Сегодня: 19 | 01 | 2020

Звіт Про проходження виробничої практики в Навчально-дослідному племінному птахівничному заводу ім. Фрунзе

4.Перелік тендерних пропозицій:

Повне найменування
учасника процедури закупівлі

Адреса,
телефон/факс

Ціна
тендерної пропозиції

1

Дослідне господарство “Борки” Інституту птахівництва УААН

63421 с. Борки Зміївського р-ну, Харківської обл.

Тел (05747) 3-44-78

3.721.000

грн

(без ПДВ)

2

Компанія Хендрікс Поултрі Брідерс Б. В.

“Вілла де Корвер”, Споорстрат 69, а/с 114

5830 АС Боксміїр Нідерданди

Тел +31 485 319111

Факс +31 485 319112

3.732.047

Грн

(без ПДВ)

5.Прийняті рішення :

Розглянувши матеріали пропозицій, що були розкриті тендерною комісією 01.08.2003 р., керуючись Законом України “Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” від 22.02.2000 №1490-ІІІ, тендерний комітет прийняв наступні рішення :

5.1 На основі оцінкі тендерних пропозицїі, що поступили Замовнику (Додаток №3) переможцем торгів на закупівлю племінного добового молодняка птиці яєчного напрямку визнати Компанію Хендрікс Поултрі Брідерс Б. В. з ціною пропозиції 3.732.047 грн. (без ПДВ)

5.3 Відповідальному за торги Якимчику Б. О. акцептувати пропозицію переможця торгів;

У п’ятиденний термін повідомити переможця торгів про результати тендеру та надати до тендерного комітету інформаціїю щодо укладання договору про закупівлю.;

У тижневий строк надати повідомлення до редакції “Вісника державних закупівель” для публікації.

ЗВІТ

Про результати здійснення процедур відкритих

Торгів щодо закупівлі племінного добового молодняку яєчних курей за державні кошти

N 1 від “7”серпня 2003 р

1. Загальна інформація

1.1. Головний розпорядник коштів Міністерство аграрної політики України

1.2. Джерело фінансування закупівлі - Державний бюджет

1.3. Розмір бюджетного призначення згідно з кошторисом або очікувана вартість закупівлі

4.500.000 грн

2. Замовник торгів

2.1. Найменування Державний племінний птахівничий завод ім. Фрунзе

2.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00852631

2.3. Місцезнаходження Україна, 96576, АР Крим, Сакський район, с. Фрунзе, вул. Гагаріна 1

2.4. Відповідальний за проведення торгів (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, факсу) Якимчик Борис Олександрович, (06563) 95-416, 2-52-05

3. Опис предмета закупівлі

3.1. Предмет закупівлі Племінний добовий молодняк птиці яєчного напрямку

3.2. Кількість (у разі закупівлі товару) 10000 голів прабатьківського стада, 30000 голів батьківського стада

4. Інформування про процедуру закупівлі

4.1. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про торги № 4965 в ВДЗ 19/119 від 10.07.2003

4.2. Дата і номер бюлетеня "Вісник державних закупівель", у якому було опубліковано оголошення про результати торгів № 4174 в ВДЗ 21/2 1021 від 29.08.2003

4.3. Дата відправлення повідомлення учасникам про результат проведеної процедури

01.08.2003 р

5. Інформація щодо тендерних пропозицій

5.1. Кінцевий строк приймання тендерних пропозицій (дата і час) 01.08.2003 р. 14-00

5.2. Кількість отриманих тендерних пропозицій (протокол розкриття тендерних пропозицій (форма - 2 зв - додаток 2) зберігається у замовника 1) 2

5.3. Кількість тендерних пропозицій, поданих на другому етапі -

5.4. Кількість відхилених тендерних пропозицій -

6. Інформація щодо оцінки тендерних пропозицій

6.1. Ціни тендерних пропозицій :

Найнижча ціна тендерної пропозиції (без ПДВ) 3721000 грн. (ПДВ) 744200 загальна ціна

4465200 грн

Найвища ціна тендерної пропозиції (без ПДВ) 3732047 (ПДВ) 746409 грн. загальна ціна

4478456 грн

Номер 2 та ціна обраної тендерної пропозиції (з ПДВ) 4.478.456 грн.

Словами чотире міліона чотиреста с’емьдесят восемь тисяч чотиреста п’ятьдесят шість гривень

6.2. Дата акцепту тендерної пропозиції (протокол оцінки зберігається у замовника)

01.08.3003 р.

7. Інформація про переможця торгів

7.1. Найменування Компанія Хендрікс Поултрі Брідерс (Нідерланди)

7.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

7.3. Місцезнаходження, телефон, факс “Вілла де Корвер“ Споорстраат 69 , а/с 114

5830 АС Боксміїр Нідерланди, тел +31 485 319111 , факс +31 485 319112

8. Дата укладення договору про закупівлю 6.08.2003 р

9. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися (заповнюється лише в разі відміни торгів або визнання торгів такими, що не відбулися) ________________________

9.1. Дата прийняття рішення __________________________________________________

9.2. Причини _______________________________________________________________

10. Кількість поданих оскаржень, позовів (якщо було подано принаймні 1 скаргу чи позов, - заповнюється форма - 4 зв (додаток 4), яка разом з копією відповіді на скаргу зберігається у замовника)

11. Інша інформація

12. Склад тендерного комітету

Гол. зоотехнік ДППЗ ім. Фрунзе Статник И. Я. ____________

И. о.гол. єкономіста ДППЗ ім. Фрунзе Шуляк А. А. ____________

Нач. управління с/г та продовольствия Сакського р-ну Кононенко В. В. ____________

Гол. зоотехнік ДППЗ ім. Фрунзе Гудима М. М. __________

Гол. вітлікар ДППЗ ім. Фрунзе Востріков А. Т. ____________

Гол. бухгвлтер ДППЗ ім. Фрунзе Шимко В. Н. ____________

13. Голова тендерного комітету

Директор Держплемптахозаводу ім. Фрунзе _____________________ Б. О.Якимчик

підпис, М. П.