23 | 05 | 2019

Статистичний щорічник Автономної Республіки Крим За 2007 рік (частина 15)

18.1. Доходи та витрати населення

(млн. Грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

20071

2007 до 2006, відсот-ків

 

 

Доходи

6558

8135

10022

13883

16834

22927

136,2

 

У тому числі

 

Заробітна плата

2985

3522

4249

5721

7200

9092

126,3

 

Прибуток та змішаний

Доход

1004

1097

1343

1853

2316

3329

143,6

 

Доходи від власності

(одержані)

195

249

267

316

354

620

...

 

Соціальні допомоги та

Інші одержані поточні

Трансферти

2373

3267

4163

5993

6964

9886

...

 

У тому числі

Соціальні допомоги

1197

1322

1931

3196

3728

4748

127,4

 

 

Витрати та заощадження

6557

8135

10022

13883

16834

22927

136,2

 

У тому числі

 

Придбання товарів та

Послуг

6070

7461

9117

12561

15914

21067

132,4

 

Доходи від власності

(сплачені)

13

32

52

96

246

518

...

 

Поточні податки на доходи,

Майно та інші сплачені

Поточні трансферти

494

628

688

864

1110

1718

...

 

Нагромадження

Нефінансових активів

24

0

74

68

151

355

...

 

Приріст фінансових

Активів

–43

14

91

294

–587

–731

...

 

 

Наявний доход

4906

5983

7676

10806

13006

16832

129,4

 

Реальний наявний доход,

Відсотків до попереднього

Року

115,6

108,2

119,3

124,4

109,8

115,1

Х

 

 

1 Попередні дані.

18.2. Структура доходів населення у 2007 р.

(відсотків)

18.3. Наявний доход у розрахунку на одну особу по Україні та АР Крим

(грн.)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Україна

2938,01

3400,3

4468,4

6332,1

7771,0

9930,3

Автономна

Республіка Крим

2422,3

2974,0

3838,6

5432,9

6567,0

8526,4

У відсотках до середнього рівня по Україні

Х

87,5

85,9

85,8

84,5

85,9

Місце АР Крим

Серед регіонів України

21

21

20

20

20

19

 

1 Підсумки доходів населення по регіонах не відповідають їх сумі по Україні за рахунок сальдо грошових переказів та гуманітарної допомоги, які одержані від нерезидентів.

18.4. Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата

Найманих працівників1

Номінальна

Заробітна плата, грн.

Відсотків до відповідного періоду попереднього року

Індекс номінальної

Заробітної плати

Індекс реальної

Заробітної плати

1995

70

...

2000

225

133,9

106,2

2001

301

133,8

119,5

2002

358

118,9

117,5

2003

433

120,8

112,3

2004

543

125,4

123,1

2005

730

134,5

118,7

2006

952

130,3

118,6

2007

1220

128,2

111,7

У тому числі за місяцями

Січень

1002

130,4

114,9

Лютий

1007

127,1

114,5

Березень

1062

119,7

107,3

Квітень

1081

119,4

107,2

Травень

1150

125,4

111,7

Червень

1250

128,0

112,3

Липень

1311

130,9

113,5

Серпень

1303

129,7

111,0

Вересень

1299

129,9

111,4

Жовтень

1333

134,9

114,4

Листопад

1345

133,9

113,7

Грудень

1493

127,2

108,0

1 Без найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців.

18.5. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників за видами економічної діяльності1

(Грн.)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Грн.

Відсотків до

2006 р.

Всього

225

358

433

543

730

952

1220

128,2

Сільське господарство,

Мисливство та лісове

Господарство

125

209

266

360

506

691

904

130,9

Рибальство, рибництво

186

332

373

462

659

883

996

112,7

Промисловість

305

447

526

657

837

1075

1386

129,0

Будівництво

266

360

423

680

878

1144

1434

125,4

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

226

301

341

405

535

690

851

123,4

Діяльність готелів і ресторанів

196

324

380

466

602

768

999

130,1

Діяльність транспорту та зв’язку

362

596

724

857

1014

1273

1627

127,8

Діяльність наземного

Транспорту

287

396

506

616

796

1107

1461

132,0

Діяльність водного транспорту

317

439

568

721

1148

1489

1980

133,0

Діяльність авіаційного транспорту

336

509

563

722

590

726

799

110,1

Додаткові транспортні

Послуги та допоміжні

Операції

689

794

942

1078

1183

1448

1834

126,7

Діяльність пошти та зв’язку

336

456

531

667

870

1047

1290

123,2

Фінансова діяльність

473

748

742

867

1091

1439

1943

135,0

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

251

404

491

608

803

1045

1339

128,1

З них дослідження та розробки

208

327

385

506

673

844

1111

131,7

Державне управління

363

529

577

682

1041

1569

1826

116,4

Освіта

164

287

350

438

651

811

1058

130,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

174

274

341

428

597

749

978

130,5

Надання комунальних

Та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури

Та спорту

177

262

320

388

562

707

904

128,0

З них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

180

255

316

387

573

707

890

125,8

 

 

1 Див. виноску до табл. 18.4.

18.6. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

працівників за видами промислової діяльності1

(грн.)

 

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

 

Грн.

Відсотків до

2006 р.

 

 

Промисловість

305

447

526

657

837

1075

1386

129,0

 

 

Добувна

Промисловість

286

572

721

900

11133

15316

1973

128,9

 

 

Переробна

Промисловість

283

421

491

632

814

1030

1323

128,5

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

288

466

493

576

763

927

1188

128,2

 

 

Легка промисловість

99

179

246

270

316

490

677

131,2

 

 

Целюлозно-паперове виробництво; видав-нича діяльність

355

418

470

505

648

875

1127

128,8

 

 

Хімічна та нафтохі-мічна промисловість

349

421

556

831

1057

1371

1536

118,3

 

 

Виробництво іншої

Неметалевої мінераль-ної продукції

199

411

420

564

801

1075

1505

140,0

 

 

Металургійне вироб-ництво та виробниц-тво готових металевих виробів

190

319

379

460

558

731

971

132,9

 

 

Машинобудування

284

427

513

629

773

900

1340

133,3

 

 

Виробництво та роз-поділення електрое-нергії, газу та води

384

503

596

691

863

1129

1456

128,9

 

1 Див. виноску до табл. 18.4.

18.7. Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих

Працівників за регіонами1

(Грн.)

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Грн.

Відсотків до

2006 р.

Автономна

Республіка Крим

225

358

433

543

730

952

1220

128,2

Сімферополь

288

432

515

637

869

1134

1450

127,8

Алушта

218

355

432

550

735

961

1253

130,3

Армянськ

347

361

441

758

1009

1321

1518

115,0

Джанкой

239

438

534

631

766

1001

1250

124,9

Євпаторія

213

328

390

462

633

813

1047

128,7

Керч

254

418

499

588

720

909

1193

131,3

Красноперекопськ

303

411

532

672

894

1028

1296

126,1

Саки

219

308

369

469

594

783

1031

131,6

Судак

249

382

480

576

753

942

1225

130,1

Феодосія

293

437

515

576

699

868

1097

126,3

Ялта

257

393

469

588

791

1007

1302

129,3

Бахчисарайський

186

293

356

418

586

758

998

131,6

Білогірський

131

233

265

330

486

651

830

127,5

Джанкойський

111

180

222

309

428

574

734

127,8

Кіровський

135

230

294

353

495

660

897

135,9

Красногвардійський

117

220

300

445

608

870

1022

117,6

Красноперекопський

143

231

283

349

497

636

872

137,0

Ленінський

155

237

280

343

479

690

900

130,5

Нижньогірський

121

208

253

333

462

610

824

135,0

Первомайський

119

214

257

321

452

615

831

135,0

Роздольненський

154

230

285

359

494

675

882

130,5

Сакський

135

247

290

370

542

719

917

127,5

Сімферопольський

193

366

383

474

655

768

971

126,5

Совєтський

141

230

276

358

510

702

883

125,9

Чорноморський

283

469

576

728

871

1271

1673

131,7

 

 

1 Див. виноску до табл. 18.4.

18.8. Кількість та номінальна заробітна плата працівників за статтю

За видами економічної діяльності у 2007 р.1

Середньооблікова

Кількість працівників, тис.

Середньомісячна номінальна

Заробітна плата, грн.

Чоловіки

Жінки

Чоловіки

Жінки

Грн.

Відсотків до середньо-місячної заробітної плати чоловіків

Всього

178,1

227,4

1365

1106

81,0

Сільське господарство,

Мисливство та лісове

Господарство

24,9

15,3

903

906

100,4

Рибальство, рибництво

0,7

0,2

1025

905

88,3

Промисловість

41,6

27,6

1520

1185

78,0

Будівництво

17,7

4,3

1508

1126

74,7

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

11,8

12,8

895

812

90,7

Діяльність готелів та ресторанів

3,5

6,5

1143

924

80,8

Діяльність транспорту та зв’язку

24,5

17,3

1834

1334

72,8

Діяльність наземного транспорту

6,3

2,0

1433

1549

108,1

Діяльність водного транспорту

0,6

0,2

2126

1556

73,2

Діяльність авіаційного транспорту

0,2

0,1

824

698

84,6

Додаткові транспортні

Послуги та допоміжні

Операції

13,7

8,9

2050

1502

73,3

Діяльність пошти та зв’язку

3,8

6,2

1730

1023

59,1

Фінансова діяльність

2,6

6,8

2335

1793

76,8

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

10,7

9,7

1371

1305

95,2

З них дослідження та розробки

2,2

2,3

1156

1067

92,3

Державне управління

6,3

15,7

2062

1732

84,0

Освіта

13,0

46,2

1113

1042

93,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

14,2

54,1

1099

946

86,1

Надання комунальних та

Індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

6,6

10,9

1019

835

81,9

З них діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

4,8

8,6

964

848

87,9

1 Див. виноску до табл. 18.4.

18.9. Розподіл найманих працівників за рівнем номінальної заробітної плати

у грудні 2005–2007 рр.

(відсотків)

460 грн. – розмір мінімальної заробітної плати у грудні 2007р.

568 грн. – розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи у грудні 2007р.

______________________________________________________________________________

18.10. Диференціація життєвого рівня населення1

Децильний

Коефіцієнт

Диференціації витрат населення (разів)

Співвідношення

Витрат 10%

Найбільш та

10% найменш

Забезпеченого

Населення (разів)

Частка населення

Із середньодушовими

Витратами

У місяць, нижчими

Прожиткового мінімуму2 (відсотків)

Грошових

Сукупних

Грошових

Сукупних

Грошовими

Сукупними

2000

3,6

3,0

7,1

5,8

88,0

84,4

2001

4,2

3,5

6,6

5,5

92,7

90,4

2002

3,8

3,4

5,4

4,7

93,7

92,0

2003

3,0

2,7

5,1

4,3

91,8

90,0

2004

3,2

3,1

5,4

5,1

84,0

79,0

2005

3,3

3,2

5,1

4,9

72,5

68,1

2006

3,8

3,5

6,0

5,6

53,6

51,1

 

1 Тут і надалі (18.11. – 18.36.) за матеріалами обстеження умов життя домогосподарств.

2 У IV кварталі 2000 р. – 270,1 грн., у 2001 р. – 311,3 грн., у 2002–2003 рр. та I кварталі 2004 р. – 342 грн.,

у II–IV кварталах 2004 р. – 362,23 грн., у 2005 р. – 423 грн., у IV кварталі 2006 р. – 472 грн.

18.11. Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей

(відсотків)

2000

2005

2006

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

Всі

Домогосподарства

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

У тому числі

Складаються з осіб

Однієї

21,2

23,7

16,8

22,1

24,3

18,2

23,1

25,3

19,0

Двох

25,5

25,4

25,7

28,9

30,4

26,0

28,2

28,6

27,4

Трьох

24,5

26,6

20,5

23,1

24,0

21,3

26,7

30,9

18,5

Чотирьох

21,3

17,7

27,8

18,3

17,0

20,7

12,7

7,5

22,7

П’яти і більше

7,5

6,6

9,2

7,6

4,3

13,8

9,3

7,7

12,4

Середній розмір домо-господарства, осіб

2,71

2,60

2,90

2,63

2,49

2,91

2,61

2,47

2,89

Частка домогоспо-дарств з дітьми до

18 років

41,9

39,6

46,0

36,7

35,2

39,5

36,7

31,8

46,1

Частка домогоспо-дарств без дітей

58,1

60,4

54,0

63,3

64,8

60,5

63,3

68,2

53,9

Із загальної

Кількості домогоспо-дарств частка

Домогосподарств із дітьми у віці, років

До 3

4,5

2,4

8,3

3,6

3,1

4,6

5,9

5,5

6,7

До 7

10,3

6,8

16,4

11,4

9,7

14,6

13,1

10,7

17,7

До 14

30,8

27,9

35,4

26,6

23,6

32,3

26,0

23,5

30,9

До 16

38,6

36,0

43,1

31,9

29,6

36,1

31,4

26,8

40,2

18.12. Розподіл домогосподарств із дітьми за кількістю дітей у їх складі

(відсотків)

2000

2005

2006

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

Всі

Домогосподарства

З дітьми

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

У тому числі

Мають дітей

Одну

64,1

75,3

47,1

69,2

74,5

60,1

69,2

83,3

50,6

Двох

31,4

20,1

48,7

25,3

23,9

27,7

21,9

13,1

33,4

Трьох і більше

4,5

4,6

4,2

5,5

1,6

12,2

8,9

3,6

16,0

18.13. Розподіл населення за рівнем середньодушових грошових витрат

(відсотків)

2004

2005

2006

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

Всі

Домо-госпо-дарства

У тому числі,

Які

Проживають

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

У місь-ких

Посе-леннях

У сіль-ській

Місце-вості

 

 

Все населення

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

 

Із середньодушо-вими грошовими витратами

У місяць, грн.

 

До 180,0

25,9

19,8

35,9

9,6

3,8

19,0

6,2

2,4

12,5

 

180,1–240,0

23,0

21,4

25,6

17,1

13,9

22,3

8,2

2,9

17,0

 

240,1–300,0

20,2

20,5

19,7

16,8

15,4

19,1

9,9

5,4

17,5

 

300,1–360,0

14,6

18,3

8,5

13,8

15,9

10,3

10,8

10,5

11,3

 

360,1–420,0

5,5

6,5

3,9

14,1

14,8

12,9

10,5

10,5

10,6

 

420,1–480,0

10,81

13,5

6,4

10,1

13,3

4,9

12,2

15,3

7,1

 

480,1–540,0

...

...

...

4,5

5,7

2,6

11,4

13,7

7,5

 

540,1–600,0

...

...

...

4,2

4,8

3,2

8,1

9,0

6,4

 

600,1–660,0

...

...

...

2,5

3,2

1,5

4,1

5,1

2,3

 

660,1–720,0

...

...

...

2,6

3,3

1,4

6,9

8,7

3,9

 

Понад 720,0

...

...

...

4,7

5,9

2,8

11,7

16,5

3,9

 

Децильний коефіцієнт диференціації грошових витрат населення, разів

3,2

2,9

3,4

3,3

2,9

3,5

3,8

3,0

3,8

 

Співвідношення грошових витрат 10% найбільш та 10% найменш

Забезпеченого населення (децильний коефіцієнт фондів), разів

5,4

4,9

6,0

5,1

4,2

5,5

6,0

4,4

5,4

 

Співвідношення грошових витрат 20% найбільш та 20% найменш забезпеченого населення (квінтильний коефіцієнт фондів), разів

3,6

3,4

3,8

3,6

3,2

3,7

4,1

3,3

3,8

 

Частка населення із середньодушовими грошовими

Витратами у місяць, нижчими

 

Прожиткового

Мінімуму 2

84,0

80,1

90,3

72,5

65,2

84,6

53,6

40,8

74,6

 

 

1 У 2004 р. – понад 420 грн.

2 У IV кварталі 2004 р. – 362,23 грн., у 2005 р. – 423 грн., у IV кварталі 2006 р. – 472 грн.