Сегодня: 25 | 07 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

 

3.10. Відремонтовані радіатори повинні бути випробувані на герметичність стиснутим повітрям у ванні з водою.

3.11. Тиск стиснутого повітря при випробуванні радіатора не повинен перевищувати величини, яка вказана в технологічній документації для конкретної марки автомобіля.

3.12. При роботі з паяльною лампою необхідно додержуватись таких вимог:

Перед розпалюванням перевірити її справність;

Резервуар лампи не повинен мати тріщин і запайок легкоплавкими припоями;

Пробка наливного отвору повинна бути закручена до відказу;

Розбирати паяльну лампу можна лише після стравлювання стиснутого повітря;

Гасити полум’я паяльної лампи слід тільки запірним вентилем;

Розпалювати паяльну лампу необхідно тільки наливаючи пальне через ніпель пальника;

Не можна застосовувати бензин для ламп, призначених для гасу;

Лампу, яка горить, необхідно тримати під витяжною шафою та не відлучатись з робочого місця.

3.13. При роботі з паяльною лампою забороняється:

Розпалювати несправну паяльну лампу;

Заливати лампу пальним більше ніж на 3/4 ємності її резервуару;

Використовувати для заправлення етилований бензин;

Заправляти паяльну лампу пальним, виливати пальне або розбирати паяльну лампу ближче ніж 3 м від відкритого вогню;

Заливати пальне в неохолоджену лампу;

Випускати стиснуте повітря через наливний отвір лампи, що горить, або при неохолодженому пальнику;

Підвищувати тиск у резервуарі лампи при накачуванні повітря більш допустимого робочого тиску згідно з паспортом;

Працювати з лампою, яка не пройшла періодичну перевірку.

3.14. У разі виявлення просочування палива, деформації резервуару лампи та інших несправностей необхідно негайно припинити роботу з нею.

3.15. При використанні газових пальників при паянні необхідно додержуватись вимог "Правил безпеки систем газопостачання України".

3.16. Свинець і кольорові метали необхідно плавити тільки у витяжній шафі. Посудину з розплавленим металом забороняється ставити на сиру підлогу.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути, загасити обладнання, яке використовувалося в роботі.

4.2. Ретельно прибрати робоче місце; пристрої, обладнання, матеріали покласти в спеціально відведене для цього місце.

4.3. Впевнитись, що після роботи в приміщенні дільниці не залишились тліючі матеріали, предмети, деталі.

4.4. Зняти спецодяг, помити лице, руки теплою водою з милом; при можливості прийняти душ.

4.5. Повідомити майстра про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Негайно припинити роботу, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.2. Вимкнути всі електроприлади.

5.3. Повідомити про те, що сталося керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати першу медичну допомогу, а при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.5. У разі виникнення пожежі, викликати пожежну частину та приступити до її гасіння первинними засобами пожежогасіння.

5.6. Виконувати всі вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МУЛЯРА

1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3.До роботи муляром допускати осіб, які досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд та мають кваліфікаційне посвідчення муляра.

1.4. Робітник, що приймається на роботу муляром, повинен пройти вступний інструктаж з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, прийомів і способів надання долікарської допомоги потерпілим та повинен бути ознайомлений під розпис з умовами праці, правами та пільгами щодо роботи в шкідливих та небезпечних умовах праці, про правила поведінки при виникненні аварій.

До початку роботи безпосередньо на робочому місці муляр повинен пройти первинний інструктаж з безпечних прийомів виконання робіт.

Про проведення вступного інструктажу та інструктажу на робочому місці робляться відповідні записи в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці і Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. При цьому обов’язкові підписи як того, кого інструктували, так і того, хто інструктував.

1.5. Муляр після первинного інструктажу на робочому місці має протягом 2–15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) пройти стажування під керівництвом досвідченого кваліфікованого муляра, який призначається наказом (розпорядженням) по підприємству.

1.6. Повторний інструктаж з правил і прийомів безпечного ведення роботи і охорони праці муляр повинен проходити:

Періодично, не рідше одного разу на квартал;

При незадовільних знаннях з охорони праці не пізніше місячного строку;

У зв’язку з допущенням випадку травматизму або порушенням вимог охорони праці, що не призвело до травми.

1.7. Муляр повинен працювати в спецодязі і спецвзутті: напівкомбінезоні бавовняному, черевиках шкіряних, рукавицях з надолонниками із вінілісшкіри – Т переривчастої.

Крім того, на зовнішніх роботах взимку додатково: у куртці і брюках бавовняних на утеплювальній прокладці, валянках та засобах індивідуального захисту – окулярах захисних.

Спецодяг і спецвзуття мають бути справні і відповідати розміру і зросту.

1.8. Допуск сторонніх осіб, а також муляра у нетверезому стані на робоче місце забороняється.

1.9. Приймати їжу і відпочивати слід у спеціальних приміщеннях, а в холодну пору року – в пунктах обігрівання, обладнаних у знімних дорожньо-побутових кузовах, пересувних побутових вагончиках та ін.

1.10. Побутові приміщення повинні бути забезпечені питною водою, умивальником для миття рук і аптечкою з комплектом необхідних медикаментів для надання долікарської допомоги.

1.11. За невиконання даної Інструкції муляр несе відповідальність згідно з чинним законодавством України

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Перед початком роботи муляру необхідно впорядкувати спецодяг (застебнути поли, рукава, волосся прибрати під головний убір і т. д.) і при потребі, одержати додаткові засоби індивідуального захисту.

2.2. Перед початком роботи муляр повинен перевірити:

Справність інструменту, пристроїв, а також риштувань і підмостків у робочій зоні;

Наявність засобів індивідуального захисту, передбачених Типовими галузевими нормами;

Оглянути робоче місце і перевірити достатність його освітлення, правильність розміщення матеріалів на робочому місці;

Наявність огороджуючих і захисних пристроїв.

2.3. Під час роботи у виїмках, котлованах перевірити стан кріплень у котлованах, міцність поруччя, огорожі і драбин. Забороняється приступати до робіт у виїмках, котлованах з несправним кріпленням, драбинами, поруччям.

2.4. Необхідно перевірити наявність зовнішніх захисних козирків за периметром будинку, а також огородження віконних та дверних прорізів, отворів у настилах і перекриттях.

2.5. Перед тим як мурувати стіни, необхідно пересвідчитись у відсутності проводів над робочим місцем муляра, а за їх наявності повідомити майстра (виконроба).

2.6. Під час роботи всередині діючих цехів, під прольотами мостових кранів та в інших подібних випадках необхідно перевірити наявність огороджуючих і захисних пристроїв.