Сегодня: 30 | 10 | 2020

Лекція: ЗАміна дефіцитних видів палива. Застосування вторинних енергоресурсів. Застосування електротехнології.

Рис. 1. Рекуперативні теплообмінники прямої дії.

Тому такі теплообмінники часто називають пластинчастими. Найбільший коефіцієнт теплопередачі досягається при гофрованих мембранах (див. рис. 1,б), що забезпечують турбулентність руху потоку. Теплообмінники прямої дії набули поширення в багатьох галузях сільського господарства. Створений ряд систем поліпшення мікроклімату, що забезпечують утилізацію 60...70 % теплоти, споживаною системою і що виділяється тваринами і птахом. Техніко-економічний аналіз систем, що використовують мембранні теплообмінники, підтвердив можливість зниження приведених витрат на 20...25 %, енергоспоживання - в 2…3 рази і потужності систем мікроклімату - в 1,2…2 рази. На тракторах і автотранспорті пластинчасті теплообмінники можна використовувати, щоб підігрівати теплотою вихлопних газів всмоктуване повітря і вприскне паливо. Це дозволить ККД двигунів внутрішнього згорання довести до 40 %.

У сільському господарстві застосовують велику кількість невеликих котельних і нагрівальних печей, фізичну теплоту газів яких, що відходять, також можна утилізувати. Температура димових газів, що викидаються в атмосферу, досягає 100 ... 300°С. Теплоту цих газів можна використовувати двома способами: нагрівати повітря, воду і паливо, що поступають в топку і казан; нагрівати теплоносії, використовувані зовні котельною, наприклад в теплиці, парнику і т. п. Обидва способи вже застосовують в масовому масштабі.

Промисловість серійно випускає багато типів теплообмінників прямої дії, наприклад секційні ТСК-3.

Принцип роботи рекуператорів з проміжним теплоносієм розглянутий на прикладі теплової труби (рис. 2). Теплова труба призначена для передачі теплоти з одного (з високою температурою) середовища в іншу, яку потрібно підігрівати.

Теплова труба - це герметичний конвеєр, в якому міститься рідина, що легко випаровується. Якщо теплота подається до одного кінця труби, то рідина в цьому кінці випаровується, пара поступає до холодніших зон труби, де конденсується, а прихована теплота конденсації поглинається споживачем вторинних енергоресурсів.

Рис.2 Робота теплової труби

1 – труба з відпрацьованим повітрям; 2 – теплообмінники;

3 – труба з проміжуточним; 4 – труба з свіжим повітрям; 5 – циркуляційний насос.

Рис. 3 Принцип роботи теплообмінника з рідким теплоносієм

 

1 – трубопровід для подачі повітря; 2 – обертаючий регенератор;

3 – трубопровід для відпрацьованого повітря.

Рис. 4 Робота обертаючого регенератора.