21 | 10 | 2018

Билеты контрольной по украинской литературе (на укранском языке)Варіант №12

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Поезія, за яку найбільше розпинали Володимира Сосюру, мала назву...

А "Каїн"

Б "Червона зима"

В "Любіть Україну"

Г "Так ніхто не кохав"

2. Неоднозначність, діалектична змінність образу Степана Радченка у романі „Місто” В. Підмогильного.

3. Дайте визначення терміну: неореалізм.

Варіант №13

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. В Україні до репресій 1930-1933 р. р діяли такі літературні угрупування як:

А „Земля”,”Воля”, „ Гарт”,”Революція”

Б „Комкосмос”,”Музагет”, „Гарт”, „ Плуг”, „Молодняк”, ”Фламінго” , „Біла студія”

В „Гарт”, „Плуг”, „Просвіта”, ”Основа”

Г „Горно”, „ Мистецтво”, „Вир революції”, „ Плужанин”

2. Тематика і проблематика новели „Малорос-європеєць” В. Винниченко.

3.Що таке драматична поема? Наведіть приклади.

Варіант №14

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Перший вірш П. Тичини називається:

А „ Сонячні кларнети”

Б „ Сине небо закрилося”

В „Серафима Морачевська”

Г „ Світло”

2.Учому мотив романа „Місто” В. Підмогильного.

3. Дайте визначення терміну: „розстріляне Відродження”

Варіант №15

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Найбільш неокласична збірка Максима Рильського мала назву...

А "Знак терезів"

Б "Синя далечінь"

В "На білих островах"

Г "Голосіївська осінь"

2. Охарактеризуйте інтимну лірику Л. Українки.

3. Дайте визначення терміну: кларнетизм.

Варіант №16

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Прочитайте уривок із повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

Не чорна хмара з синього моря виступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали усі діти.

В уривку вжито художні засоби:

А постійні епітети, символи;

Б заперечні порівняння, уособлення;

В заперечні порівняння, постійні епітети;

Г гіперболи, персоніфікація;

Д алегорія, метафора.

2. Напишіть про життя та творчість одного з сучасних письменників Криму.

3. Дайте визначення терміну: філософічність художнього твору.