Сегодня: 10 | 12 | 2019

Звіт Про проходження виробничої практики в Навчально-дослідному племінному птахівничному заводу ім. Фрунзе

 

Показники продуктивності галузі тваринництва господарства

Показник

Од. виміру

2005

2004

2003

2005 (+,-) до 2004

2005 в % до 2004

Середнє поголівя курей

Тис. гол

96,2

50,9

79,5

45,3

189,0

Отримано яєць на несучку

Хайсекс Білий

Хайсекс Коричневий

Шт.

324

312,4

321,3

272

2,7

100,8

Середнє поголівя фур. корів

Гол

358

280

323

78

127,9

Надій на 1 фур. корову

Кг

5848

5095

4213

753

114,8

Вихід телят на 100 корів

Гол

96,2

83,6

76,2

12,6

115,1

Середнє поголівя свиней

Гол

286

354

304

-68

80,8

Середньодобовий приріст:

-ВРХ

-Свиней

-Птиці

Гр.

496

400

9,6

488

382

10,5

511

344

10,4

8

18

-0,9

95,5

111,0

101,0

На 2006 рік господарство запланувало підвищення надою молока на 1 фур. корову до рівня 5900 літрів, отримати від курки-несучки Хайсекс Білий 325 шт. яєць, Хайсекс Коричневий 318 шт. яєць та освоїти 40% ринку племінної продукції птахівництва України ( на даний момент 30%).

Аналіз фінансово-економічного стану ггосподарства, наводимо нижче:

2. Селекційно-племінна робота господарства

Оскільки головним і пріоритетним напрямком діяльності даного господарства є племінне птахівництво зупинимось більш детально на селекційно-племінній роботі, охарактеризуємо особливості кросів курей на яких спеціалізується господарство.

До 2003 року в державному племінному птахівничому заводі ім. Фрунзе проводилась поглиблена селекційно-племінна робота з вдосконалення яєчного не аутосексного кросу з білою шкаралупою яєць “Білорусь-9“. З 2003 року господарство займається розведенням прабатьківських і батьківських форм високопродуктивних кросів голландської селекції “Хайсекс білий“ і “Хайсекс коричневий“ (2004 р.). Це явилось підставою присвоєння йому статусів племптахорепродукторів першого та другого порядків по розведенню цих кросів у 2005 році за результатами Державної атестації.

Технологія племінної роботи Навчально-дослідного племінного птахівничого заводу ім. Фрунзе включає:

· вирощування молодняку;

· комплектування дорослих стад родинних і прародинних форм кросів;

· виробництво інкубаційних яєць, добового і підрощеного молодняку;

· реалізацію виробленої племінної і гібридної продукції споживачам;

Для більш повного розуміння селекційно-племінної роботи в господарстві, необхідності закупівлі нових кросів курей, комплектації основного стада розглянемо особливості формуванння фінальних гібридів високопродуктивних кросів яєчних курей на рівні генної інженерії.

Основним генетичним матеріалом, що розводиться зараз в господарстві, є яєчні кроси створені в Голландії селекційною компанією Хендрікс Поултрі Брідерс (ЕйчПіБі). Це крос “Хайсекс білий“ (ХБ) з білою шкаралупою яєць і “Хайсекс коричневий“ (ХК) з коричневою шкаралупою яєць.

Крос “Хайсекс білий“ - чотирьохлінійний, створений на базі породи леггорн. До його складу входять дві лінії батьківської форми А і В та дві лінії материнської форми - С і Д. Характерною особливістю структури цього кросу є те, що лінія С є носієм гену пізнього оперення “К“, який зв’язаний зі статтю таким чином, що від батька цей ген передається дочкам, а від матері - синам.

Завдяки наявності в структурі материнської форми цього кросу батьківської лінії С, з геном повільного оперення, одержують курочок СД з повільним типом оперення крила, а півників - із швидким. Після схрещування півнів батьківської форми АВ зі швидким оперенням з курочками СД з повільним оперенням одержують півнів фінального гібриду з повільним оперенням, а курочок - зі швидким. Завдяки цьому в добовому віці за ступенем розвитку махових пір’їн їх легко ділять за статтю.

До складу кросу “Хайсекс коричневий“ входить також 4 лінії: А і В батьківської форми породи червоний род-айленд та С і Д материнської форми породи білий род-айленд. Завдяки наявності в ліній породи червоний род-айленд домінантного гена золотистості “s“, а в ліній породи білий род-айленд гена сріблястості “S“, які зв’язані зі статтю, при схрещуванні цих порід одержують добових курчат, яких легко розділити на півників і курочок за кольором пуху. Півники фінального гібриду світлого кольору, а курочки - червоного.

Племзавод

(Вихідні лінії селекційного стада)

Hendrix Poultry Breeders BV

Племрепродуктор I порядку

(Прабатьківське стадо) НДППЗ ім. Фрунзе НАУ

Племрепродуктор II порядку

(Батьківське стадо)

Виробники товарної продукції

(Фінальний гібрид)

Отже, при відповідних типах схрещувань вихідних ліній кросу одержують прабатьківські форми, а на їх основі - батьківські. Шляхом схрещування самців батьківської форми з самками материнської одержують аутосексних фінальних гібридів.

В 2005 році господарство здійснювало реалізацію батьківських форм і фінальних гібридів обох кросів.

Реалізація племінної продукції з господарства здійснювалась у вигляді інкубаційних яєць, добового та підрощеного молодняка. Крім того, від власного прабатьківського стада у 2005 році та на початку 2006 року були відведені батьківські форми кросів, які будуть використовуватись у 2006 році для одержання і реалізації споживачам фінальних гібридів.