Сегодня: 16 | 12 | 2019

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ До написання, оформлення, підготовки до захисту і захисту випускових бакалаврських робіт з “Лісове і садово-паркове господарство”

Додаток 1.

Першому проректорові НУ БИПУ,

Директорові НУ БИПУ ЮФ КАТУ

___________________________

Студента ІУ курсу факультету лісового, садово-паркового і мисливського господарства

Іваненка Івана Петровича

З А Я В А

Прошу Вашого дозволу на виконання випускової роботи на кафедрі ____________________________________________________________________

На тему:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

Дата

Підпис студента

Прошу затвердити тему і назначити науковим керівником ________________

Підпис наук. керівника

Дата

“До наказу. Затвердити тему і керівника роботи. Призначити консультантів.”

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Підпис декана

Додаток 2.

У відповідності з обраною темою, керівник дипломної роботи видає студенту завдання на збір матеріалів для випускової роботи, узгоджує методику збору даних, цільових та супутніх спостережень, узагальнення передового досвіду тощо, яке затверджується завідувачем кафедри з приведенням дати закінчення роботи.

ЗАВДАННЯ НА ВИПУСКОВУ РОБОТУ містить такі відомості: прізвище, ім‘я та по-батькові студента,

Тему випускової роботи,

Номер і дату наказу по ВНЗ про її затвердження,

Строк подання студентом закінченої роботи,

Перелік питань, що підлягають вивченню і дослідженню,

Ілюстративний матеріал тощо.

Додаток 3.

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Південа філія “Кримський агротехнологічний університет”

Факультет лісового, садово-паркового і мисливського господарства

Кафедра мисливського господарства

ВИПУСКОВА РОБОТА БАКАЛАВРА

На тему: “Особливості біології та екології сивкоподібних (Charadriiformes) на території мисливських угідь Джанкойської р/р УТМР”

Автор випускової роботи:

Студент ІУ курсу факультету ЛСП і МГ

Петров Іван Васильович

Науковий керівник роботи:

кандидат біологічних наук, доцент

Іванов Петро Васильович