними витками в кожному шарі намотування;

3.3.15. при роботі поблизу електропроводів їх необхідно вимикати;

3.3.16. працювати на колисках при ожеледі, сильному снігопаді, дощі і швидкості вітру 4-5 м/сек. забороняється;

3.3.17. у вечірній і нічний час будівельні майданчики, на яких виконуються роботи з колисок, а також проходи, проїзди, сходи і механізми повинні бути достатньо освітлені;

3.3.18. допуск сторонніх осіб до лебідок і в зону роботи колисок забороняється.

3.4. Із застосуванням запобіжних поясів та страхувальних канатів:

- вимоги до застосування запобіжних поясів та страхувальних канатів викладені в п. 1.18. даної Інструкції.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Розвантажити риштуванні і помости від матеріалів, механізмів, інструментів тари та будівельного сміття.

4.2. Перекрити спеціальним огородженням підйоми і входи на риштування і помости, вивісити забороняючи написи і таблички.

4.3. Опустити колиску на землю, розвантажити її, лебідку вимкнути від електромережі.

4.4. Прибрати робоче місце.

4.5. Драбини, стрем'янки, запобіжні пояси, страхувальні канати покласти у відведені для них місця.

4.6. Зняти спецодяг та інші засоби індивідуального захисту.

4.7. Вимити руки, обличчя теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

4.8. Доповісти керівнику робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.