Сегодня: 10 | 12 | 2019

Звіт Про проходження виробничої практики в Навчально-дослідному племінному птахівничному заводу ім. Фрунзе

4. Перелік тендерних пропозицій, запропонованих постачальниками процедури закупівлі:

 

№ і дата реєстра-ції замов-ником тендерної пропози-ції

Повне найменування учасника процедури закупівлі, місце знаходження, телефон, факс

Інформація про наявність та правельність оформлення всіх необхідних документів, передбачених тендерною документацією

Ціна
тендерної пропозиції

Примітки

1

25.07.03

Дослідне господарство

“Борки” Інститут птахівництва УААН

С. Борки Зміївського р-ну, Харківської обл.

Тел(факс)(05747)3-44-78

Документы оформлены в полном объеме в соответствии с требованиями тендерной документацией

 

2

31.07.03

Компанія Хендрікс Поултрі Брідерс Б. В.

“Вілла де Корвер”, Споорстраат 69, а/с 114

5830 АС Боксміїр Нідерланди

Тел +31 485 319111

Факс +31 485 319112

Документы оформлены в полном объеме в соответствии с требованиями тендерной документацией

 

5. Присутні:

5.1 Від замовника (члени тендерного комітету):

Директор ДППЗ ім. Фрунзе Якимчик Б. О. ____________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

Гол. зоотехнік ДППЗ ім. Фрунзе Статник И. Я. ____________

И. о.гол. єкономіста ДППЗ ім. Фрунзе Шуляк А. А. ____________

Нач. управління с/г та продовольствия Сакського р-ну Кононенко В. В. ________

Гол. зоотехнік ДППЗ ім. Фрунзе Гудима М. М. __________

Гол. вітлікар ДППЗ ім. Фрунзе Востріков А. Т ____________

Гол. бухгвлтер ДППЗ ім. Фрунзе Шимко В. Н. ____________

5.2. Від учасників процедури закупівлі:

Представник Компанія Хендрікс Поултрі Брідерс Б. В. ___________

(найменування організації, посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

(Нідерланди) в Україні Перепелиця В. В. ___________

___________________________________________________ ____________

Голова тендерного комітету Б. О.Якимчик

Додаток 3

Методика оцінки тендерних пропозицій учасників

Встановлюється максимальна сума балів для пропозицій (1000).

Сума балів (i=1:n) по пропозиції, що оцінюється, розраховується по формулі:

Б= SБI = S бII <= 1000, при КI > 1

Де: бi -- Максимально можлива кількість балів по і-му показнику (критерію), що затверджується тендерним комітетом на стадії, яка передує оцінці пропозиції;

Кi -- коефіцієнт відхилення і-го показника по даній пропозиції від найкращого (найгіршого) показника інших пропозицій;

N- кількість показників, що розглядаються.

Таблиця 1

№ пп

Найменування критерію

БI

Бj

1

Вартість, тис. грн.

700

0,7

2

Генетична цінність (несучість фінального гібриду)

200

0,2

3

Відповідність вимогам, %

50

0,05

4

Строки поставки, (кількість партій)

25

0,025

5

Умови оплати (термін передоплати)

25

0,025

Всього

1000

1

Розрахунок бальної оцінки