23 | 05 | 2019

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 15)

18.14. Розподіл домогосподарств за рівнем

Середньодушових грошових витрат

(відсотків)

2004

2005

2006

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

 

 

Всі

Домогосподарства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Із середньодушо-вими грошовими витратами

У місяць, грн.

 

До 180,0

18,9

15,4

25,6

5,7

2,3

12,3

3,7

1,4

8,2

 

180,1–240,0

20,8

19,4

23,5

12,0

9,5

16,7

6,3

2,7

13,3

 

240,1–300,0

20,3

19,2

22,3

14,6

12,9

17,9

7,2

3,8

13,8

 

300,1–360,0

17,4

20,5

11,4

14,5

14,9

13,7

9,5

8,6

11,4

 

360,1–420,0

7,0

7,5

6,1

16,0

17,6

12,8

12,0

12,0

11,8

 

420,1–480,0

15,61

18,0

11,1

12,1

14,7

7,2

12,6

13,9

10,2

 

480,1–540,0

...

...

...

6,3

7,4

4,3

9,4

9,6

8,9

 

540,1–600,0

...

...

...

4,7

4,8

4,6

9,3

10,0

7,9

 

600,1–660,0

...

...

...

4,1

4,7

2,8

6,5

8,1

3,3

 

660,1–720,0

...

...

...

3,4

3,9

2,4

7,7

9,3

4,6

 

Понад 720,0

...

...

...

6,6

7,3

5,3

15,8

20,6

6,6

 

Частка домогосподарств із середньодушовими грошовими витратами

У місяць, нижчими

 

Прожиткового

Мінімуму 2

77,8

74,5

84,0

64,1

58,7

74,6

48,2

38,2

67,5

 

1 Див. першу виноску до табл. 18.13.

2 Див. другу виноску до табл. 18.13.

18.15. Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових

Грошових витрат залежно від кількості дітей у їх складі у 2006 р.

(відсотків)

Всі

Домогосподарства

З дітьми

У тому числі з кількістю дітей

Одна

Дві

Три і

Більше

Всі домогосподарства

100,0

100,0

100,0

100,0

Із середньодушовими грошовими витратами у місяць, грн.

До 180,0

8,4

1,6

16,8

40,0

180,1–240,0

12,0

9,1

17,3

21,5

240,1–300,0

13,2

13,0

16,3

6,5

300,1–360,0

12,8

8,5

18,5

32,0

360,1–420,0

11,0

14,9

2,9

420,1–480,0

9,2

12,4

2,6

480,1–540,0

10,8

11,5

13,2

540,1–600,0

7,6

8,2

9,3

600,1–660,0

2,3

3,4

660,1–720,0

4,9

6,1

3,1

Понад 720,0

7,8

11,3

Нижче прожиткового мінімуму (472,0 грн.)

63,3

55,1

74,4

100,0


18.16. Структура грошових витрат домогосподарств

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

2000

2006

2007

Всі

Домо-госпо-дар-ства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домогосподарства

У місь-ких

Посе-лен-нях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-лен-нях

У сіль-ській

Місце-вості

I

Квар-тал

II

Квар-тал

III квар-тал

IV квар-тал

Всього грошових

Витрат, грн.

430,65

475,42

350,47

1256,04

1338,87

1096,17

1406,52

1538,56

1848,96

1783,26

Відсотків

Споживчі

Грошові витрати

93,0

94,8

88,6

92,1

96,0

82,9

93,4

91,5

89,5

93,1

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза домом,

Алкогольні напої та тютюнові

Вироби)

65,5

65,5

65,4

57,1

58,8

52,8

56,1

56,7

54,2

56,6

Непродовольчі

Товари та

Послуги

27,5

29,3

23,2

35,0

37,2

30,1

37,3

34,8

35,3

36,5

Грошова допомога

Родичам, друзям

Та іншим особам

1,5

1,4

2,0

2,3

1,8

3,6

2,5

2,0

2,7

2,9

Інші витрати (на особисте підсобне

Господарство, купівлю акцій, сертифікатів, вклади до банків, аліменти, будівництво

Житла тощо)

5,5

3,8

9,4

5,6

2,2

13,5

4,1

6,5

7,8

4,0

18.17. Структура грошових витрат домогосподарств

Із дітьми залежно від кількості дітей в їх складі

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

2005

2006

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Всі

Домо-госпо-дарства

З дітьми

З кількістю дітей

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Однією

Двома

Трьома

І

Більше

Всього грошових

Витрат, грн.

1118,65

1143,39

1129,29

757,69

1473,16

1549,16

1334,95

1222,01

Відсотків

Споживчі грошові витрати

95,1

95,4

95,2

89,2

90,5

93,2

81,0

90,3

Продовольчі

Товари

(включаючи харчування поза

Домом, алкогольні напої та тютюнові

Вироби)

60,0

59,0

61,6

66,2

55,2

55,7

50,5

63,5

Непродовольчі

Товари та послуги

35,1

36,4

33,6

23,0

35,3

37,5

30,5

26,8

Грошова допомога

Родичам, друзям

Та іншим особам

1,5

1,5

1,7

0,8

1,6

1,8

1,3

0,2

Інші витрати (на особисте підсобне господарство, купівлю акцій, сертифікатів, вклади до банків, аліменти, будівництво житла тощо)

3,4

3,1

3,1

10,0

7,9

5,0

17,7

9,5

18.18. Структура грошових витрат домогосподарств із різними

Середньодушовими грошовими витратами у 2006 р.

(у середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство)

Всі

Домо-госпо-дарства

Із середньодушовими грошовими витратами

У місяць, грн.

До 180,0

180,1–240,0

240,1–300,0

300,1–360,0

360,1–

420,0

Всього грошових

Витрат, грн.

1256,04

690,20

717,84

995,88

972,50

893,18

Відсотків

 

Споживчі грошові

Витрати

92,1

89,6

94,2

90,7

95,1

93,8

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза

Домом, алкогольні напої та тютюнові

Вироби)

57,1

60,1

67,2

58,5

67,5

61,8

Непродовольчі

Товари та послуги

35,0

29,5

27,0

32,2

27,6

32,0

Грошова допомога

Родичам, друзям

Та іншим особам

2,3

0,5

1,0

1,2

0,8

1,9

Інші витрати

(на особисте підсобне господарство, купівлю акцій, сертифікатів, вклади до банків, аліменти, будівництво житла тощо)

5,6

9,9

4,8

8,1

4,1

4,3

Продовження табл. 18.18

Із середньодушовими грошовими витратами у місяць, грн.

420,1–480,0

480,1–540,0

540,1–600,0

600,1–660,0

660,1–

720,0

Понад

720,0

Нижче прожит-кового міні-муму (472 грн.)

Всього грошових

Витрат, грн.

1152,34

1600,51

1289,06

1031,68

1582,99

1949,76

901,44

Відсотків

Споживчі грошові

Витрати

95,2

89,9

92,6

94,3

87,0

92,0

93,5

Продовольчі

Товари (включаючи харчування поза

Домом, алкогольні

Напої та тютюнові

Вироби)

60,5

55,1

59,3

61,7

52,3

49,5

63,3

Непродовольчі

Товари та послуги

34,7

34,8

33,3

32,6

34,7

42,5

30,2

Грошова допомога

Родичам, друзям

Та іншим особам

1,0

2,3

2,2

1,2

2,3

4,5

1,2

Інші витрати (на особисте підсобне господарство, купівлю акцій,

Сертифікатів, вклади

До банків, аліменти, будівництво житла тощо)

3,8

7,8

5,2

4,5

10,7

3,5

5,3

18.19. Розподіл населення за рівнем середньодушових сукупних витрат

(відсотків)

2004

2005

2006

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

Все населення

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Із середньодушовими сукупними витратами

У місяць, грн.

До 180,0

20,9

17,1

27,2

7,8

3,0

15,6

3,4

0,4

8,4

180,1–240,0

22,5

19,4

27,5

14,3

11,6

18,8

7,2

4,8

11,1

240,1–300,0

22,3

23,0

21,4

16,4

16,2

16,9

9,2

3,0

19,4

300,1–360,0

12,7

15,6

7,7

12,9

13,0

12,9

12,7

11,1

15,4

360,1–420,0

9,3

10,6

7,2

16,4

17,7

14,4

10,1

10,0

10,4

420,1–480,0

12,31

14,3

9,0

9,8

11,6

6,8

9,9

11,8

6,8

480,1–540,0

...

...

...

7,4

8,7

5,1

14,0

16,0

10,7

540,1–600,0

...

...

...

3,8

4,2

3,1

7,2

8,0

5,7

600,1–660,0

...

...

...

3,1

4,1

1,3

6,9

7,9

5,3

660,1–720,0

...

...

...

2,4

3,5

0,6

6,3

8,5

2,7

Понад 720,0

...

...

...

5,7

6,4

4,5

13,1

18,5

4,1

Децильний коефіцієнт диференціації сукупних витрат

Населення, разів

3,1

2,8

3,3

3,2

2,9

3,4

3,5

3,0

3,5

Співвідношення

Сукупних витрат 10% найбільш та 10% найменш забезпеченого населення (децильний коефіцієнт фондів), разів

5,1

4,8

5,0

4,9

4,2

4,9

5,6

4,5

4,2

Співвідношення

Сукупних витрат 20% найбільш та 20% найменш забезпеченого населення (квінтильний коефіцієнт фондів), разів

3,5

3,3

3,5

3,5

3,1

3,8

3,8

3,2

3,8

Частка населення із середньодушовими

Сукупними витратами у місяць, нижчими

Прожиткового

Мінімуму 2

79,0

75,3

85,0

68,1

61,8

78,6

51,1

39,4

70,4

 

 

1 Див. першу виноску до табл. 18.13.

2 Див. другу виноску до табл. 18.13.

18.20. Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових

Сукупних витрат

(відсотків)

2004

2005

2006

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

Всі

Домогосподарства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Із середньодушо-вими сукупними витратами

У місяць, грн.

До 180,0

15,0

12,9

19,0

4,5

1,7

9,7

2,0

0,2

5,5

180,1–240,0

19,0

16,6

23,5

10,0

8,1

13,8

5,0

3,6

7,7

240,1–300,0

21,9

21,6

22,6

13,3

12,7

14,6

6,7

2,2

15,3

300,1–360,0

14,7

17,2

9,9

13,5

12,9

14,6

10,3

8,5

13,8

360,1–420,0

11,8

12,6

10,3

17,3

18,6

14,8

11,3

10,9

12,0

420,1–480,0

17,61

19,1

14,7

12,0

13,6

9,2

11,9

13,2

9,5

480,1–540,0

...

...

...

9,0

10,0

7,2

10,6

9,9

12,1

540,1–600,0

...

...

...

4,6

5,0

3,6

8,5

9,3

6,9

600,1–660,0

...

...

...

4,3

4,8

3,2

8,1

9,7

5,0

660,1–720,0

...

...

...

3,3

4,4

1,1

7,4

8,9

4,4

Понад 720,0

...

...

...

8,2

8,2

8,2

18,2

23,6

7,8

Частка домогосподарств із середньодушовими

Сукупними витратами у місяць,

Нижчими

Прожиткового

Мінімуму 2

71,1

68,6

75,9

59,1

54,7

67,5

45,0

36,1

62,3

 

 

1 Див. першу виноску до табл. 18.13.

2 Див. другу виноску до табл. 18.13.

18.21. Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових

Сукупних витрат залежно від кількості дітей у їх складі у 2006 р.

(відсотків)

Всі

Домогоспо-

Дарства

З дітьми

У тому числі з кількістю дітей

Одна

Дві

Три і

Більше

Всі домогосподарства

100,0

100,0

100,0

100,0

Із середньодушовими сукупними витратами

У місяць, грн.

До 180,0

3,9

1,6

3,9

21,9

180,1–240,0

12,0

6,4

22,4

29,7

240,1–300,0

12,8

12,7

11,6

16,4

300,1–360,0

14,3

8,9

24,3

32,0

360,1–420,0

8,8

10,6

6,7

420,1–480,0

8,5

10,6

5,5

480,1–540,0

13,1

15,7

10,7

540,1–600,0

7,9

9,6

5,5

600,1–660,0

5,7

5,2

9,4

660,1–720,0

3,0

4,3

Понад 720,0

10,0

14,4

Нижче прожиткового мінімуму (472 грн.)

60,3

50,8

74,4

100,0