13 | 12 | 2018

СТАТИСТИЧНИЙ ЗБІРНИК фінансові результати підприємств та організацій АР Крим за 2004 р

Фінансовий результат від звичайної діяльності до

оподаткування за видами промислової дiяльностi

за 2004р.

(млн. грн.)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

По містах та районах за 2004 рік

(тис. грн.)

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної кількості підпри-ємств

Фінансовий результат

У % до

Загальної кількості підпри-ємств

Фінансовий

Результат

Автономна

Республіка Крим

317182,1

65,3

1108861,0

34,7

791678,9

М. Сімферополь

9410,4

63,3

324437,0

36,7

315026,6

М. Алушта

10613,8

61,0

27640,3

39,0

17026,5

М. Армянськ

13174,4

71,5

32953,8

28,5

19779,4

М. Джанкой

-2489,8

60,8

3551,1

39,2

6040,9

М. Євпаторія

-5181,3

68,9

17097,8

31,1

22279,1

М. Керч

-54529,2

67,9

53691,6

32,1

108220,8

М. Красноперекопськ

118896,5

70,9

127753,2

29,1

8856,7

М. Саки

1829,4

72,7

6409,9

27,3

4580,5

М. Судак

-939,6

64,6

5576,5

35,4

6516,1

М. Феодосія

43251,0

65,0

91587,6

35,0

48336,6

М. Ялта

8167,5

70,4

95180,3

29,6

87012,8

Райони

Бахчисарайський

-24,4

72,0

31653,6

28,0

31678,0

Білогірський

-950,8

62,2

8112,4

37,8

9063,2

Джанкойський

-3826,3

50,4

5425,7

49,6

9252,0

Кіровський

-4803,5

46,8

1365,7

53,2

6169,2

Красногвардійський

185357,5

65,9

196039,5

34,1

10682,0

Красноперекопський

507,8

71,8

2838,7

28,2

2330,9

Ленінський

-6703,5

65,2

6342,9

34,8

13046,4

Нижньогірський

6224,5

64,2

10054,9

35,8

3830,4

Первомайський

1082,0

58,3

5203,6

41,7

4121,6

Роздольненський

1479,4

54,9

3955,1

45,1

2475,7

Сакський

-8446,6

66,5

7073,8

33,5

15520,4

Сімферопольський

10683,1

63,8

36184,8

36,2

25501,7

Совєтський

-127,1

55,8

4927,3

44,2

5054,4

Чорноморський

-5473,1

67,0

3803,9

33,0

9277,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування

Підприємств та організацій за видами економічної діяльності

І формах власності за 2004р.

(тис. грн.)

Приватна

Державна

Державна

Корпоративна

Комунальна

Комунальна

Корпора-

Тивна

Всього

279854,4

67180,0

3476,3

-32938,6

-390,0

У тому числi

Сiльське господарство,

Мисливство та лiсове

Господарство

204282,1

-3484,4

-420,0

-363,9

-44,0

Рибне господарство

-28309,0

6623,1

-

-

-

Промисловість

81972,4

14002,6

6948,3

-32787,2

-142,3

- добувна промисловість

65536,9

-

-

-

-

- обробна промисловість

73524,3

19091,0

6948,3

-15265,8

-142,3

- виробництво та розподілення електроенергії, газу

Та води

-57088,8

-5088,4

-

-17521,4

-

Будiвництво

-30961,6

-1531,0

-

-551,1

-

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами; послуги з ремонту

12464,7

683,9

-

-1073,7

-

З неї

-торгiвля транспортними

Засобами та їх ремонт

7875,3

-

-

-81,2

-

-оптова торгiвля i

Посередництво у торгiвлi

-71,2

692,1

-

-1443,2

-

-роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

4660,6

-8,2

-

450,7

-

Готелi та ресторани

-17177,2

-417,4

-

-33,3

-

Транспорт

19747,2

71723,0

-

10684,4

-203,7

Фiнансова дiяльнiсть

12048,8

-

-

11,9

-

Операції з нерухомiстю,

Здавання пiд найм та послуги

користувачам

7707,6

-10456,0

-3052,0

-9549,7

-

Державне управлiння

91,0

582,6

-

-6,7

-

Освiта

771,5

66,4

-

-8,0

-

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

12575,1

-11952,7

-

2874,1

-

Колективнi, громадськi та

Особистi послуги

4636,6

1339,9

-

-2135,4

-

Послуги домашньої прислуги

5,2

-

-

-

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності

До оподаткування підприємств та організацій


Всього по економіці (млн. грн.)

Промисловість

ЧИСТИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

II

Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку, та податків з надзвичайного прибутку.

Доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг - відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків.

Операційні витрати на виробництво продукції, робіт, послуг - витрати (у фактично діючих цінах), що пов’язані з операційною діяльністю підприємства. За економічними елементами поділяються на матеріальні витрати, амортизаційні відрахування, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, інші операційні витрати.

Інші операційні витрати – витрати операційної діяльності, що пов’язані з виробництвом продукції (робіт, послуг) і не увійшли до складу інших економічних елементів витрат, зокрема, витрати на відрядження в межах встановлених норм, вартість робіт, послуг сторонніх підприємств (зв’язку, транспорту, освіти, охорони здоров’я та ін.), плата за розрахунково – касове обслуговування, сума податків, зборів, втрати від псування цінностей, сума фінансових санкцій (штрафи, пені, недоутримки), орендна плата, тощо.

Чистий фінансовий результат (сальдо) підприємств та організацій

За видами економічної діяльності за 2001 – 2004 рр.

(тис. грн.)

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004рік

Всього

-17117,3

-328068,0

-232888,5

134896,0

Сiльське господарство,

Мисливство та лiсове господарство

-61606,4

-140629,3

-13964,5

176662,2

Рибне господарство

-16594,1

-19195,4

-32951,5

-22016,5

Промисловiсть

29561,6

-198829,0

-181753,6

24029,4

Будiвництво

-2396,1

-20693,0

-3251,1

-42771,3

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами;послуги з ремонту

-6497,4

6992,6

-25320,4

-14299,4

З неї

- торгiвля транспортними засобами та їх ремонт

-3489,2

5069,2

-15185,7

5852,1

-оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-11259,7

-4632,9

-8338,8

-20522,9

-роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

8251,5

6556,3

-1795,9

371,4

Готелi та ресторани

-2515,6

-966,7

-23704,6

-19949,6

Транспорт

39847,0

76544,1

117682,5

53197,5

Фiнансова дiяльнiсть

4362,3

-2160,4

2553,9

11544,6

Операції з нерухомiстю, здавання пiд найм та послуги користувачам

-6225,5

-26109,7

-42290,6

-21754,7

Державне управлiння

91,2

-74,9

-697,3

221,0

Освiта

767,1

1052,9

1604,2

265,8

Охорона здоров’я та соцiальна

Допомога

2281,3

-1752,7

-28769,8

-9908,3

Колективнi, громадськi та особистi послуги

1807,3

-2246,5

-2025,7

-329,9

Послуги домашньої прислуги

-

-

-

5,2

Чистий прибуток (збиток)

За видами економічної діяльності

За 2004 рік

(тис. грн.)

Фінансо-

Вий ре-

Зультат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

У % до

Загальної

Кількості

Підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

Всього

134896,0

64,5

951090,5

35,5

816194,5

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

176662,2

63,1

276829,9

36,9

100167,7

Рибне господарство

-22016,5

54,5

7876,8

45,5

29893,3

Промисловість

24029,4

58,8

301352,7

41,2

277323,3

Будівництво

-42771,3

65,5

45077,5

34,5

87848,8

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

-14299,4

67,9

93040,3

32,1

107339,7

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

5852,1

62,2

14640,6

37,8

8788,5

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

-20522,9

67,3

60363,2

32,7

80886,1

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

371,4

70,5

18036,5

29,5

17665,1

Готелі та ресторани

-19949,6

64,5

14308,4

35,5

34258,0

Транспорт і зв’язок

53197,5

65,9

96119,1

34,1

42921,6

Фінансова діяльність

11544,6

67,3

13706,8

32,7

2162,2

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

-21754,7

60,9

62575,9

39,1

84330,6

Державне управління

221,0

69,2

243,0

30,8

22,0

Освіта

265,8

77,7

1412,1

22,3

1146,3

Охорона здоров’я та соціальна допомога

-9908,3

64,8

29806,8

35,2

39715,1

Колективні, громадські та особисті послуги

-329,9

66,1

8736,0

33,9

9065,9

Послуги домашньої прислуги

5,2

100,0

5,2

-

-

Чистий фінансовий результат за видами


економічної діяльності за 2004р.

(%)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збитки

 

подпись:

Чистий прибуток (збиток)

За видами промислової діяльності

За 2004 рік

(тис. грн.)

Фінансо-вий

Результат

(сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

Загальної

Кількості підпри-

Ємств

Фінансовий результат

У % до

Загальної

Кількості підпри-

Ємств

Фінансовий

Результат

Промисловість

24029,4

58,8

301352,7

41,2

277323,3

Добувна промисловість

44566,1

62,0

55237,6

38,0

10671,5

Видобування енергетичних матеріалів

43560,6

55,6

45142,6

44,4

1582,0

Видобування неенергетичних матеріалів

1005,5

62,6

10095,0

37,4

9089,5

Обробна промисловість

59842,8

61,5

241513,2

38,5

181670,4

З неї

Харчова промисловість та перероблення сільсько-господарських продуктів

-26990,9

58,6

35761,8

41,4

62752,7

Легка промисловість

-3879,6

61,9

713,8

38,1

4593,4

Виробництво деревини та виробів з деревини

254,5

75,0

421,4

25,0

166,9

Целюлозно-паперова промисловість; видавнича справа

-1316,1

60,9

4070,7

39,1

5386,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

-154,9

33,3

277,4

66,7

432,3

Хімічна та нафтохімічна промисловість

70702,1

66,9

87659,8

33,1

16957,7

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів

-2973,8

61,1

21731,0

38,9

24704,8

Металургія та оброблення металу

2020,1

63,8

5708,3

36,2

3688,2

Машинобудування

21392,7

62,0

81765,3

38,0

60372,6

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

-80379,5

37,2

4601,9

62,8

84981,4

Чистий прибуток (збиток) по містах та районах

За 2004 рік

(тис. грн.)

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які

Одержали прибуток

Підприємства, які

Одержали збиток

У % до

загальної кількості підпри-ємств

Фінансовий результат

У % до

Загальної кількості підпри-ємств

Фінансовий

результат

Автономна

Республіка Крим

134896,0

64,5

951090,5

35,5

816194,5

М. Сімферополь

-51017,3

62,4

265985,8

37,6

317003,1

М. Алушта

7507,4

60,8

24874,6

39,2

17367,2

М. Армянськ

1496,2

69,1

26286,1

30,9

24789,9

М. Джанкой

-3195,9

60,4

2904,9

39,6

6100,8

М. Євпаторія

-8445,6

68,8

14094,3

31,2

22539,9

М. Керч

-69306,0

67,1

39743,9

32,9

109049,9

М. Красноперекопськ

115825,1

70,9

124734,4

29,1

8909,3

М. Саки

-255,8

69,7

4434,0

30,3

4689,8

М. Судак

-1522,5

64,0

5049,4

36,0

6571,9

М. Феодосія

14429,7

63,5

63367,4

36,5

48937,7

М. Ялта

-16362,9

69,5

72777,2

30,5

89140,1

Райони

Бахчисарайський

-4314,2

72,0

28234,9

28,0

32549,1

Білогірський

-2369,4

61,7

7228,7

38,3

9598,1

Джанкойський

-4227,1

50,4

5408,5

49,6

9635,6

Кіровський

-5539,8

46,0

923,3

54,0

6463,1

Красногвардійський

180531,9

65,9

192399,1

34,1

11867,2

Красноперекопський

362,1

71,8

2813,6

28,2

2451,5

Ленінський

-8128,2

65,9

5656,3

34,1

13784,5

Нижньогірський

4481,9

61,2

9719,1

38,8

5237,2

Первомайський

-364,1

57,6

4475,8

42,4

4839,9

Роздольненський

1662,8

58,8

3886,1

41,2

2223,3

Сакський

-11800,8

65,2

5527,7

34,8

17328,5

Сімферопольський

2481,9

63,6

32278,4

36,4

29796,5

Совєтський

-492,0

55,8

4770,5

44,2

5262,5

Чорноморський

-6541,4

68,6

3516,5

31,4

10057,9

Чистий фінансовий результат підприємств

Та організацій за видами економічної діяльності

І формах Власності за 2004Р.

(тис. грн.)

Приватна

Державна

Державна корпора

Тивна

Комунальна

Комунальна корпора

Тивна

Всього

154442,9

20017,3

533,3

-39707,5

-390,0

Сiльське господарство,

Мисливство та лiсове

Господарство

187231,0

-9738,1

-422,0

-364,7

-44,0

Рибне господарство

-28639,6

6623,1

-

-

-

Промисловість

45136,8

8077,7

4007,3

-33050,1

-142,3

- добувна промисловість

44566,1

-

-

-

-

- обробна промисловість

58095,6

13224,7

4007,3

-15342,5

-142,3

- виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

-57524,9

-5147,0

-

-17707,6

-

Будiвництво

-40428,9

-1746,3

-

-596,1

-

Оптова й роздрiбна торгiвля; торгiвля транспортними засобами; послуги з ремонту

-13743,6

630,2

-

-1186,0

-

З неї

-торгiвля транспортними

Засобами та їх ремонт

5933,3

-

-

-81,2

-

-оптова торгiвля i посередництво у торгiвлi

-19723,0

643,7

-

-1443,6

-

-роздрiбна торгiвля побутовими товарами та їх ремонт

46,1

-13,5

-

338,8

-

Готелi та ресторани

-19460,9

-436,0

-

-52,7

-

Транспорт

5465,7

41093,6

-

6841,9

-203,7

Фiнансова дiяльнiсть

11534,6

-

-

10,0

-

Операції з нерухомiстю,

здавання пiд найм та послуги користувачам

728,3

-9047,3

-3052,0

-10383,7

-

Державне управлiння

49,3

178,6

-

-6,9

-

Освiта

228,9

47,0

-

-10,1

-

Охорона здоров’я та соцiальна допомога

4906,8

-16954,3

-

2139,2

-

Колективнi, громадськi та особистi послуги

1429,3

1289,1

-

-3048,3

-

Послуги домашньої прислуги

5,2

-

-

-

-

Формування чистого прибутку (збитку)

За видами економічної діяльності

За 2004 рік

(тис. грн.)

Доход

(виручка)

Від реалізації продукції

(товарів,

Робіт,

Послуг)

Непрямі податки та інші вирахування

З доходу

Чистий

Доход (виручка) від реалізації продукції

Інші

Операційні доходи

Інші

звичайні доходи

Над-звичайні доходи

Всього

22366416,4

3633386,8

18733029,6

3015697,3

918020,7

14009,0

Сільське господарство,

Мисливство та лісове

Господарство

1675734,2

281402,7

1394331,5

234145,9

54639,5

8207,6

Рибне господарство

61322,5

9720,5

51602,0

22738,8

47347,4

-

Промисловість

6288284,1

945399,5

5342884,6

1436426,1

300951,9

1718,1

Будівництво

2320770,8

382000,3

1938770,5

155022,8

48566,6

286,5

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

8691843,4

1602348,7

7089494,7

189438,5

53064,9

938,0

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

678597,7

170104,2

508493,5

27727,6

1968,2

36,5

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

6699604,9

1247932,9

5451672,0

143189,8

45511,2

801,1

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

1313640,8

184311,6

1129329,2

18521,1

5585,5

100,4

Готелі та ресторани

391019,8

44568,0

346451,8

98571,0

27389,3

31,3

Транспорт і зв’язок

1377968,7

166865,6

1211103,1

517254,6

68968,8

241,0

Фінансова діяльність

96695,3

5507,4

91187,9

4320,3

24741,5

2,2

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

738834,4

100299,3

638535,1

268710,7

217665,5

556,9

Державне управління

15005,5

2334,3

12671,2

584,3

49,3

-

Освіта

39104,8

520,4

38584,4

654,5

570,5

3,0

Охорона здоров’я та соціальна допомога

514929,0

76064,7

438864,3

55013,9

68012,0

1815,0

Колективні, громадські та особисті послуги

154584,2

16355,4

138228,8

32815,9

6053,5

209,4

Послуги домашньої

Прислуги

319,7

-

319,7

-

-

-

Продовження

Разом чисті доходи

Опера-ційні

доходи

Інші

Звичайні

Витрати

Надзви-

Чайні витрати

Разом

Витрати

Чистий

Прибуток

(збиток)

Всього

22680756,6

21099005,5

1250560,0

40449,6

22545860,6

134896,0

Сільське господарство, мисливство та лісове

господарство

1691324,5

1393246,8

89900,3

30241,6

1514662,3

176662,2

Рибне господарство

121688,2

75443,5

67930,6

94,0

143704,7

-22016,5

Промисловість

7081980,7

6583593,5

426675,3

931,6

7057951,3

24029,4

Будівництво

2142646,4

2089612,5

85791,1

304,8

2185417,7

-42771,3

Оптова й роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

7332936,1

7210238,5

109684,7

5333,7

7347235,5

-14299,4

У тому числі

Торгівля транспортними засобами та їх ремонт

538225,8

520705,2

9690,0

158,6

532373,7

5852,1

Оптова торгівля і посередництво у торгівлі

5641174,1

5552003,9

89191,4

4920,5

5661697,0

-20522,9

Роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт

1153536,2

1137529,4

10803,3

254,6

1153164,8

371,4

Готелі та ресторани

472443,4

433599,5

56440,5

4,9

492393,0

-19949,6

Транспорт і зв’язок

1797567,5

1596274,0

99101,6

767,7

1744370,0

53197,5

Фінансова діяльність

120251,9

83445,7

24743,3

0,7

108707,3

11544,6

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

1125468,2

895353,8

244907,6

201,9

1147222,9

-21754,7

Державне управління

13304,8

12185,4

452,5

-

13083,8

221,0

Освіта

39812,4

38901,0

78,5

-

39546,6

265,8

Охорона здоров’я та

Соціальна допомога

563705,2

519065,8

39327,9

1663,8

573613,5

-9908,3

Колективні, громадські та особисті послуги

177307,6

167731,0

5526,1

904,9

177637,5

-329,9

Послуги домашньої прислуги

319,7

314,5

-

-

314,5

5,2

Формування чистого прибутку (збитку) промислових

Підприємств за 2004Р.

(тис. грн.)

Доход

(виручка)

Вiд реалі-зації продукції (това-

Рiв, робiт,

Послуг)

Непрямi

Податки

Та iншi

Вираху-вання

З доходу

Чистий

Доход

(виручка)

Вiд

Реалізації продукції

Iншi

Опера-

Цiйнi

Доходи

Iншi

Звичайнi

Доходи

Надзви-чайнi

Доходи

Промисловiсть

6288284,1

945399,5

5342884,6

1436426,1

300951,9

1718,1

У тому числі

Добувна промисловiсть

808308,4

164472,7

643835,7

74896,6

20066,9

255,3

З неї

-видобування енергетичних матерiалiв

669948,9

148213,3

521735,6

11945,5

9295,8

202,3

-видобування неенергетичних матерiалiв

138359,5

16259,4

122100,1

62951,1

10771,1

53,0

Обробна промисловiсть

4042979,7

546607,2

3496372,5

1194379,5

224634,9

1201,0

З неї

-харчова промисло-

Вiсть та перероблення сiльськогосподарських продуктiв

1255043,1

241298,2

1013744,9

202866,6

74487,1

996,3

-легка промисловiсть

30124,3

3731,9

26392,4

6456,2

453,7

4,5

-виробництво деревини та виробiв з деревини

24731,3

3622,0

21109,3

174,9

76,3

4,2

-целюлозно-паперова промисловiсть;

Видавнича справа

105085,1

14270,2

90814,9

3149,9

1887,0

187,9

-виробництво коксу та

Продуктiв нафтопере робки

11663,3

1943,8

9719,5

0,8

86,5

-

-хiмiчна та нафтохi-мiчна промисловiсть

1302855,9

129538,4

1173317,5

598571,1

73475,8

-

-виробництво iнших неметалевих мiнеральних виробiв

290479,1

47222,5

243256,6

32805,2

12462,7

-

-металургiя та оброблення металу

126002,0

11994,7

114007,3

18442,0

7267,5

-

-машинобудування

733115,2

70959,3

662155,9

298981,1

45836,0

8,1

Виробництво електро-енергії, газу та води

1436996,0

234319,6

1202676,4

167150,0

56250,1

261,8

Продовження

Разом

Чистi

Доходи

Опера-

Цiйнi

Витрати

Iншi

Зви-

Чайнi

Витрати

Над-

Зви-

Чайнi

Вит-

Рати

Податок

На

Прибу-

Ток

Разом

Вит-

Рати

Чистий прибуток

(збиток)

Промисловість

7081980,7

6583593,5

426675,3

931,6

46750,9

7057951,3

24029,4

У тому числі

Добувна

Промисловiсть

739054,5

642159,9

31102,4

-

21226,1

694488,4

44566,1

З неї

-видобування енергетичних матерiалiв

543179,2

463124,8

19852,6

-

16641,2

499618,6

43560,6

-видобування неенергетичних матерiалiв

195875,3

179035,1

11249,8

-

4584,9

194869,8

1005,5

Обробна

Промисловiсть

4916587,9

4524834,5

306396,9

800,2

24713,5

4856745,1

59842,8

З неї

-харчова промисловiсть та перероблення сiльськогосподарських продуктiв

1292094,9

1217561,2

92158,8

365,1

9000,7

1319085,8

-26990,9

-легка промисловiсть

33306,8

36628,3

420,5

1,4

136,2

37186,4

-3879,6

-виробництво деревини та виробiв з деревини

21364,7

20357,0

646,1

4,0

103,1

21110,2

254,5

-целюлозно-паперова промисловiсть; видавнича справа

96039,7

95297,8

1105,2

43,9

908,9

97355,8

-1316,1

-виробництво коксу та продуктiв нафтопереробки

9806,8

9848,2

86,5

-

27,0

9961,7

-154,9

-хiмiчна та нафтохiмiчна промисловiсть

1845364,4

1660381,5

107446,0

238,3

6596,5

1774662,3

70702,1

-виробництво iнших

Неметалевих мiнеральних

Виробiв

288524,5

257452,5

32984,0

-

1061,8

291498,3

-2973,8

-металургiя та оброблення металу

139716,8

131483,7

5659,2

6,7

547,1

137696,7

2020,1

-машинобудування

1006981,1

917116,6

62868,9

0,1

5602,8

985588,4

21392,7

Виробництво електро-енергії, газу та води

1426338,3

1416599,1

89176,0

131,4

811,3

1506717,8

-80379,5