Сегодня: 10 | 12 | 2019

Звіт Про проходження виробничої практики в Навчально-дослідному племінному птахівничному заводу ім. Фрунзе

 

Найменування

Показника

Мах.

Бал

Одиниця

Виміру

Значення показників по

Окремих пропозиціях

Учасник

№1

№2

№3

№4

Вартість

Тис. грн.

3721

3732

Коефіціенти

1

1,003

Розрахунковий бал

700

Бал

700

698

Генетична цінність

Несучість

280

323

Коефіціенти

0,866

1

Розрахунковий бал

200

173

200

Відповідність вимогам

%

100

50

Коефіціенти

0,5

0,5

Розрахунковий бал

50

Бал

25

25

Строки поставки

Партій

2

1

Коефіціенти

0,5

1

Розрахунковий бал

25

Бал

12,5

25

Умови оплати

Тижнів

5

5

Коефіціенти

1

1

Розрахунковий бал

25

Бал

25

25

Сумарна бальна оцінка

1000

935,5

973 переможець

Підпис відповідальної особи ________________________________

Додаток №1 до протоколу розкриття тендерних пропозицій

Таблиця підтвердження кваліфікаційних вимог на закупівлю.
племінного добового молодняка птиці яєчного напрямку

Дата 01.08. 2003 року

Вимоги

Запит 1

Запит 2

Примітка

Так/ні

Так/ні

І. Відомості про суб’єкта господарювання, що виявив бажання взяти участь у торгах і подає тендерну пропозицію.

Юридична та фактична адреса, телефон, факс, електронна адреса (за наявності), банківські реквізити.

+

+

Відомості про керівництво (ім’я по-батькові, посада, контактний телефон).

+

+

Загальні відомості:

А) форма власності та юридичний статус (завірений витяг з статуту);

+

+

Б) назва, юридична та фактична адреса головного підприємства, якщо учасник виступає у якості філії або уповноваженого ділера;

-

+

В) організаційна структура, наявність філій

-

-

ІІ. Статус та повноваження посадових або інших осіб.

Завірена копія свідоцтва про реєстрацію.

+

+

Завірені копії відповідних ліцензій або дозволів у випадках, передбачених законодавством України.

-

-

Завірені копії сертифікатів та ліцензій якості відповідно до української та міжнародних систем стандартизації.

-

+

Відомості про осіб (ім’я по-батькові, посада, контактний телефон), уповноважених представляти інтереси учасника та які мають право підписувати юридичні документи щодо виконання зобов’язань за результатами торгів.

-

+

ІІІ. Фінансове становище учасника

Довідка про загальний товарно-грошовий обіг за останні три роки (наявність кредитів).

Завірена копія фінансового балансу за останні два роки.

+

Розрахунок прибутку за останні три роки.

-

+

Середньорічний обсяг робіт, які виконувалися за останні три роки.

Довідка податкових органів про відсутність заборгованості по сплаті обов’язкових податків і зборів в Україні.

ІV. Техніко-економічний потенціал і досвід учасника

Наявність власного виробництва (надати перелік обладнання, машин та механізмів, що сприятиме виконанню робіт, використання автоматизованих систем обробки інформації, використання місцевих матеріалів і комплектуючих, місцева робоча сила)

-

+

Досвід на роботи, що є предметом закупівлі за останні три роки (перелічити об’єкти, що введені та можуть бути зіставлювані по виду, вартості та об’єму, відгуки замовників)

-

-

Склад та досвід персоналу

+

+

Інформація щодо судинних процесів, які пов’язані із порушенням обов’язків щодо якості, строків виконання робіт, фінансових стосунків.

-

-

Підпис відповідальної особи

Таким чином за підсумками розкриття тендерних пропозицій господарство визначилось з майбутнім контрагентом щодо поставки племінних яєчних кросів курей в НДППЗ ім. Фрунзе:

ПРОТОКОЛ №3

Засідання тендерного комітету

З розгляду пропозицій та вибору переможця торгів

С. Фрунзе АР Крим “ 1 ” серпня 2003 року

Порядок денний:

Розгляд пропозицій учасників торгів. Вибір переможця торгів.

1. Замовник:

1.1 Повне найменування замовника:

Державний племінний птахівничий завод ім. Фрунзе

1.2 Адреса:

Україна, 96576, АР Крим, Сакський район, с. Фрунзе, вул. Гагаріна 1

1.3 Відповідальний за проведення торгів:

Якимчик Борис Олександрович, (06563) 95-416, 2-52-05

2. Інформація про предмет закупівлі:

Племінний добовий молодняк птиці яєчного напрямку (прабатьківські форми - 10000 голів, батьківські форми - 30000 голів)

3.Інформація щодо процедури торгів :

Процедура здійснення закупівлі Відкриті торги

Загальна кількість поданих тендерних пропозицій –

Кількість відхилених тендерних пропозицій –

Розкриття пропозицій відбулося 01.08.2003 р. об 12.00

За адресою Україна, 96576, АР Крим, Сакський район, с. Фрунзе, вул. Гагаріна 1