Сегодня: 25 | 07 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Під час роботи з інструментами і пристроями необхідно користуватися відповідними засобами індивідуального захисту. При роботі на оглядових канавах, естакадах працюючі повинні бути у захисних касках, бути уважними до сигналів водіїв транспортних засобів та співпрацівників.

3.2. Перед тим, як користуватись пристроями і інструментом, треба перевірити наявність огородження небезпечних місць і не заходити без дозволу за постійні і тимчасові огородження.

3.3. При обслуговуванні та ремонті автомобілів (у т. ч. двигунів) на висоті понад 1 м необхідно користуватися спеціальними помостами, естакадами, площадками або драбинами-стрем’янками.

Застосовувати приставні драбини не дозволяється.

При підійманні по драбині забороняється тримати у руках інструмент, деталі, матеріали та інші предмети. Для цієї мети повинна застосовуватись сумка або спеціальні ящики.

3.4. При роботі рожковими (накидними) гайковими ключами необхідно підбирати їх відповідно до розмірів гайок, правильно накладати ключ на гайку; не можна підтискувати гайку ривком.

Забороняється відкручувати гайки ключами більших розмірів з підкладанням металевих пластинок між гранями гайки і ключа, а також подовжувати рукоятки ключа шляхом приєднання іншого ключа або труби.

3.5. При роботі зубилом або іншим інструментом для рубки металу необхідно користуватися захисними окулярами для запобігання ураженню очей осколками металу. Забороняється стояти проти обрубуваного кінця заготовки.

3.6. При роботі з пневматичним інструментом подавати повітря дозволяється тільки після установлення інструмента у робоче положення. Забороняється направляти струмінь повітря на себе або на інших.

3.7. При експлуатації електроінструменту необхідно додержуватись усіх вимог безпеки інструкції з експлуатації. Не дозволяється вставляти чи виймати робочу частину електроінструменту із патрона, а також регулювати без вимкнення його від електромережі штепсельною вилкою та повної зупинки обертальних частин.

3.8. Забороняється торкатись до електропроводів, арматури загального освітлення, відчиняти дверцята електрошаф, вмикати та зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати та механізми, робота на яких не входить в обов’язки працівника.

3.9. У вибухонебезпечних приміщеннях і зонах треба користуватися тільки обмідненим інструментом, який не дає іскор, та переносними світильниками напругою 12 В у вибухозахищеному виконанні.

3.10. Використані обтиральні матеріали і забруднене мастилом ганчір’я слід прибирати в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються.

3.11. У разі необхідності тимчасового залишення робочого місця працівник зобов’язаний вжити заходів щодо недопущення використання пристроїв, інструменту, приладів сторонніми особами, вимкнути електричне живлення.

3.12. Під час роботи працівник зобов’язаний виконувати вимоги встановлених знаків безпеки. Забороняючий знак безпеки з надписом “Не вмикати! Працюють люди” має право знімати тільки той, хто його встановив. Забороняється вмикати в роботу устаткування, якщо на пульті керування встановлено знак “Не вмикати! Працюють люди”.

3.13. Про кожен нещасний випадок, що стався з ним самим або свідком якого він був, про аварію, пожежу необхідно негайно повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання першої допомоги потерпілому, ліквідації аварії та гасіння пожежі. До розслідування нещасного випадку необхідно зберегти обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Прибрати у відведене місце або здати пристрої, інструменти, прилади, засоби індивідуального та колективного захисту.

4.2. Привести в порядок робоче місце, майстерню, сміття убрати в спеціально відведене місце, зняти напругу з обладнання, вимкнути світло.

4.3. Зняти спецодяг, спецвзуття та прибрати його у відведене місце. Вимити руки і лице з милом.

4.4. Повідомити керівника робіт про виконану роботу, несправності та інші зауваження, що сталися під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Під час роботи можливі пожежі, загорання електропроводки, аварії з устаткуванням, що використовується.

5.2. У разі виникнення пожежі працівник повинен негайно повідомити пожежну частину за телефоном 01, а також безпосереднього або вищого керівника, приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

5.3. Якщо при короткому замиканні виникло займання електропроводки, необхідно терміново вжити заходів щодо знеструмлення лінії і ліквідації пожежі. Займання електропроводки слід гасити вуглекислотними чи порошковими вогнегасниками або піском.

При раптовому вимкненні напруги треба вимкнути всі електроустановки, що були у роботі.

5.4. Якщо є потерпілі, надати першу допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СВЕРДЛЯРА

1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі "Рекомендацій Держнаглядохоронпраці щодо застосування "Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", "Положення про розробку інструкцій по охороні праці для працюючих", "Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", "Правил з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів".

1.3. Інструкція діє протягом 3-х років з дня затвердження.

1.4.По даній Інструкції свердляр інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3-и місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносити до "Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктуючого та свердляра.

1.5. До роботи на свердлильних верстатах допускати осіб не молодше 18 років, які пройшли відповідне навчання, медичний огляд, вступний інструктаж по охороні праці та інструктаж на робочому місці.

1.6. Власник повинен застрахувати свердляра від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров’я з вини власника, він (свердляр) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.7. За невиконання вимог даної Інструкції свердляр несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Свердляр, який користується при роботі вантажопідіймальними механізмами, повинен пройти спеціальне навчання і мати відповідне посвідчення.

1.9. Свердляр повинен:

Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

Утримувати своє робоче місце в чистоті і порядку;

Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

Користуватися спецодягом і засобами індивідуального захисту;

Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних

Випадках;

Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.10. Основні шкідливі та небезпечні виробничі фактори, які діють на свердляра:

Захаращеність робочого місця;

Обертові частини верстата і деталі, що обертаються;

Деталі, заготовка та їх осколки, стружка, а також інструмент, які вилітають;

Різальний інструмент;

Підвищена температура оброблюваних деталей та інструменту;

Ураження електричним струмом;

Підвищені рівні шуму, вібрації.

1.11. Свердляр забезпечується спецодягом і засобами індивідуального захисту: костюм віскозо-лавсановий, черевики шкіряні, окуляри захисні при установці і знятті великогабаритних деталей додатково - рукавиці комбіновані.

1.12. На кожному робочому місці біля верстата на підлозі повинні бути дерев’яні трапи на всю довжину робочої зони і шириною не менше 0,6 м від частин верстата, що виступають.

1.13. Верстати повинні приводитись у дію та обслуговуватись тільки тими особами, за якими вони закріплені.

1.14. Ремонт верстатів повинен виконуватись спеціально призначеними особами.

1.15. Біля кожного верстата повинна бути вивішена табличка із зазначенням особи, яка відповідає за експлуатацію.

1.16. Для зняття, установлення деталей або заготовок масою більше 20 кг необхідно використовувати підйомно-транспортні механізми, обладнані спеціальними пристроями (захватами).

1.17. Мастильно-охолоджувальні рідини повинні мати відповідний дозвіл Міністерства охорони здоров’я.

1.18. Гачки для видалення стружки повинні мати гладкі рукоятки та щиток, що запобігає порізам рук стружкою.

Не дозволяється користуватися гачками з ручкою, яка має форму петлі.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Одягнути спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту. Рукава необхідно застібнути, волосся прибрати під головний убір.

2.2. Прийняти верстат від змінника.

2.3. Приготувати гачок для видалення стружки.

2.4. Перевірити наявність і справність:

Огородження зубчатих коліс, привідних ременів, приводів, а також струмоведучих частин електричної апаратури;

Захисного заземлення;

Запобіжних пристроїв для захисту від стружки, охолоджуючих рідин;

Пристрою для кріплення інструменту, деталей;

Ріжучого, вимірювального інструменту, пристосувань.

2.5. Перевірити верстат на холостому ході:

Справність органів керування (механізмів головного руху, подачі, пуску, зупинки руху та інше);

Справність систем змащення і охолодження (впевнитись в тому, що мастильна і охолоджувальна рідини подаються нормально і безперервно);

Справність фіксації важелів увімкнення і перемикання;

Відсутність заїдань та надмірної слабини в рухомих частинах верстата-шпинделя, подовжніх і поперечних полозків.

2.6. Перевірити правильність заточки інструменту.

2.7. Розкласти інструмент, пристосування в зручному для користування порядку.

2.8. Шланги, які підводять охолоджувальну рідину розмістити так, щоб вони не торкались ріжучого інструменту і рухомих частин верстата.

2.9. Відрегулювати місцеве освітлення.