Сегодня: 29 | 11 | 2020

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Якщо виникла небезпечна ситуація, необхідно негайно вимкнути електрообладнання і повідомити про це керівника робіт.

5.2. При виникненні пожежі необхідно викликати пожежну охорону та доповісти керівнику робіт.

5.3. Розпочати гасіння пожежі первинними засобами пожежогасіння. Електропроводку та електроустановки гасити тільки вуглекислотними та порошковими вогнегасниками.

5.4. У разі необхідності оператор повинен надати потерпілим при аварії або внаслідок нещасного випадку першу медичну допомогу і при необхідності викликати швидку медичну допомогу.

ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ОПЕРАТОРА КОПІЮВАЛЬНИХ АПАРАТІВ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дія Інструкції поширюється на всі органи і підрозділи ВМС ЗС України (далі – підрозділи).

1.2. Інструкція розроблена на основі ДНАОП 0.00-8.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".

1.3. До самостійної роботи на копіювальних апаратах допускати осіб, які пройшли медичне обстеження, відповідне навчання по спеціальній програмі, а також пройшли вступній інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі на робочому місці один раз у квартал. Проведення інструктажів на робочому місці реєструється в журналі з обов`язковими підписами тих, хто проводив інструктаж і кого інструктували.

1.< >4. Керівник підрозділу, повинен застрахувати оператора копіювальних апаратів (далі-оператор) від нещасних випадків та професійного захворювання. В разі пошкодження здоров'я він (оператор) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

< >1.5. За невиконання вимог даної Інструкції оператор несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

1.6. 0ператор копіювального апарата повинен мати 1 групу з електробезпеки.

1.7. 0соби, які виконують технічне обслуговування копіювальних а< >ПАратів, повинні мати ІІІ групу по електробезпеці < >.

1.8. Оператор повинен:

Зна< >ТИ шкідливі і небезпечні фактори, які можуть виникнути під час копіювання;

Правила будови і безпечної експлуатації апарата, на якому виконує роботу;

Вимоги щодо утримання робочого місця < >(не захаращувати його, утримувати в чистоті і порядку);

Правила особистої гігієни;

Вико< >НуВати правила внутрішнього трудового розпорядку;

< >Виконувати роботу тільки на тому апараті, будову якого знає і по якому проінструктований;

Не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці;

Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

Вмі< >Ти користуватись первинними засобами пожежогасіння; < >

Пам'ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці і відповідальність за товаришів по роботі.

1.9. Основні шкідливі та небезпечні фактори, які діють на оператора:

Дія електроструму;

Підв< >Ищена запиленість робочої зони;

Підвищений рівень шуму на робочому місці;

Пі< >ДВищ< >ЕНа температура поверхні обладнання;

Дія хімічних речовин, які застосовуються в роботі;

Конта< >Кт з порошком, який містить у собі селен.

1.10. Копіювальний апарат повинен встановлюватись в < >Приміщенні з обміном повітря 30 мз на годину на одного працюючого.

< >1.11.Температура повітря в приміщенні повинна бути 10-30оС, а вологість 20-90%.

1.12. Апарат необхідно встановлювати на рівній твердій поверхні. Різниця по вертикалі між передньою і задньою, а також лівою і правою сторонами повинна бути в межах 3-5 мм. < >

1.13. Hі дозволя< >ЄТься встановлювати апарат на поверхні, яка має отвори, порожнини, прорізи, в місцях дії прямих сонячних променів і яскравого світла (більше 1500 люкс), поблизу кондиціонерів, нагрівальних приладів (для уникнення конденсату в апараті), в запилених приміщеннях, в приміщеннях з агресивними газами.

< >1.14.Двері з приміщення, де встановлені копіювальні апарати, повинні відкриватись зовні.

1.15. Примі< >ЩЕн< >НЯ повинно бути забезпечене засобами пожежогасіння, кількість і тип яких вказано в документації конкретних моделей апаратів.

При відсутності цих даних, в приміщенні повинно знаходитись не менше одного вуглекислотного і одного порошкового вогнегасника.

1.16. В< >ИРобнича площа для кожного апарата, розміщення апаратів і допоміжного обладнання, відстань між апаратами та іншим обладнанням, а також апаратами і стінами повинні відповідати нормам, вказаним в < >Експлуатаційній документації. При відсутності таких вказівок повинна бути забезпечена відстань не менше:

Між апаратом і стінами приміщень - 0,6 м.;

Між апаратом та іншим обладнанням - 1,0 м.

1.17. Робочі місця повинні бути забезпечені вогнетривкими шафами для зберігання мінімального (не більш ніж на одну зміну) запасу витратних експлуатаційних матеріалів, столами, стільцями та іншими необхідними < >Меблями.

1.18. Для збору відходів виробництва кожне робоче місце повинно бути обладнане металевим ящиком з кришкою.

1.19. У приміщеннях щоденно повинно проводитись вологе прибирання.

1.20. Генеральне прибирання з очисткою від пилу стін, стелі, вікон та інше не рідше одного разу на місяць, а побілення і фарбування стін, стелі, які не піддаються чистці, не рідше одного разу в три роки.

1.21. Живлення апаратів здійснюється від мережі перемінного струму 220/240 В, частотою 50/60 Гц з силою струму не менше 3 А.

1.22. Розетка повинна розміщуватись не далеко від апарату в легко доступних місцях, щоб у випадках аварійної ситуації апарат своєчасно можна було вимкнути. Треба уникати використання < >Подовжувачів.

1.23. Для захисту від озону і оксидів азоту повинна бути змонтована < >ВИтягувальна вентиляція.< > Копіювальні апарати (не більше одного на приміщення) настільного типу, також ті, що мають вмонтовані озонові фільтри, що застосовуються періодично, для потреб самого підрозділу, можуть використовуватися без додаткової витягувальної вентиляції, за умови дотримання пунктів 1.10, 1.11, 1.16. та своєчасної заміни озонових фільтрів.

1.24. Забороняється застосовувати спецодяг з синтетичних матеріалів і шовку.

1.25. Забороняється знімати будь-які кришки чи панелі, які закріплені гвинтами.

1.26.Так як деякі деталі апарата знаходяться під високою напругою, то торкатися можна тільки до деталей, які вказані в інструкції по експлуатації кожної моделі апарата.

1.27.Вносити які-небудь зміни в конструкцію апарата не допускається.

1.28.Не допускається ставити на апарат металеві предмети, ємності з водою (вази, квіткові горшки, склянки), тому що при попаданні їх у середину апарата може статися пожежа або ураження електрострумом.

1.29.При переміщенні апарата < >Необхідно вимкнути вилку з розетки, а після установки закріпити фіксаторами.

1.30.Не дозволяється розбирати і модернізувати кабель живлення апарата так, як це може призвести до пожежі або ураження електрострумом.

1.31. Не дозволяється демонтувати, проводити модифікацію апарата, бо це може привести до пожежі, ураження електрострумом, вибуху та інше.

1.32. Зберігати пляшки з < >Тонером необхідно в прохолодному темному місці.

1.33. Забороняється класти на < >Тонер важкі предмети.

1.34. Неможна спалювати старий тонер або пляшки з-під < >Тонера, бо в відкритому полум< >'Ї < >Тонерний пил може спалахнути.

1.35. Старі пляшки з-під тонера необхідно утилізувати.

1.36.< > ЯК< >ЩО апарат довгий час не використовується< >, його необхідно вимкнути від електромережі, вийнявши вилку з розетки.