Сегодня: 18 | 01 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

 

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАНЯ РОБОТИ.

3.1. Під час роботи оператор повністю відповідає за доручену йому дільницю ППКД та безпечне перевезення пасажирів.

3.2. Відправлення вагонів робиться тільки після отримання сигналу готовності від провідників вагонів.

3.3. Під час руху вагонів оператор здійснює безперервний контроль за показаннями приладів, які знаходяться на пульті управління та візуально спостерігає за рухом вагонів в межах видимості в дзеркалах огляду верхній дільниці та прямій видимості нижній дільниці.

3.4. При проходженні опор на нижній дільниці, керуватися командами провідників вагонів, які передаються по рації, показаннями покажчика положення вагонів та візуальним спостереженням.

3.5. При сильному вітрі вагони проводити через опори тільки на сповільненні.

3.6. Оператор зобов’язан зробити пониження швидкості вагонів з послідуючою зупинкою при:

3.6.1. відхилу показання амперметра вище норми

- для нижній дільниці вище 700 А;

- для верхній дільниці вище 950А;

3.6.2. перевищення швидкості вагонів:

- для нижній дільниці вище 6,7 м/сек;

- для верхній дільниці вище 8 м/сек;

3.6.3. захльостувані тягових канатів за несучий канат або їх підвищеної вібрації;

3.6.4.при порушенні в роботі обладнання (скрегіт, стук, підвищена вібрація, задимлення електропроводки);

3.6.5. при сході тягових канатів з роликових батарей опор (по команді провідників вагонів), а також при незрозумілих, невиразних командах, переданих з вагонів або з не привідної станції.

3.7. Оператор зобов’язан зробити аварійне відключення ППКД:

3.7.1. при отриманні сигналу аварійної зупинки від провідників вагонів або по команді від станції;

3.7.2. у випадку, коли командо-апарат не видає команду на сповільнення швидкості при підході вагонів до станцій.

3.8. При спрацюванні аварійних гальм на його дільниці ППКД, оператор повинен терміново спуститися до машинного залу, підняти аварійні гальма та прийняти заходи щодо скорішого продовження руху вагонів.

3.9. При тривалій зупинці вагонів оператор повинен по рації інформувати провідників вагонів та пасажирів про причину зупинення та її тривалість.

3.10. Оператору забороняється:

3.10.1. Залишати своє робоче місце у пульта управління під час руху своєї дільниці ППКД.

3.10.2. Знаходячись за пультом управління читати, слухати музику, займатися іншими справами, які не пов’язані з його виробничими обов’язками.

3.10.3. Передавати роботу на пульті управління особам, які не мають допуску до управління ППКД.

3.10.4. Перевозити на даху та оглядовій площадці вагону обслуговуючий персонал (слюсарі, електрики, ІТР, та інші) у яких відсутні страхувальні пояса або з не пристебнутими страхувальними поясами.

3.10.5. Відправляти вагони без команди провідників вагонів або з незамкнутими дверми вагонів.

3.10.6. Вмикати світло в приміщенні пульта управління в темний час доби під час руху вагонів.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ.

4.1. По закінченню роботи оператор повинен:

4.1.1. по сигналам з верхньої станції та нижньої станції відігнати вагони до місця відстою;

4.1.2. вимкнути опалення в пультовій та накласти заземлення на кабель зв’язку з верхньою станцією;

4.1.3. зробити повне вимкнення систем управління;

4.1.4. вимкнути освітлення в машинному залі;

4.1.5 зачинити приміщення пульта управління та машинного залу, здати ключі охороні.

4.2. Про всі недоліки які мали місце в роботі повідомити керівника робіт.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. У випадку аварії, при якій доставка пасажирів в вагонах на станції неможлива, оператор повинен діяти згідно затвердженого аварійного розкладу.

5.2. При випадковій зупинці вагонів між станціями через несправність ППКД оператор повинен дати аварійний сигнал і чекати приходу електрослюсаря.

5.3. Оператор диспетчерської служби повинен припинити користування ППКД, знеструмити її і повідомити про це керівника робіт або електрослюсаря при виявлені наступних несправностях:

5.3.1. якщо помічено, що вагони починають рухатися при пуску ППКД з відкритими дверми.

5.3.2. помічені випадки довільного руху вагонів.

5.3.3. при виявленні запаху гару, диму або вогню з електродвигунів або пускорегулюючої апаратури та пристроїв, загорянні електропроводки.

5.3.4. при різкому перегріванні електродвигуна, підшипників.

5.3.5. при значному зниженні числа обертів вала електродвигуна, що супроводжується різким нагріванням його корпусу.

5.3.6. іскрінні в електродвигуні та електрообладнанні.

5.3.7. при роботі електродвигуна на двох фазах (двигун гуде).

5.3.8. при обриві заземлюючого проводу.

5.3.9. при припиненні подавання електроенергії.

5.3.10. при виявленні несправностей в системі зупинки вагонів, гальмової системи, сигналізації та блокувань безпеки.

5.3.11. при пошкоджені будь-якого механізму, виявленні незвичайних для даної машини шуму або вібрації.

5.3.12. при травмуванні обслуговуючого персоналу.

5.3.13. при наявності ознак пошкодження стану електричної ізоляції проводки або електричної апаратури ППКД.

5.3.14. помічені будь-які інші несправності ППКД: незвичайний шум, стук, скрип, ривки або поштовхи під час руху вагонів, обрив каната, неточність зупинки вагонів біля площадок, а також при несправності загорожі або освітлення тощо.

5.4. Якщо вищевказані причини призвели до нещасного випадку, то потерпілому необхідно надавати першу медичну допомогу; при необхідності викликати швидку допомогу.

5.5. При виникненні пожежі викликати пожежну частину та приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння.

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по ліквідації аварійної ситуації.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОПЕРАТОРА МИЙНОЇ УСТАНОВКИ

1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3. У залежності від конкретних умов організації виробничого процесу, а також у зв’язку з допущеними аваріями і нещасними випадками, до Інструкції додатком можуть вноситися зміни і доповнення, які викладаються на окремому аркуші за підписом керівника робіт.

1.4. Оператор протягом зміни перебуває на території автозаправного комплексу і повинен виконувати доручену йому роботу з миття автомобілів механізованим та (або) ручним (шланговим) способами.

1.5. До роботи оператором допускати осіб чоловічої статі, які досягли 18-річного віку та пройшли спеціальне навчання за фахом і можуть виконувати роботу з миття автомобілів за станом здоров’я згідно з медичним висновком лікувально-профілактичного закладу.

1.6. Оператор при прийомі на роботу, а також в процесі роботи повинен проходити вступний, первинний, повторний, а в разі необхідності – позаплановий та цільовий інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки, а також з питань надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків.

Оператор після первинного інструктажу на робочому місті повинен протягом 2–3 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого працівника. Повторний інструктаж проводиться один раз на 6-ть місяців.

1.7. Оператор зобов’язаний виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці. Забороняється з’являтися на робочому місці в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, вживати спиртні напої на роботі, палити в місцях, де відповідно до вимог пожежної безпеки та виробничої санітарії встановлена така заборона.

На безперервних роботах забороняється залишати робоче місце до прибуття змінника. У разі неприбуття змінника необхідно повідомити про це свого керівника.