Сегодня: 16 | 12 | 2019

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До написання, оформлення, підготовки до захисту і захисту випускових бакалаврських робіт з “Лісове і садово-паркове господарство”

Консультанти випускової роботи:

З економічних питань к. е.н, доцент Зарубин П. С.__________________________

З питань техніки безпеки і

Охорони праці к. т.н. доцент Сидоров М. М. _______________________________

Сімферополь — 2009