Сегодня: 29 | 11 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1< >.Одягнути спецодяг, < >Застібнути на всі < >ҐУдзики, волосся підібрати під головний убір.

2.2.Перевірити стан робочого місця, відсутність в середині апарата сторонніх предметів, а на самому апараті, крім оригіналів, щоб нічого не було

2.3.Перевірити стан електрокабеля, щоб на ньому не було важких предметів і < >Згинів більш ніж потрібно.

2.4. Увімкнути вилку розетку і впевнитись, що вона міцно тримається. Не дозволяється вмикати і вимикати вилку мокрими руками.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. При роботі на копіювальних апаратах, крім даної Інструкції, необхідно користуватися інструкціями по безпечній експлуатації апаратів відповідної моделі.

3.2.3абороняється експлуатація апаратів, технічний стан яких та вимоги безпеки, а також пожежної безпеки не відповідають встановленій документації на апарати конкретних моделей.

3.3.На< >ПР< >УгА живлення не повинна коливатись більш ніж на 10%.

3.4. Під час друку забороняється:

Вимикати живлення апарату;

Відчиняти дверцята чи кришки;

Виймати сітьовий кабель;

Переміщати апарат.

3.5.< > ЩО6 уникнути попадання в очі світла від джерела експонентного випромінювання, не допускається увімкнення < >РежимУ копіювання при піднят< >Ій Кришки.

< >3.6. Кришку відчиняти і зачиняти м< >'Яко, без ударів.

3.7. При видаленні зім'ятого паперу не можна торкатись нагрівального блоку так як він може бути дуже гарячим. Забороняється залишати в апараті обірваний папір.

3.< >8. Вида< >ЛятИ копії, що застряли слід не раніше ніж через 15 сек. після вимкнення машини.

3.9< >. Після видалення паперу необхідно впевнитись, що всі блоки та важелі повернуті в першочергове положення, а всі кришки зачинені.

< >3.І0. При виконанні операцій, пов< >'Язаних з можливим дотиком з матеріалами, що містять селен, слід користуватися медичними рукавичками.

3.11. Як< >ЩО руки забруднились фарбою:

Уникати повторного контакту з шкірою;

Негайно протерти шкіру вологою ганчіркою, або помити руки теплою водою з милом.

3.12.Сл< >Ід також < >Слідкувати, щоб фарба не попадала на одяг.

3.13.Як< >ЩО в середину апарата попали метал, рідина чи інші сторонні предмети, необхідно негайно його вимкнути сітьовим вимикачем, а потім вимкнути вилку з розетки і викликати спеціаліста по обслуговуванню апарата. Вмикати апарат в такому стані забороняється.

3.14.При обслуговуванні апарата його необхідно вимкнути від електромережі.

3.15.3аборо< >НЯється приймати їжу під час розмножування документації. Перед прийомом їжі необхідно помити руки з милом і провітрити приміщення.

3.16. При виготовленні < >МатрицЬ не можна відчиняти верхню кришку.

3.17.3аборо< >НЯється використовувати алюмінієву фольгу, папір, який містить вуглець (графіт).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути апарат від електромережі.

4.2. Прибрати робоче місце; < >Макулатурний папір прибрати в спеціальний ящик.

4.3. Проч< >ИСтити експозиційне скло, верхню кришку, ролик подачі паперу, стіл подачі паперу вологою тканиною і протерти сухою ганчіркою.

4.4. 3ня< >ТИ спецодяг.

4.5. Р< >ЕтЕльно помити руки, лице теплою водою з милом, прополоскати рот, при можливості прийняти душ.

4.6. Про всі недоліки, які мали місце в роботі, доповісти керівникові.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Якщо в апараті з'явився сторонній стукіт, дим, неприємний запах або щось виглядає незвично, слід негайно вимкнути основний вимикач живлення, а потім < >Вимкнути Вилку з розетки.

5.2. Не допускати сторонніх осіб в небезпечну зону.

5.3. Повідомити про те, що сталося, керівника робіт.

5.4. Не намагатись ліквідувати несправності самому.

5.5. Я< >КщО є потерпілі, необхідно надати першу допомогу, при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

5.6. Як< >ЩО сталася пожежа, викликати пожежну охорону і приступити до гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння.

5.7< >. В усіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації.

НСТРУКЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПРИ РОБОТІ З ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИМИ МАШИНАМИ,

ЩО КЕРУЮТЬСЯ З ПІДЛОГИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", ДНАОП 0.00-1.03-02 "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів".

1.3.Інструкція діє протягом 5 років з дня її затвердження.

1.4.До керування вантажопідіймальною машиною з підлоги і зачіплю­вання вантажу на гак допускати осіб, які пройшли медичний огляд, відповідне навчання за розробленою власником програмою перевірки навичок з керування машиною та зачіплювання вантажів, вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці.

1.5. Інструктаж по керуванню вантажопідіймальною машиною з підлоги підвішування вантажу на гак повинен проводитися в терміни передбачені для проходження Інструктажу по основній професії особового складу робітника, а також при порушенні вимог цієї Інструкції.

1.6. Інструкція видається всім особам, які керуються вантажопідіймальними машинами з підлоги, під розписку.

Особи, які не виконують вимоги інструкції несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1 7. Спецодяг і спецвзуття та засоби індивідуального захисту вида­ються за нормами основної професії.

1.8. Вимоги пожежної виконувати згідно з вимогами за основною професію.

1.9. При нещасних випадках, аваріях, захворюванні, а також виявленні несправності вантажопідіймальної машини необхідно негайно повідомити про це керівника робіт.

1.10. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

Ураження електричним струмом;

Падіння вантажу;

Падіння при пересуванні.

1.11. За невиконання даної Інструкції працівник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.