Сегодня: 25 | 07 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

 

1.8. Оператор повинен виконувати тільки ту роботу, яка йому доручена, якій навчений і з якої проінструктований. При отриманні нової роботи – одержати від безпосереднього керівника робіт інструктаж з охорони праці.

1.9. Основні небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища:

– рухомі транспортні засоби;

– термічні і хімічні рідини (гаряча вода, концентровані лужні розчини);

– можливість ураження електричним струмом;

– підвищений рівень концентрації парів бензину;

– підвищений рух повітря (протяги);

– підвищена або понижена температура повітря;

– підвищена вологість;

– недостатнє освітлення робочої зони.

Вказані фактори виробничого середовища можуть призвести до травмування, отруєння, захворювання.

1.10. Оператору видається такий спецодяг, спецвзуття, інші засоби індивідуального захисту:

- костюм бавовняний з водовідштовхувальним просоченням з капюшоном - на 12 місяців;

- чоботи гумові – на 12 місяців;

- фартух прогумований – на 12 місяців;

- рукавиці гумові – на 3 місяці.

1.11. Оператор повинен використовувати за призначенням та дбайливо відноситися до виданого спецодягу, спецвзуття, а також виконувати правила користування ними.

1.12. Оператор повинен знати і виконувати вимоги Інструкції з експлуатації автомийки.

1.13. Під час роботи оператор повинен дотримуватися санітарних норм і правил особистої гігієни. Забороняється забруднювати навколишнє природне середовище.

Переодягатися і залишати особисті речі треба в побутових приміщеннях. Не можна мити руки бензином, гасом, емульсією. Воду для пиття вживати в спеціально обладнаних місцях. Їжу необхідно приймати в спеціально обладнаних приміщеннях (їдальні, буфеті, кімнаті прийому їжі).

1.14. За невиконання даної Інструкції оператор несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Необхідно одягнути спецодяг, спецвзуття, перевірити справність засобів індивідуального захисту.

2.2. Підготувати до роботи робоче місце, прибрати непотрібні предмети, переконатися в тому, що територія робочої зони знаходиться у безпечному стані.

Перевірити справність обладнання, правильність установки і надійність закріплення щіток, подачу електроенергії, води, стислого повітря.

2.3. Проводити щоденне техобслуговування відповідно до Інструкції з експлуатації, випробувати роботу автомийки.

2.4. За відсутності умов для безпечного виконання роботи, повідомити про це свого безпосереднього керівника, а у випадку його відсутності – керівника вищого рівня. Без усунення наявних несправностей та порушень вимог охорони

Праці або вжиття визначених керівником запобіжних заходів до роботи не приступати.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Миття автомобілів, двигунів повинно проводитись в спеціально відведених приміщеннях або на відкритих площадках.

3.2. Для миття та знежирення повинні застосовуватися негорючі суміші, пасти, розчинники, емульсії та інші безпечні у пожежному відношенні засоби.

3.3. Під час миття автомобілів оператор повинен:

- при механізованому митті – виконувати вимоги Інструкції з експлуатації мийки, знаходитись у водонепроникній кабіні;

- при шланговому (ручному) митті автомобілів – слідкувати за надійністю ізоляції зони миття від відкритих струмоведучих провідників та електрообладнання;

- для заїзду автомобілів на мийку використовувати світлову сигналізацію, яка сповіщає про дозвіл заїзду на піст;

- при митті автомобільних двигунів, що працюють на етилованому бензині, провести попередню нейтралізацію тетраетилсвинцю нейтралізуючим розчином (дихлораміном хлорного вапна);

- бути уважним до сигналів водіїв під час миття автомобілів;

- дозволяти виїзд автомобіля з поста тільки в разі відсутності людей на шляху руху та інших небезпек для руху автомобіля.

3.4. Оператору забороняється:

- під час роботи механізованої мийки знаходиться на шляху руху порталу мийки та автомобілів;

- застосовувати бензин та інші легкозаймисті рідини невідомого складу для протирання автомобілів, знежирення та миття деталей, вузлів та агрегатів;

- проводити мийку транспортних засобів, габарити яких перевищують встановлені для даного типу мийки розміри або мають іншу конфігурацію;

- проводити самостійний ремонт технологічного обладнання мийки, електроустановок, електропроводки, арматури освітлення, за винятком усунення неполадок, передбачених інструкцією з експлуатації;

- вносити будь-які зміни у конструкцію автомийки.

3.5. При проведенні різних робіт по техобслуговуванню та при прибиранні необхідно проводити вимкнення подачі електроенергії, води, стислого повітря на агрегати механізованої мийки та вживати заходів, що перешкоджають помилковому або самочинному увімкненню комутаційної апаратури. На приводах ручного та на ключах дистанційного керування комутаційною електроапаратурою вивісити заборонні плакати “Не вмикати! Працюють люди!”.

3.6. Оператор автомийки зобов’язаний виконувати вимоги встановлених знаків безпеки. Забороняючий знак безпеки з надписом “Не вмикати! Працюють люди” має право зняти тільки той, хто його встановив. Забороняється вводити в роботу устаткування, якщо на пульті керування встановлено знак “Не вмикати! Працюють люди”.

3.7. Під час руху на території необхідно ходити тільки по тротуарах чи пішохідних доріжках, при виході з будинку переконатись у відсутності транспорту.

3.8. Про кожен нещасний випадок, що стався з ним самим, або свідком якого він був, про аварію, пожежу необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання першої допомоги потерпілому, ліквідації аварії та гасінню пожежі.

До розслідування нещасного випадку необхідно зберегти обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи оператор повинен прибрати у відведене місце інструмент, пристрої та матеріали.

4.2. Провести прибирання приміщення автомийки.

4.3. Вимкнути електрообладнання, подачу води і стисненого повітря при однозмінній роботі або передати зміннику.

4.4. Змінити спецодяг і прибрати його у відведене місце.

4.5. Вимити з милом руки і обличчя або прийняти душ.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Якщо виникла небезпечна ситуація, необхідно негайно вимкнути мийку за допомогою кнопки аварійного вимкнення і повідомити про це керівника робіт.

5.2. При виникненні пожежі необхідно викликати пожежну охорону та доповісти керівнику робіт.

5.3. Розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. Електропроводку та електроустановки гасити тільки вуглекислотними та порошковими вогнегасниками.