Сегодня: 28 | 02 | 2021

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

ІІ. Прибуток за даним обсягом виробництва і у разі його збільшення на 25 відсотків на місяць (до 15 тис. одиниць);

ІІІ. Кількість виробів, яку необхідно реалізувати для одержання прибутку в розмірі 90 тис. грн.

І. Для розрахунку точки беззбитковості:

А) визначаємо Постійні витрати фірми; вони складаються з витрат
на оренду обладнання 19200 грн (1,6 x 12000), оплати праці управлінського персоналу - 18000 грн (12000 x 1,5), реклами – 24000 (12000 x 2) і електроенергії, яка витрачається на освітлення при­міщень - 3000 грн. (12000 x 0,25) і складають разом 64200 грн.;

Б) визначаємо Маржу на одиницю виробу за умови, що його ціна - 35 грн (420 грн. : 12) мінус змінні витрати (матеріали, оплата праці робітників та управлінського персоналу, витрати на електроенергію, використану у процесі виробництва та комісійні) – складають разом 19 грн. Таким чином, виходячи з того, що маржа становитиме 16 грн. (35 - 19), а постійні витрати - 64200 грн, визначимо точку беззбитковості.

Точка беззбитковості: 64200 : 16=4012,5 од.≈ 4012 одиниць.

Розрахунок показав: щоб забезпечити беззбитковість роботи, фірма повинна реалізовувати щомісяця не менше 4012 одиниць продукції.

Для встановлення величини прибутку при виробництві і реалізації 12000 одиниць продукції визначимо:

1) маржу: 35-19 = 16 грн;

2) кількість виробів, яку фірма реалізує понад точку беззбитковості:

12000 - 4012 = 7988 одиниць;

3) величину прибутку, оскільки відомо, що після проходження точки беззбитковості маржа показує прибуток від реалізації кожної одиниці продукції. Помноживши пункт маржу (16) на кількість виробів понад точку беззбитковості (7988), одержимо прибуток в сумі 127800 грн.

ІІ. Для того щоб визначити, як зміниться прибуток, якщо фірма збільшить обсяг виробництва і реалізації виробів до 15000 одиниць, знаходимо:

А) додатковий прибуток від 3000 одиниць (15000 – 12000) продукції:

16 х 3000 = 48000 тис. грн;

Б) очікуваний прибуток від реалізації 15000 одиниць продукції:

127800 + 48000 = 175800 грн.

ІІІ. І, нарешті, для розрахунку обсягу реалізації виробів для одержання прибутку 90000 грн слід визначити:

А) кількість додаткових виробів, які необхідно реалізувати для одержання прибутку в сумі 90000 грн: 90000: 16 = 5625 од.;

Б) загальний обсяг необхідної реалізації:

7988 (обов'язкових) + 5625 (додаткових) = 13613 одиниць.

Приклад графічного розв’язання задачі наведено на рис. 1.

Витр.

Умовно-змінні

Т беззбитковості

Тис. шт.

Витр. умовно-постійні

Тис. грн.

Виручка

Рис. 1 - Приклад графічного розв’язання завдання 1

Завдання 2.

Мета завдання:

Використовуючи маржинальний підхід на базі вихідних даних Вашого варіанта (табл. 3) виконайте порівняльний аналіз результатів за варіантами виробництва двох видів продукції і визначте більш рентабельний.