Сегодня: 25 | 07 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

 

3.39. При перестановці печей, їх перекладанні або розбиранні водночас у нижньому і верхньому поверхах отвори в міжповерхових перекриттях, які утворюються, треба обгороджувати.

3.40. Кладка труби над дахом без влаштування спеціальної горизонтальної площадки з огорожею забороняється.

3.41. При проведенні робіт по ремонту колодязів або шахт на водопровідних, каналізаційних мережах, очисних та інших спорудах, при потребі спуску муляра в колодязі, де можливе скупчення отруйних газів, необхідно пересвідчитись у відсутності газів. При спуску в ці споруди муляр повинен надіти на себе запобіжний пояс з прив’язаною до плечових ременів вірьовкою, верхній кінець якої має бути в руках іншого робітника, що стоїть на землі (підлозі) і готовий надати допомогу муляру в екстреному піднятті нагору.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи муляр повинен:

Прибрати зі стін матеріали, інструменти та інвентар;

Очистити інструменти від розчину;

Очистити і впорядкувати робоче місце і проходи, пересвідчитись, що на стінах і підмостках немає предметів, які можуть упасти;

При спуску з верхніх поверхів користуватися драбинами і капітальними маршовими сходами; спускатись приставними драбинами і вантажним підйомником забороняється;

Старанно, за допомогою пасти і вазеліну, видалити з шкіряного покриву залишки розчину, прийняти душ або вимити обличчя і руки теплою водою з милом.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. В разі виникнення на ділянці проведення робіт умов, які загрожують життю або здоров’ю людей, муляр повинен припинити роботу і вжити заходів до усунення небезпеки.

5.2. При виявленні деформацій стін поблизу місця підведення або заміни фундаменту муляр повинен негайно припинити роботу, вийти з небезпечної зони і повідомити керівника робіт.

5.3. При виникненні пожежі використовувати первинні засоби пожежогасіння.

5.4. Муляр повинен уміти надати першу медичну допомогу при нещасному випадку, а в разі потреби, викликати швидку медичну допомогу та повідомити керівника робіт.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОПЕРАТОРА

ДИСПЕТЧЕРСЬКОЇ СЛУЖБИ ПІДВІСНОЇ ПАСАЖИРСЬКОЇ

КАНАТНОЇ ДОРОГИ (ППКД)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи та підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція з охорони праці для оператора диспетчерської служби підвісної пасажирської канатної дороги (ППКД) (далі - оператор) розроблена на підставі ДНАОП 0.00-8.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві”, ДНАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, “Правил устройства и безопасной эксплуатации пасажирских подвесных дорог”.

1.3.Особи, які порушили вимоги даної Інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

1.4. По даній інструкції оператор інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім в процесі роботи проходять повторний інструктаж один раз на 3 місяці. Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктуючого та оператора диспетчерської служби.

1.5. Інструкція повинна переглядатись не рідше одного разу на 3 роки.

1.6. Під час укладання трудового договору працівник повинен бути ознайомлений у письмовій формі з умовами праці на робочому місці.

1.7. До роботи оператором допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання по Правилам будови і безпечній експлуатації

Підвісної канатної дороги (ППКД), мають посвідчення на право керування ППКД відповідного типу, пройшли медичне обстеження, вступний Інструктаж

По охороні праці, Інструктаж на робочому місці та Інструктаж по пожежній безпеці.

1.8. Оператор зобов'язаний:

1.8.1. виконувати правила внутрішнього розпорядку, не вживати алкогольні напої та наркотичні речовини як на робочому місці, так і в побутовому приміщенні;

1.8.2. виконувати вимоги нормативно-правових актів, правил по­водження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва;

1.8.3. дотримуватися вимог охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки;

1.8.4. своєчасно проходити медичне обстеження;

1.8.5. дотримуватися технологічної дисципліни;

1.8.6. працювати тільки справним інструментом та обладнанням;

1.8.7. знати призначення приладів керування ППКД, вміти користуватись ними;

1.8.8. знати призначення і вміти користуватись світловою та звуковою сигналізацією і двостороннім переговорним зв’язком;

1.8.9. вміти оглянути ППКД і перевірити справність всіх приладів та контактів безпеки; справність світлової, звукової сигналізації і двостороннього зв’язку;

1.8.10. знати правила користування ППКД;

1.8.11. вміти включати і виключати ППКД;

1.8.12. вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння;

1.8.13. виконувати тільки ту роботу, яка доручена керівником робіт та з якої проінструктований;

1.8.14. вживати заходів до негайного усунення причин і умов, які перешкоджають виконанню робіт і негайно повідомляти керівни­ка;

1.8.15. дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про здоров'я і безпеку оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи 1.8.16. під час перебування на території підприємства;

1.8.17. вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим.

1.9. Оператору забороняється:

1.9.1. допускати вхід в машинну залу ППКД сторонніх осіб, а також залишати це приміщення не замкнутими на замок;

1.9.2 зберігати предмети, які не мають відношення до обслуговування та керування ППКД в машинній залі ППКД;

1.9.3. самостійно усувати будь-які несправності або пошкодження на ППКД;

1.9.4.пускати ППКД в роботу без дозволу керівника робіт, а також, якщо він виявив будь-які несправності в роботі ППКД або приладів безпеки;

1.9.5. залишати робоче місце без дозволу керівника робіт;

1.10. Оператор забезпечується спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Пройти обов’язковий щоденний медичний огляд.

2.2. Ознайомитися із записами в вахтенному журналі про технічний стан ППКД.

2.3. Спуститися в машинну залу та ввімкнути ППКД.

2.4. Перевірити справність зв’язку між станціями.

2.5. Виконати холостий перегін обох дільниць.

2.6. Перевірити справність радіозв’язку з вагонами і верхній станцією.

2.7. Приступити до перевірці ППКД слюсарями та електриками.

2.8. При перевірці ППКД керуватися командами слюсарів з вагонів або зі станцій, наданих по радіо.

2.9. Перед виконанням команди оператор обов’язково дублює данну команду по рації та дзвінкового зв’язку.

2.10. Під час перевірки приладів безпеки, коли перевіряється дія аварійних гальм, вагони обох дільниць повинні рухатися тільки у бік віддалення від станції. Повернення вагонів до станції робиться тільки після перевірки всіх кінцевих вимикачів перевіряємої станції та з відстані не менше 20 м від середньої станції.

2.11. Підхід вагонів до посадочній площадці повинен робитися на швидкості 0,25 м/сек.

2.12. Уповільнення вагонів з робочою швидкістю на 0,5 м/сек обов’язково дублюється поворотом ручки перемикача швидкості, яка знаходиться на пульті управління.

2.13. Після перевірки ППКД слюсарями та електриками і одержання дозволу на початок робіт, приступити до перевезення пасажирів.