Сегодня: 25 | 07 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

 

3.11. При мийці посуду в воді з додатком соди, гірчиці та інших миючих засобів, користуватися гумовими рукавичками, волосяними щітками.

3.12. При митті посуду в ваннах спочатку наливати холодну воду, а потім гарячу.

3.13. При ополіскуванні посуду в гарячій воді необхідно користуватись металевими кошиками та сітками.

3.14. При митті ножів, виделок, ложок слід стерегтися гострих робочих поверхонь ножів та задирок.

Не дозволяється чистити столові приладдя на наждачному крузі.

3.15. Негайно вилучати з підлоги упущені залишки їжі, розлитий жир, розбитий посуд.

3.16. Посуд для перенесення залишків їжі чи рідин заповнювати таким чином, щоб виключити їх випадання і розливання.

3.17. Забороняється знімати з посудомийної машини запобіжні щитки, кожухи та огорожі, працювати з несправними приладами автоматики.

3.18. Очищення, ручне змащення і ремонт обладнання під час його роботи забороняється і допускається тільки після його повної зупинки.

3.19. Забороняється працювати на обладнанні з несправним або знятим огородженням рухомих частин.

3.20. Якщо корпус обладнання опиниться під напругою, треба негайно припинити роботу і вимкнути електроенергію.

3.21. При виникненні в процесі роботи машини шуму, стуку, гудіння її необхідно вимкнути і викликати механіка.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути обладнання шляхом вимкнення пакетних перемикачів, кнопкових станцій, рубильників.

4.2. Протерти обладнання, прибрати залишки їжі, води.

4.3. Інвентар, залишки миючих засобів прибрати в місце їх схову.

4.4. Прибрати робоче місце, звільнивши його від посуду, залишків їжі, звільнити проходи і підходи.

4.5. Зняти спецодяг; помити обличчя, руки. При можливості прийняти душ.

4.6. Доповісти керівникові робіт про всі недоліки, які мали місце під час роботи.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНІЙ СИТУАЦІЇ

5.1. Аварійна і небезпечна ситуація при митті посуду може виникнути в разі ураження електричним струмом, опіках, падіння на підлогу, виходу з ладу обладнання та інше.

5.2. При виникненні аварії або ситуації, що може призвести до аварії, нещасного випадку, необхідно негайно вимкнути обладнання, вимкнувши його від мережі, не допускати в небезпечну зону сторонніх осіб.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Якщо є потерпілі, надати першу медичну допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.5. Якщо сталася пожежа, викликати пожежну частину і приступити до гасіння наявними засобами пожежогасіння.

5.6. Виконувати вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ МІДНИКА

1. Загальні положення

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3. По даній Інструкції мідник інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім через кожні 3-и місяці (повторний інструктаж). Результати інструктажу заносити до "Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці", в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис особи, яка інструктує, та мідника.

1.4. Власник повинен застрахувати мідника від нещасних випадків та професійних захворювань. В разі пошкодження здоров’я з вини власника, він (мідник) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.5. За невиконання вимог даної Інструкції мідник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

1.6. До роботи мідником допускати осіб віком не молодше 18 років, які мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж по охороні праці та інструктаж на робочому місці.

1.7. Мідник повинен:

Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

Користуватися спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту;

Не допускати сторонніх осіб на своє робоче місце;

Пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі;

Надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

– виконувати тільки ту роботу, яка доручена майстром та по якій проінструктований;

Утримувати робоче місце в чистоті та порядку;

Не виконувати вказівки, які суперечать правилам безпеки.

1.8. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на мідника:

Захаращення робочих місць;

Відсутність спеціальних пристроїв, інструменту та обладнання;

Підвищена загазованість робочої зони;

Підвищена температура поверхні обладнання, матеріалів;

Підвищена або знижена температура, вологість повітря робочої зони;

Незахищені струмоведучі частини електрообладнання;

Недостатня освітленість робочої зони;

Шкідливі компоненти в складі матеріалів, що застосовуються, які діють на шкіру, органи дихання та слизові оболонки органів зору та дихання;

Термічні фактори (вибухи паливних баків, ємностей з-під легкозаймистих і горючих рідин, паяльних ламп, опіки кислотою, припоєм, полум’ям);

Падіння радіаторів і паливних баків;

Наявність у повітрі робочої зони шкідливих речовин (аерозолю свинцю, парів кислот, вуглецю оксиду).

1.9. Мідник забезпечується спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту:

Костюм віскозно-лавсановий;

Фартух брезентовий;

Рукавиці комбіновані;

Окуляри захисні.

Постійно зайнятому на зовнішніх роботах взимку додатково видається: куртка та брюки бавовняні на теплій підкладці.

1.10. Мідницькі роботи повинні виконуватися у спеціально відведеному приміщенні, яке оснащене устаткуванням, пристроями та інструментом згідно з нормативно-технологічною документацією.

1.11. У приміщенні, де виконуються мідницькі роботи, повинні завжди знаходитися розчини для нейтралізації кислоти: посудини з 5-10%-им нейтралізуючим розчином питної соди (для шкіри тіла) і 2-3%-им розчином питної соди (для очей).

1.12. Приміщення для виконання мідницьких робіт повинно бути обладнаним припливно-витяжною та місцевою вентиляцією.

1.13. На обладнанні та пристроях, які при роботі виділяють пил, пари або гази, необхідно встановлювати місцеві відсоси.

1.14. Роботи пов’язані з виділенням шкідливих випаровувань, а також роботи по зачищенню деталей перед пайкою або лудінням повинні виконуватись в місцях, обладнаних місцевими відсосами.

1.15. Травлення кислотою повинно проводитись в небиткій кислотостійкій тарі і тільки у витяжній шафі (не дозволяється користуватись скляною тарою). При травленні опускати в кислоту одночасно велику кількість цинку не дозволяється.

1.16. Флюс та матеріали для його виготовлення необхідно зберігати у витяжній шафі в кількості, яка не перевищує добову потребу.

1.17. Палити на мідницькій дільниці заборонено.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягнути спецодяг, підготувати засоби індивідуального захисту.

2.2. Підготувати робоче місце, підібрати необхідний інструмент, обладнання та необхідні матеріали.

2.3. Паяльні лампи перед початком роботи і періодично, не рідше одного разу на місяць, повинні підлягати огляду та перевірці на герметичність з наступною реєстрацією в спеціальному журналі. Несправні лампи необхідно здати в ремонт.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Мідницькі роботи повинні проводитися при працюючій вентиляції.

3.2. Робочі місця під час проведення паяльних робіт повинні бути очищені від горючих матеріалів.

3.3. Під час пайки паливних баків і ємностей з-під легкозаймистих та горючих рідин необхідно: злити залишки палива через зливний отвір, промити їх гарячою водою, пропарити парою, знову промити гарячою водою з каустичною содою, просушити гарячим повітрям до повного видалення слідів легкозаймистих та горючих рідин.

3.4. Пайку необхідно проводити при відкритих пробках.

3.5. Дозволяється виконувати пайку, попередньо заповнивши ємність гарячою водою або безперервно подаючи інертний газ (азот, відпрацьовані гази від карбюраторного двигуна).

3.6. Для заповнення ємності відпрацьовані гази необхідно подавати шлангом, який обладнаний іскрогасником. Шланг приєднують до вихлопної труби автомобіля, двигун якого працює на малих обертах колінчастого валу.

3.7. Пайку необхідно виконувати при безперервному поданні відпрацьованих газів протягом всього часу пайки. Для видалення газів із ємності або паливного баку можуть бути використані спускні отвори.

3.8. Паяти радіатори, паливні баки та інші великі деталі необхідно на спеціальних підставках (стендах), які обладнані піддонами для стікання припою.

3.9. Прочищаючи трубки радіатора шомполом, не слід тримати руки на протилежній стороні трубки.

Забороняється вводити шомпол в трубку до упору рукоятки.