Сегодня: 18 | 01 | 2021

Збірник інструкції з охороні праці у війсково-морських силах збройних сил України (частина 3)

 

1.18.Вмикання та вимикання штукатурної станції, а також спостереження за справним станом її електричної частини в процесі експлуатації, повинен виконувати електромонтер, який має групу по електробезпеці не нижче 3. Цю роботу виконувати машиністу забороняється.

1.19.На робочому місці машиніста повинна бути покладена ізолююча підставка.

1.20.Шнекові змішувачі, просіювальні барабани повинні бути обладнані захисними решітками, зблокованими з кінцевими вимикачами, з пусковим обладнанням електродвигунів.

Машиніст повинен щоденно перевіряти справність блокировки - якщо при піднятій або знятій захисній решітці двигун не вмикається, блокировка справна.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Перед початком роботи машиніст повинен:

Одягти спецодяг, спецвзуття та інші необхідні засоби індивідуального захисту;

Ознайомитися в журналі прийому-здачі зміни з записами машиніста попередньої зміни;

Одержати завдання на виконання роботи та інструктаж по охороні праці від керівника робіт;

Оглянути робоче місце, прибрати сторонні предмети, перевірити справність робочого інструменту, підготувати та розташувати його в зручному положенні;

Впевнитись в наявності безпечних проходів шириною не менше 0,6 м, сигнального огородження небезпечних зон та знаків безпеки на них, достатній освітленості робочої зони.

2.2.Перед пуском штукатурної станції машиністу необхідно перевірити:

Наявність на робочому місці ізолюючої підставки;

Відсутність в змішуючому бункері сторонніх предметів (каміння, шматків металу та інше), в форсунці, трубоводу і гумових шлангах - залишків бетону;

Зазор між лопатами шнека та внутрішньою поверхнею бункера;

Надійність затягування різьбових з’єднань;

Наявність, справність та надійність кріплення захисних огороджень на обертаючих частинах обладнання;

Наявність мастила на поверхнях які труться, та рівень масла в редукторах;

Натягання приводних пасів;

Можливість вільного провертання лопатного вала (шнека) рукою;

Зовнішнім оглядом - наявність і цілісність захисного занулення корпусів електродвигунів та пускового обладнання, стан ізоляції електропроводів;

Наявність манометрів на розчинонасосі та пломб чи клейм на них;

Стан гумових шлангів по всій довжині, їх кріплення до розчинонасосу та щільність стиків в місцях з'єднання розчиновода.

2.3. Перед очисткою машиністом приймального бункера штукатурної станції від залишків розчину (видалення сторонніх предметів), змащенням ручних поверхонь обладнання, провертанням рукою лопатяного вала (шнека), підтягуванні приводних пасів, електромонтер повинен вимкнути рубильник, вийняти плавкі запобіжники, зачинити на замок рукоятку рубильника у вимкненому стані та вивісити плакат “Не вмикати! Працюють люди!”.

Не дозволяється виконувати чистку бункера без спеціально виділеного для забезпечення безпеки машиніста спостерігача з числа робітників ланки (бригади, дільниці).

2.4.Забороняється при огляді штукатурної станції і виконанні будь-яких робіт на ній, навмисно виводити з ладу блокувальні пристрої захисних решіток з пусковими автоматами.

2.5.При виявленні несправностей, які неможливо усунути власними силами, машиніст повинен повідомити про це керівника робіт.

2.6.Після усунення виявлених несправностей, а також перед початком роботи необхідно перевірити дію всіх вузлів та агрегатів штукатурної станції на холостому ході (без навантаження), попередивши про це звуковим сигналом.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Машиніст повинен виконувати тільки ту роботу, по якій проінструктований та до якої допустив керівник робіт.

3.2.Не допускати на робоче місце осіб, які не мають відношення до даної роботи.

3.3.Під час роботи бути уважним, не займатися сторонніми справами.

3.4.Під час роботи машиніст повинен слідкувати за тим, щоб:

Завантаження змішувача виконувалось при увімкненому двигуні;

Маса розчину, який завантажується не перевищувала місткість бункера;

Розчин, який завантажується не містив сторонніх предметів, які можуть призвести до заклинювання шнека;

Розчин, який завантажується, подавався рівномірно, для уникнення заклинювання ротора та його зупинки;

Не нагрівались підшипники та корпуса редукторів;

Лопаті шнека не задівали внутрішню поверхню бункера;

Прийом, перемішування та видача розчину виконувались згідно з вимогами технологічних карт та встановлених режимів підігріву та добавок в зимовий час;

Тиск в розчиноводі не перевищував 6 кгс/см2.

У випадках перевищення тиску, необхідно зупинити двигун та визначити причину його виникнення;

Не було витікання розчину в інвентарних з'єднаннях розчиновода;

Рівень води у баці при увімкненому обігріві не був нижче відмітки на водомірному склі.

3.5. Подача самоскидів під розвантаження розчину заднім ходом допускається тільки за сигналом машиніста штукатурної станції.

3.6. Очищення засмічених розчиноводів та порожнини розчинонасоса виконувати водою, попередньо скинувши тиск, роз'єднавши засмічену секцію.

Цю операцію необхідно виконувати у захисних окулярах.

Щоб уникнути травмування, машиністу забороняється розташовуватись з торців роз'єднаних ланок розчиновода; направляти торці засмічених ланок на людей.

3.7. Машиністу штукатурної станції забороняється:

Експлуатувати станцію при несправних агрегатах, манометрі на розчинонасосі, пошкоджених гумових шлангах, а також при утворенні пробок в шлангах та форсунці сопла;

Працювати при знятому огородженні обертаючих частин обладнання;

Перегинати під гострим кутом шланги, по яких транспортується розчин, закріплювати гнучкі шланги на штуцерах дротяними скрутками - для цього застосовуються інвентарні хомути;

Самостійно вмикати (вимикати) станцію до електромережі і обслуговувати електроустановки;

Самостійно розбирати і ремонтувати частини механізмів на ходу, а розчинонасос та гумові шланги - під тиском, а також затягувати (підтягувати) сальники, фланцеві з'єднання під тиском;

Змащувати та чистити механізми і усувати неполадки під час роботи;

Вводити у бункер руки, лопату, відбирати проби чи набирати суміш при увімкненому шнеці;

Проводити розвантаження самоскида з естакади, яка не має справного відбійного бруса;

Експлуатувати шнекову установку без решітки на прийомному бункері зблокованою з електродвигуном шнека чи не щільному її закритті;

Ходити по решітці бункера, проштовхувати застрявший розчин;

Вимикати електроблокування, виводити з ладу кінцеві вимикачі та тупикові упори;

Знаходитись в небезпечній зоні при переміщеннях краном вантажу (ящики, бункер з розчином та інше);

Перевантажувати ящики (бункери) для розчину понад норми;

Виконувати стропальні роботи, не маючи посвідчення стропальника;

Передавати керування станцією іншим робітникам, а також залишати без догляду працюючу станцію.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1.Зупинити розчинонасос, відчинити перепускне улаштування та випустити розчин з ковпака та шлангів, потім увімкнути насос та викачати залишки розчину, після чого промити насос та розчиновод водою.

4.2. Зняти ковпак та коліно, яке всмоктує, очистити їх від затверділих частинок розчину.

4.3. У зимовий період обов'язково змити воду з насоса, для чого необхідно відвернути пробку в нижній частині фланця насосної камери, одночасно відчинивши кран заливного пристрою.

4.4. Промити водою вібробункер, шнековий змішувач.

4.5. Вимкнути станцію від електромережі, рубильник зачинити на замок.

4.6.Перевірити зовнішнім оглядом стан окремих механізмів станції, при виявленні несправностей зробити запис в змінному журналі.

4.7.3няти спецодяг, заходи індивідуального захисту, скласти у відведене для них місце; помити руки, лице з милом, при можливості прийняти душ.

4.8.Про всі недоліки, які мали місце в роботі, доповісти керівнику робіт.