Сегодня: 23 | 02 | 2020

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для електрика


ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ Для електрика

1. Загальні вимоги безпеки.

1.1 Електрики по ремонту й обслуговуванню електроустаткування (далі — «електрики») при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки дійсної інструкції, розробленої з урахуванням будівельних норм і правил України, Правил техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваного механізованого інструменту, устаткування і технологічної оснащення.

1.2 Під час роботи працівник проходить:

·  навчання безпеки праці по діючому устаткуванню кожні 2 роки, а по новому обладнанню – у міру його надходження на місце роботу, але до моменту пуску цього устаткування в експлуатацію;

·  перевірку знань безпеки праці (на роботах із підвищеною небезпекою) – щорічно;

·  перевірку знань по електробезпечності (при використанні устаткування, що працює від електричної мережі) – щорічно;

Повторний інструктаж із безпеки праці на робочому місці працівник повинний проходити один раз у 3 місяці.

1.3 Під час роботи на працівника можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори (підвищена рухливість повітря; підвищене значення напруги в електричному ланцюзі; підвищений рівень статичної електрики; гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхні інструменту, устаткування, інвентарю, товарів і тари; нервово-психологічні навантаження; фізичні перевантаження; знижена температура поверхонь устаткування, продукції; підвищена температура поверхонь устаткування; підвищений рівень електромагнітних випромінювань).

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Перед початком роботи електрик зобов'язаний:

А) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт, а також посвідчення про перевірку знань при роботі в електроустановках напругою до 1000 В, одержати завдання і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваної роботи;

Б) надягти спецодяг, спецвзуття й каску встановленого зразка.

2.2. Після одержання завдання в керівника робіт і ознайомлення, у разі потреби, із заходами наряду-допуску електрик зобов'язаний:

А) підготувати необхідні засоби індивідуального захисту. перевірити їхню справність;

Б) перевірити робоче місце й підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

В) підібрати інструмент, устаткування і технологічне оснащення, необхідні при виконанні роботи, перевірити їхню справність і відповідність вимогам безпеки;

Г) ознайомитися із змінами в схемі електропостачання споживачів і поточними записами в оперативному журналі.

2.3. Електрик не повинен приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог безпеки:

А) несправності технологічного оснащення, пристосувань і інструменту, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів, при яких не допускається їхнє застосування;

Б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів основних і додаткових засобів захисту або закінченні терміну їхньої експлуатації, установленого заводом-виготовлювачем;

В) недостатньої освітленості при захаращеності робочого місця;

Г) відсутності або закінченні терміну дії наряду-допуску при роботі в діючих електроустановках.

Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами до початку робіт, а при неможливості зробити це електрик, зобов'язаний повідомити про них бригадиру або відповідальному керівнику робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Електрик зобов'язаний виконувати роботи при дотриманні наступних вимог безпеки:

А) заявити про необхідні відключення і вжити заходів, що перешкоджають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового чи мимовільного включення комутаційної апаратури;

Б) накласти заземлення на струмоведучі частини;

В) відгородити робоче місце інвентарними огородженнями і вивісити попереджуючі плакати;

Г) відключити за допомогою комутаційних апаратів або шляхом зняття запобіжників струмоведучі частини, на яких провадиться робота, чи ті, до яких доторкаються при виконанні роботи, чи відгородити їх під час роботи ізолюючими накладками (тимчасовими огородженнями);

Д.) ужити додаткових заходів, що перешкоджають помилковій подачі напруги до місця роботи при виконанні роботи без застосування переносних заземлень;

Е) на пускових пристроях, а також на основах запобіжників вивісити плакати «Не включати — працюють люди!»;

Ж) на тимчасових огородженнях вивісити плакати або нанести попереджувальні написи «Стій — небезпечно для життя!»;

З) перевірку відсутності напруги робити в діелектричних рукавичках;

І) затискачі переносного заземлення накладати на струмоведучі частини, що заземлюються, за допомогою ізольованої штанги із застосуванням діелектричних рукавичок;

К) при проведенні робіт на струмоведучих частинах, що знаходяться під напругою, користатися тільки сухими й чистими ізолюючими засобами, а також тримати ізолюючі засоби за ручки-захоплення не далі обмежувального кільця.

3.2. Зміну плавких уставок запобіжників при наявності рубильника варто робити при знятій напрузі. При неможливості зняття напруги (на групових щитках, зборках) зміну плавких уставок запобіжників допускається робити під напругою, але при відключеному навантаженні.

Зміну плавких уставок запобіжників під напругою електрик повинен робити в захисних окулярах, діелектричних рукавичках, за допомогою ізолюючих кліщів.

3.3. Перед пуском устаткування, тимчасово відключеного за заявкою не електротехнічного персоналу, варто оглянути його, переконатися в готовності до приймання напруги і попередити працюючих на ньому про майбутнє включення.

Приєднання й від'єднання переносних приладів, що вимагають розриву електричних ланцюгів, що знаходяться під напругою, необхідно робити при повному знятті напруги.

3.4. При виконанні робіт на дерев'яних опорах повітряних ліній електропередачі електрику варто використовувати пазурі і запобіжний пояс.

3.5. При виконанні робіт у вибухонебезпечних приміщеннях електрику не дозволяється:

А) ремонтувати електроустаткування й мережі, що знаходяться під напругою;

Б) експлуатувати електроустаткування при несправному захисному заземленні:

В) включати електроустановку, що автоматично відключається без з'ясування й усунення причин її відключення;

Г) залишати відкритими двері приміщень і тамбурів, що відокремлюють вибухонебезпечні приміщення від інших;

Д.) заміняти перегорілі електричні лампочки у вибухозахищених світильниках на лампами інших типів або більшої потужності;

Е) включати електроустановки без наявності апаратів, що відключають електричний ланцюг при ненормальних режимах роботи;

Ж) заміняти захист (теплові елементи, запобіжники, розривачі) електроустаткування захистом іншого виду з іншими номінальними параметрами, на які дане устаткування не розраховане.

3.6. При роботі в електроустановках необхідно застосовувати справні електрозахистні засобу: як основні (ізолюючі штанги, що ізолюють і електровимірювальні кліщі. покажчики напруги, діелектричні рукавички), так і додаткові (діелектричні боти, коврики, переносні пристрої, що заземлюють, ізолюючі підставки, огороджувальні підставки, огороджувальні пристрої, плакати і знаки безпеки).

3.7. Роботи в умовах із підвищеною небезпекою варто здійснювати вдвох у наступних випадках:

А) із повним чи частковим зняттям напруги, виконуваної з накладенням заземлень (від'єднання й приєднання ліній до окремих електродвигунів, переключення на силових трансформаторах, роботи усередині розподільних пристроїв);

Б) без зняттю напруги, що не вимагає установки заземлень (електричні іспити, виміри, зміна плавких уставок запобіжників і т. п.);

В) із приставних сход і риштовання, а також там, де ці операції по місцевих умовах утруднені;

Г) на повітряних лініях електропередачі.

3.8. Вимір опору ізоляції мегаометром варто здійснювати тільки на цілком знеструмленій електроустановці. Перед виміром варто переконатися у відсутності напруги на випробовуваному устаткуванні.

3.9. При роботах поблизу діючих кранових чи тельферних тролів електрики зобов'язані виконувати наступні вимоги;

А) виключити тролі і вжити заходів, що усувають їх випадкове чи помилкове включення;

Б) заземлити й закоротить тролі між собою;

В) відгородити ізолюючими матеріалами (гумовими ковриками, дерев'яними щитами) місця можливого торкання тролів у випадку неможливості зняття напруги. На огородження повісити плакат «Небезпечно для життя — напруга 380 В!».

3.10. При обслуговуванні освітлювальних мереж електрики зобов'язані виконувати наступні вимоги:

А) заміну запобіжників і перегорілих ламп новими, ремонт освітлювальної арматури й електропроводки здійснювати при знятій напрузі в мережі й у світлий час доби;

Б) чищення арматури й заміну ламп, укріплених на опорах, здійснювати після зняття напруги і вдвох з іншим електромонтером;

В) установку й перевірку електролічильників, включених через вимірювальні трансформатори, проводити вдвох з електриком, що має кваліфікаційну групу по електробезпеці не нижче IV;

Г) при обслуговуванні світильників з авто підйомників чи інших переміщуваних засобів підняття застосовувати пояса запобіжні й діелектричні рукавички.

3.11. При регулюванні вимикачів і роз'єднувачів, з'єднаних із проводами, електрикам варто вжити заходів, що попереджають можливість непередбаченого включення приводів сторонніми особами або їхнього мимовільного включення.

Для перевірки контактів масляних вимикачів на одночасність включення, а також для освітлення закритих ємностей електрикам варто застосовувати напругу в електромережі не вище 12 В.

3.12. У процесі роботи електрику забороняється:

А) переставляти тимчасові огородження, знімати плакати, заземлення і проходити на територію обгороджених ділянок;

Б) застосовувати покажчик напруги без повторної перевірки після його падіння;

В) знімати огородження виводів обмоток під час роботи електродвигуна;

Г) користатися для заземлення провідниками, не призначеними для цієї цілі, а також приєднувати заземлення шляхом скрутки провідників;

Д.) застосовувати токовимірювальні кліщі з винесеним амперметром, а також нагинатися до амперметра при відліку показань під час роботи з токовимірювальними кліщами;

Е) доторкатися до приладів, опор, проводів і вимірювальним трансформаторам під час вимірів;

Ж) робити виміри на повітряних лініях або тролях, стоячи на сходах;

З) застосовувати при обслуговуванні, а також ремонті електроустановок металеві сходи;

І) користатися при роботі під напругою ножівками, напилками. металевими метрами і т. п.;

К) застосовувати автотрансформатори, дросельні котушки і реостати для одержання понижуючого напруги;

Л) користатися стаціонарними світильниками в якості ручних переносних ламп.

3.13. Для проходу на робоче місце електрики повинні використовувати устаткування систем доступу (сходи, трапи. містки). При відсутності огородження робочих місць на висоті електрики зобов'язані застосовувати запобіжні пояси з капроновим фалом. При цьому електрики повинні виконувати вимоги «Типової інструкції з охорони праці для працівників, що виконують верхолазні роботи».

4. По закінченні роботи електрик зобов'язаний:

А) передати зміннику інформацію про стан устаткування, що обслуговується, електричних мереж і зробити запис в оперативному журналі;

Б) забрати інструмент, прилади й засоби індивідуального захисту у відведені для них місця;

В) упорядкувати робоче місце;

Г) переконатися у відсутності вогнищ загоряння;

Д.) про всі порушення вимог безпеки й несправностях повідомити бригадиру або відповідальному керівнику робіт

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

При виникненні загоряння в електроустановці або небезпеці поразки навколишніх електричним струмом у результаті обриву кабелю (проводу) чи замикання необхідно знеструмити установку, взяти участь у гасінні пожежі і сповістити про це бригадиру або керівнику робіт. Полум'я варто гасити вуглекислотними вогнегасниками, азбестовими покривалами й піском.

Розробив __________________________

УЗГОДЖЕНО:

 Начальник 
 служби охорони праці _______________ 

 Начальник
 юридичного відділу __________________