19 | 10 | 2019

Питання і білети до заліка з дисципліни «Зарубіжна література»

Питання і білети до заліка з дисципліни «Зарубіжна література»

 

Дайте загальну характеристику розвитку культури та літератури XIX ст.. Дайте визначення термінам: реалізм, натуралізм. Опишіть розквіт соціально-психологічної прози XIX ст. Дайте визначення термінам: імпресіонізм, символізм Назвіть чинники, що вплинули на формування світогляду Ф. Стендаля Дайте визначення термінам: неоромантизм; роман та його різновиди Охарактеризуйте етапи формування особистості Жульєна Сореля з роману “ Червоне і чорне ” Ф. Стендаля.

8.  Напишіть свої Судження про життєвий вибір Жюльєна Сореля, добираючи необхідні аргументи; про сенс назви роману.

9.  Охарактеризуйте Творчість Оноре де Бальзака.

10.  Напишіть про Зв’язки Оноре де Бальзака з Україною

Напишііть про владу золота та її філософію в повісті “Гобсек” Оноре де Бальзака. Напишіть (розкажіть про) Основні положення філософсько-етичного вчення М. Ф. Достоєвського у романі „Злочин та кара”.

13.  Дайте поняттям роман-трагедія та поліфонія.

14.  Напишіть основні етапи творчого шляху Л. М.Толстого, сутність його духовних шукань.

15.  Розкрийте проблематику твору „Анна Кареніна” Л. М.Толстого.

16.  Визначте провідні шляхи розвитку поезії середини ХІХ та межі ХІХ-ХХ ст.

17.  Опишіть символізм як літературний напрям останньої третини XIX – початку XX ст..

18.  Визначте та опишіть особливості світо – сприймання В. Витмена.

19.  Напишіть власну думку щодо вислову В. Вітмена про збірку “Листя трави”: “Це спроба виразити мою власну та особистісну природу…”.

20.  Напишіть особливості побудови, проблематику збірки “Квіти зла” Шарля Бодлéра.

21.  Охарактеризуйте провідні мотиви і новаторський характер лірики П. Верлена та А. Рембо.

22.  Напишіть суспільно-політичні умови розвитку літератури та основні риси літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст.

23.  Напишіть культурні, історико-літературні передумови та головні шляхи оновлення європейського театру кінця ХІХ – початку ХХ ст.

24.  Висловіть особисту думку щодо моральної відповідальності героїв твору за свої вчинки, думки та їхні наслідки, аргументуючи свою точку зору прикладами (“Портрет Доріана Грея” Óскар Вáйльд).

25.  Дайте визначення термінам: естетизм, інтелектуальна проза, парадокс.

26.  Поясніть, чому норвежця Г. Ібсена вважають зачинателем євро-пейської “нової драматургії”.

27.  Дайте характеристику еволюції образу Нори з роману „Ляльковий дім” Г. Ібсена.

28.  Дайте визначення термінам: “ібсенізм”; “нова драма”.

29.  Напишіть про сутність чеховського перевороту в драматургії.

30.  Поясніть, чому п’єса “Чайка” А. П.Чехова є символом МХАТу.

31.  Напишіть, чому комедія “Пігмаліон” Б. Шоу є зразоком “драми-дискусії”.

32.  Напишіть про місце Б. Шоу в англійській і світовій літературі.

33.  розкажіть (напишіть) про розкол літератури на елітарну та масову.

34.  назвіть основні етапи та тенденції розвитку літератури першої половини ХХ століття, естетичні пошуки, художні набутки.

35.  Дайте визначення термінам: авангардизм, експресіонізм, футуризм, імажинізм, акмеїзм.

36.  Охарактеризуйте творчість Р. М.Рíльке

37.  Визначте провідні мотиви лірики Р. М.Рíльке: “Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Згаси мій зір...”, “Осінній день”, “Сонети до Орфея”.

38.  Охарактеризуйте творчість Ґійóма Аполлінéра як шлях від неоромантизму до кубофутуризму

39.  Опишіть ідейний задум збірок “Алкоголі. Вірші 1898-1918 рр.”, “Каліграми Ґійóма Аполлінéра

40.  Дайте визначення термінам: сюрреалізм, каліграма.

41.  Охарактеризуйте життєвий і творчий шлях Томаса Стернза Еліота

42.  Напишіть у чому трагічне відчуття дійсності з її відчуженістю між людьми, духовним спустошенням людства, в поезіях “Ранок біля вікна”, “Суїні серед солов’їв”, поемі “Порожні люди” Томаса Стернза Еліота.

43.  Дайте аналіз віршам Федерiко Ґарсíа Лóрки: “Про царівну Місяцівну”, “Балада про чорну тугу”, “Гітара”, “Газела про темну смерть”, “Касида про сон під зорями”

44.  Дайте визначення термінам: канте-хондо, романсеро, касида, газела.

45.  Охарактеризуйте “срібну добу” російській поезії.

46.  Назвіть провідні мотиви й символи лірики О. Блока: “Незнайома”, “Весно, весно, без меж і без краю...”, “Скіфи”

47.  Назвіть основні етапи творчості Анни Ахматової

48.  Визначте художні особливості ранньої Анни Ахматової у вірші “Поезія втрат”.

49.  Анна Ахматова і Україна.

50.  охарактеризуйте “Реквієм” Анни Ахматової як пам'ятку доби тоталітаризму

51.  визначте футуристичні та авангардистськи основи у творчості Володимира Володимировича Маяковського: “А ви змогли б?”, “Послухайте!”, “Лілічко! Замість листа”

52.  Тема кохання в творчості Володимира Володимировича Маяковського: (“Лілічко! Замість листа”).

53.  Опишіть особливості пейзажної лірики Бориса Леонідовича Пастернака :“ Визначення поезії”, “По стіні збігали стрілки… ”, “Зимова ніч ”.

54.  Поясніть в чому полягає художнє новаторство школи “потоку свідомості”

55.  Визначте основні етапи та тенденції розвитку європейської прози першої половини ХХ ст

56.  У чому було Осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму,

57.  Назвіть світоглядні та естетичні позиції Дж. Джойса

58.  наведіть приклади автобіографічної складової есе “Джакомо Джойс” Дж. Джойса

59.  Дайте визначення термінам: ремінісценція, есе, алюзія, пародія.

60.  Назвіть основні етапи творчості Ф. Кафки

61.  Охарактеризуйте на прикладі Грегора Замзи („Перевтілення” Ф. Кафка) та його родини трагедію “маленької людини”.

62.  Назвіть основні етапи творчості М. О..Булгакова

63.  Розкрийте систему образів. Образи Майстра та Маргарити, Ієшуа та Понтія Пілата. Складність та суперечливість образу Воланда у романі “Майстер і Маргарита” М. О. Булгакова.

64.  Поясніть у чому проявлявся антитоталітарний характер творчості Т. Мана

65.  Охарактеризуйте новелу „Маріо і чарівник”Т. Мана як твір –зостереження.

66.  Охарактеризуйте головних героїв твору „Чума” А. Камю з позиції різних можливостей морального вибору людини у “межовій ситуації”,

67.  Дайте визначення термінам: інтелектуальна проза, екзистенціалізм, абсурд, роман-притчу, роман-хроніку.

Билеты экзамена по украинской литературе (на укранском языке)

Билеты экзамена по украинской литературе (на укранском языке) 41 билет

БІЛЕТ №1

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Охарактеризуйте українську літературу в контексті розвитку суспільства ІІ половини ХІХ – поч. ХХ ст. : її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації.

2.  Дайте визначення термінам: реалізм, натуралізм, пізній романтизм.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ №2

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Назвіть основні риси українського модернізму. Дайте визначення термінам: соціально-побутова повість, повість-хроніка.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ №3

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Назвіть історико-культурні умови розвитку літератури 70-90-х років ХІХ ст. Дайте визначення термінам: соціально-психологічний роман, жанри драматичного твору.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 4

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте загальну характеристику творчості Івана Нечуя - Левицького.

2.  Дайте визначення термінам: новела, імпресіонізм.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 5

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Визначіть жанр повісті „Кайдашева сім’я” Івана Нечуя - Левицького, прокоментуйте основні проблеми зазначені у творі.

2.  Назвіть проблематику повісті „Перехресні стежки” Івана Франка.

Підпис викладача_________
БІЛЕТ № 6

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Дайте загальну характеристику творчості Панаса Мирного (П. Рудченко). Дайте визначення термінам: роман-балада, повість-притча.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 7

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Розкажіть (напишіть) про духовно-моральну деградацію головного героя Чіпки та її причини роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного (П. Рудченко). Розкажіть (напишіть) про життя і творчість одного з сучасних кримських письменників.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 8

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Дайте загальну характеристику творчості Івана Карпенко-Карого (І. Тобілевич). Дайте загальну характеристику та назвіть представників Сучасної „молодої” української літератури.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 9

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Назвіть причини особистої драми головного героя з трагікомедії Івана Карпенко-Карого „Мартин Боруля” . Розкажіть (напишіть) про творчий внесок Василя Стуса у літературу.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 10

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Дайте загальну характеристику творчості Михайла Старицького. Дайте визначення термінам: Асоціація українських письменників, пригодницький роман.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 11

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Назвіть причини особистої драми головного героя з трагікомедії Івана Карпенко-Карого „Мартин Боруля” . Розкажіть (напишіть) про творчий внесок Василя Стуса у літературу.

Підпис викладача_________


БІЛЕТ № 12

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Дайте загальну характеристику творчості Михайла Старицького. Дайте визначення термінам: Асоціація українських письменників, пригодницький роман.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 13

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Проблеми взаємин поколінь та вибору життєвих ідеалів представниками різних соціальних груп у п’єсі «Не судилося» Михайла Старицького. Охарактеризуйте таке літературне явище як, українська „химерна проза” ХХ ст..

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 14

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Розкажіть (напишіть) про життя і творчість Івана Франка. Охарактеризуйте образи Сивоока, Гордія, Бориса як утілення одвічного прагнення людини до свободи з роману „Диво” Павла Загребельного.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 15

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Проблеми взаємин поколінь та вибору життєвих ідеалів представниками різних соціальних груп у п’єсі «Не судилося» Михайла Старицького. Охарактеризуйте таке літературне явище як, українська „химерна проза” ХХ ст..

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 16

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Розкажіть (напишіть) про життя і творчість Івана Франка. Охарактеризуйте образи Сивоока, Гордія, Бориса як утілення одвічного прагнення людини до свободи з роману „Диво” Павла Загребельного.

Підпис викладача_________


БІЛЕТ № 17

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Дайте загальну характеристику поетичних збірок Івана Франка «З вершин і низин» та «Зів’яле листя» . Дайте загальну характеристику творчості Миколи Вінграновського.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 18

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Охарактеризуйте українську літературу 10-х років ХХ ст.. Визначте основні сюжетні лінії, пов’язані з різними долями людей в романі Валерія Шевчука “Дім на горі”.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 19

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте загальну характеристику творчості Бориса Грінченко.

2.  Охарактеризуйте таке літературне явище як, література „українського бароко” ХХ ст..

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 20

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Назвіть головну думку оповідання “Каторжна” Бориса Грінченко, поясніть причини душевних страждань Докії.

2.  Розкажіть (напишіть) про життя і творчість Олеся Гончара.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 21

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Дайте загальну характеристику творчості Михайла Коцюбинського. Напишіть (розкажіть) власні роздуми про поведінку героїв і проблеми, порушені в новелах „Зав’язь”, „Три зозулі з поклоном” Григіра Тютюнника.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 22

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Прокоментуйте проблематику новели “Intermezzo” Михайла Коцюбинського. Розкажіть (напишіть) про життя і творчість Ліни Костенко.

Підпис викладача_________


БІЛЕТ № 23

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте загальну характеристику творчості Ольги Кобилянської.

2.  Назвіть провідні ідеї ромна „ Собор”Олеся Гончара.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 24

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Розкажіть (напишіть) про трагічність історії родини Федорчуків з повісті „Земля” Ольги Кобилянської.

2.  Дайте загальну характеристику творчості Дмитра Павличко.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 25

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Охарактеризуйте образи Марусі, Івана Іскри, Богдана Хмельницького з роману „Маруся Чурай” Ліни Костенко.

2.  Дайте визначення термінам: психологічна характеристика літературного героя, “Покутська трійця”.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 26

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Охарактеризуйте образи Марусі, Івана Іскри, Богдана Хмельницького з роману „Маруся Чурай” Ліни Костенко.

2.  Назвіть основні мотиви лірики Ліни Костенко: „Страшні слова, коли вони мовчать...”, „Вже почалось, мабуть, майбутнє”, „Хай буде легко. Дотиком пера...”: „Недумано, негадано...”.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 27

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Опишіть проблематику новели “Камінний хрест” Василя Стефаника.

2.  Охарактеризуйте літературний процес другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Підпис викладача_________


БІЛЕТ № 28

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Розкажіть (напишіть) про трагічну долю галицького селянства доведеного до зубожіння й кинутого напризволяще, зображеного у новелі „Новина” Василя Стефаника. .

2.  Дайте визначення термінам: неоромантизм, драма-феєрія.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 29

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор
Розкажіть (напишіть) про життя і творчість поетеси Лесі Українки. Назвіть основні мотиви лірики, визначити проблематику та художні особливості визначених поезій Дмитра Павличко: „Погляд у криницю”, „Це Ти створив мене таким...”?, „Був день, коли ніхто не плаче...”, „Сріблиться дощ...”, „Два кольори”.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 30

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Поясніть громадянську позицію поетеси Лесі Українки у віршах „Contra spem spero!”, „І все-таки до тебе думка лине...”

2.  Розкажіть (напишіть) про життя і творчість Василя Симоненко.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 31

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Прокоментуйте основні проблеми, порушені в драмі-феєрії “Лісова пісня” Лесі Українки.

2.  Дайте загальну характеристику творчості Івана Багряного (І. Лозов’яга).

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 32

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте загальну характеристику творчості Миколи Вороного.

2.  Назвіть основні мотиви поезії Івана Драча : „Балада про соняшник”, „Балада про вузлики”, „Крила”.

Підпис викладача_________


БІЛЕТ № 33

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Визначати тематику і проблематику зазначених віршів Миколи Вороного: „Іванові Франкові”, „Блакитна Панна”, „Інфанта”.

2.  Дайте загальну характеристику творчості Уласа Самчука.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 34

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте загальну характеристику творчості Олександра Олеся.

2.  Визначати тематику і проблематику віршів Василя Симоненко: „Лебеді материнства”, „Задивляюсь у твої зіниці...”, „Є тисячі доріг...”, „Ікс плюс ігрек”, „Ну скажи, хіба не фантастично.”

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 35

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Визначте провідні мотиви зазначених поезій Олександра Олеся: „З журбою радість обнялась...”, „Чари ночі”, „О слово рідне! Орле скутий!..”.

2.  Дайте загальну характеристику творчості Олександра Довженко.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 36

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте загальну характеристику творчості Володимира Винниченка.

2.  Опишіть зміст та проблематику роману «Марія» Уласа Самчука.

Підпис викладача_________


БІЛЕТ № 37

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Визначати тематику і проблематику новели „Малорос - європеєць” Володимира Винниченко; охарактеризуйте образ головного героя.

2.  Охарактеризуйте українську літературу 40-50-х років ХХ ст.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 38

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Опишіть проблематику роману „Тигролови” Івана .Багряного (І. Лозов’яга).

2.  Дайте визначення термінам: неореалізм, експресіонізм.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 39

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Охарактеризуйте „українське Відродження” 20-х років ХХ ст..

2.  Дайте визначення термінам: „Празька поетична школа”, кіноповість.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 40

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Розкажіть (напишіть) про ранню творчість Павла Тичини.

2.  Визначте провідні мотиви кіноповістей „Україна в огні” і „Зачарована Десна” Олександра Довженко.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 41

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Визначати тематику і проблематику зазначених віршів Павла Тичини Арфами, арфами...”, „Пам’яті тридцяти”, „Гей, вдарте в струни, кобзарі...”.

2.  Дайте загальну характеристику творчості Миколи Куліша.

Підпис викладача_________


БІЛЕТ № 42

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Розкажіть (напишіть) про розвиток української літератури за межами радянської України

(Є. Маланюк, Т. Осьмачка, О. Ольжич, О. Теліга).

2.  Дайте визначення термінам : кларнетизм, постшістдесятництво.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 43

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Розкажіть (напишіть) про ранню творчість Максима Рильського.

2.  Визначте проблеми порушені у п’єсі „Мина Мазайло”: Миколи Куліша.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 44

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте загальну характеристику творчості Володимира Сосюри.

2.  Пояснить психологічну мотивацію вчинків Степана Радченка з романа „Місто” В. Підмогильного.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 45

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте загальну характеристику творчості Євгена Плужника.

2.  Дайте визначення термінам: роман у новелах, усмішка.

Підпис викладача_________


БІЛЕТ № 46

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте аналіз віршам Євгена Плужника “Для вас, історики майбутні...”, “Вчись у природи творчого спокою...”.

2.  Поясніть індивідуальність творчого стилю Остапа Вишні.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 47

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Охарактеризуйте розвиток української прози 20-х років XX ст., її представників.

2.  Опишіть проблематику новел “Подвійне коло”, “Шаланда в морі” (з роману „Вершники”) Юрія Яновського.

Підпис викладача_________

БІЛЕТ № 48

Дисциліна Українська література

Спеціальність «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,

« Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва»

Екзаменатор

1.  Дайте загальну характеристику творчості Юрія Яновського.

2.  Опишіть трагедію українського народу в оповіданнях Григорія Косинки: “На золотих богів”, “Мати”.

Підпис викладача_________

Билеты контрольной по украинской литературе (на укранском языке)

Варіант №1

Дисциліна _Українська література

Спеціальність„ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Т. Шевченко, П. Куліш, М. Костомаров входили до:

А « Руської трійці »;

Б «Покутської трійці»;

В « Кирило-Мефодіївського братства»;

Г «празької школи»;

Д « київської школи ».

2. В чому полягає майстерність Косинки-психолога?

3. Дайте визначення термінам: соціально-побутова повість, повість-хроніка.

Варіант №2

Дисциліна _Українська література

Спеціальність„ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Вислови у творах П. Тичини: «Ви знаєте, як сплять старі гаї? Вони все бачать крізь тумани» , «Йде весна запашна, квітами-перлами закосичена», «Заспівали скрипки у моїй душі!», «... Грози, пролітаючи над містом, плачуть,— бо їх не помічають» — це

А оксиморони;

Б афоризми;

В метафори;

Г порівняння;

Д гіперболи

2. Напишіть про життя та творчість М. Вороного?

3. Дайте визначення терміну: соціально-психологічний роман.

Варіант №3

Дисциліна _Українська література

Спеціальність„ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Виступав проти «масовізму», «червоного просвітянства», закликав орієнтуватися на «психологічну Європу».

А М. Куліш;

Б Остап Вишня;

В О. Довженко;

Г Ю. Яновський;

Д М. Хвильовий

2. В. Винниченко „Салдатики” , назвіть сюжетні лінії.

3. Дайте визначення терміну: жанри драматичного твору
Варіант №4

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. За жанром “Собор” О. Гончара – це:

A. Проблемно-філософський роман.

Б. Історичний роман.

В. Соціально-побутовий роман.

Г. Соціально-психологічний роман.

2. Охарактеризуйте тематику творів Івана Кочерги.

3. Дайте визначення терміну: сонет.

Варіант №5

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. У якому творі І. Нечуя-Левицького розповідається про боротьбу українського народу проти польської шляхти?

А „Кайдашева сім’я”

Б „Хмари”

В „Князь Єремія Вишневецький”

Г „Афонський пройдисвіт”

2. М. Рильський назвав новелу «Мати» однією з найглибших речей Г. Косинки. В чому ця глибина.

3. Дайте визначення терміну: філософська поезія

Варіант №6

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1.”Мартин Боруля” І Карпенко-Карого-це:

A комедія

Б трагедія

В драма

Г трагікомедія

2. В. Винниченко оповідання „Гріх”, назвіть сюжетні лініі.

3. Дайте визначення терміну: жанрові особливості новели.

Варіант №7

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Який із поданих творів М. Старицького відтворює історичні події?

А „Несудилось”

Б „У темряві”

В „Оборона Буші”

Г „Чорноморці”

2.Назвіть Тематику і проблематику новели „Малорос-європеєць”В. Винниченко.

3.Дайте визначення термінам: новела, імпресіонізм.


Варіант №8

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Першу професійну українську театральну трупу створив восени 1882р. В Єлисаветграді:

А Кропивницький

Б Старицький

В Сакса ганський

Г Тобілевич

2. Яку роль „Лісова пісня”відіграє в житті Л. Українки

3. Дайте визначення терміну: психологічна характеристика літературного героя.

Варіант №9

Дисциліна _Українська література

Пеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Кульмінація роману П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.Це?

А картини майбутнього суспільного ладу

Б поразка Чіпка в боротьбі із земством

В арешт Чіпки після злочину

Г трагічна смерть Галі.

2. Напишіть про життя та творчість одного з сучасних письменників Криму.

3. Дайте визначення терміну: експресіонізм

Варіант №10

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Яка збірка І. Франка має підзаголовок „Лірична драма” ?

А „Мій Ізмарагд”

Б „Із днів журби”

В „Зів’яле листя”

Г „Давнє і нове”

2. Опишіть образ головного героя (Андрія) з новели “Подвійне коло Ю. Яновського.

3. Дайте визначення термінам: неоромантизм, драма-феєрія.

Варіант №11

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Прочитайте уривок

— ... А Котляревський мені без надобності!

— ... Противно й слухать! Поети єсть сіль землі, гордість і слава того народу, серед котрого

З'явились; вони служать вищим ідеалам, вони підіймають народний культ...

Даний діалог відбувається у п'єсі І. Карпенка-Карого «Хазяїн» між

А Пузирем і Ліхтаренком;

Б Пузирем і Зеленським;

В Пузирем і Сонею;

Г Пузирем і Золотницьким;

Д Пузирем і Калиновичем.

2. Чим ще відзначалася діяльність Хвильового, крім літературної творчості, в період 20-і роки ХХ соріччя?

3. Дайте визначення терміну: символізм


Варіант №12

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Поезія, за яку найбільше розпинали Володимира Сосюру, мала назву...

А "Каїн"

Б "Червона зима"

В "Любіть Україну"

Г "Так ніхто не кохав"

2. Неоднозначність, діалектична змінність образу Степана Радченка у романі „Місто” В. Підмогильного.

3. Дайте визначення терміну: неореалізм.

Варіант №13

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. В Україні до репресій 1930-1933 р. р діяли такі літературні угрупування як:

А „Земля”,”Воля”, „ Гарт”,”Революція”

Б „Комкосмос”,”Музагет”, „Гарт”, „ Плуг”, „Молодняк”, ”Фламінго” , „Біла студія”

В „Гарт”, „Плуг”, „Просвіта”, ”Основа”

Г „Горно”, „ Мистецтво”, „Вир революції”, „ Плужанин”

2. Тематика і проблематика новели „Малорос-європеєць” В. Винниченко.

3.Що таке драматична поема? Наведіть приклади.

Варіант №14

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Перший вірш П. Тичини називається:

А „ Сонячні кларнети”

Б „ Сине небо закрилося”

В „Серафима Морачевська”

Г „ Світло”

2.Учому мотив романа „Місто” В. Підмогильного.

3. Дайте визначення терміну: „розстріляне Відродження”

Варіант №15

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Найбільш неокласична збірка Максима Рильського мала назву...

А "Знак терезів"

Б "Синя далечінь"

В "На білих островах"

Г "Голосіївська осінь"

2. Охарактеризуйте інтимну лірику Л. Українки.

3. Дайте визначення терміну: кларнетизм.

Варіант №16

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Прочитайте уривок із повісті І. Нечуя-Левицького «Кайдашева сім'я».

Не чорна хмара з синього моря виступала, то виступала Мотря з Карпом з-за своєї хати до тину. Не сиза хмара над дібровою вставала, то наближалася до тину стара видроока Кайдашиха, а за нею вибігла з хати Мелашка з Лавріном, а за ними повибігали усі діти.

В уривку вжито художні засоби:

А постійні епітети, символи;

Б заперечні порівняння, уособлення;

В заперечні порівняння, постійні епітети;

Г гіперболи, персоніфікація;

Д алегорія, метафора.

2. Напишіть про життя та творчість одного з сучасних письменників Криму.

3. Дайте визначення терміну: філософічність художнього твору.


Варіант №17

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Говорячи в 1909 році: «Кого у нас читають? Про кого скрізь ідуть розмови, як тільки інтереси сходяться на літературі? Кого купують?»— М. Коцюбинський мав на увазі:

А І. Франка;

Б В. Винниченка;

В П. Тичину;

Г М. Хвильового;

Д М. Куліша.

2. Тематика і проблематика Новели “Подвійне коло” Ю. Яновського.

3. Дайте визначення терміну: ліричний герой.

Варіант №18

Дисциліна _Українська література

Спеціальність„ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Жанр твору Ю. Яновського «Вершники»:

А роман у віршах;Б соціально-психологічна повість;

В химерний роман;

Г роман у новелах;

Д соціально-побутова повість.

2. Коли почалася літературна діяльність М. Хвильового?

3. Дайте визначення терміну: імпресіонізм.

Варіант №19

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Персонажами повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» є:

А Іван;

Б Чіпка;

В Галя;

Г Марічка;

Д Мусій Половець

Е Анна;

Є Палагна

2. Роман “Місто” В. Підмогильного як інтелектуально-психологічний роман.

3. Дайте визначення терміну: роман у новелах.

Варіант № 20

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Зачинателем нової української літератури був:

A. І. Вишенський.

Б. М. Шашкевич.

В.. Г. Сковорода.

Г. І. Котляревський.

2.У чому життєва драма М. Куліша?

3. Дайте визначення терміну: усмішка.

Варіант № 21

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Яка жанрова форма твору О. Довженка “Україна в огні”?

A. Лірична повість.

Б. Публіцистичний твір.

В. Кіноповість.

Г. Історична повість.

2.Про що вірш О. Теліги „Сучасникам”?

3. Дайте визначення терміну: кіноповість.


Варіант №22

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. За жанром “Мойсей” І. Франка – це:

A. Сатирично-поетична поема.

Б. Легенда.

В. Філософська поема.

Г. Роман у віршах.

2.Напишіть про творчий шлях Олега Ольжича.

3. Дайте визначення терміну: пригодницький роман.

Варіант № 23

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Вкажіть першу видрукувану збірку творів В. Стефаника:

A. “Камінний хрест”.

Б. “Моє слово”.

В. “Синя книжечка”.

Г. “Дорога”.

2. Про що поезія Василя Симоненко „Лебеді материнства”.

3. Дайте визначення терміну: балада.

Варіант № 24

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Вкажіть жанр твору П. Куліша “Чорна Рада”:

A. Соціально-психологічний роман.

Б. Соціально-побутова драма.

В. Історична хроніка.

Г. Сатирична комедія.

2. Називіть основні мотиви поезії Івана Драча „Балада про соняшник”.

3. Дайте визначення терміну: роман у віршах.


Варіант №25

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Кому присвячена повість О. Кобилянської “Людина”?

A. Лесі Українці.

Б. Іванові Франку.

В. Наталії Кобринській.

Г. Осипові Маковею.

2.Напишіть про творчість Миколи Вінграновського.

3. Дайте визначення терміну: художня деталь.

Варіант № 26

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Справжнє прізвище Лесі Українки:

A. Драгоманова.

Б. Кривинюк.

В. Косач.

Г. Пчілка.

2. Опишіть проблеми нації та окремої людини у поезії Дмитра Павличко „Погляд у криницю”.

3. Дайте визначення терміну: метафора.

Варіант № 27

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Чиїх прокльонів найбільше боявся малий Сашко (“Зачарована Десна” О. Довженка)?

A. Прадіда Тараса.

Б. Прабаби Марусини.

В. Матері Одарки Єрмолаївни.

Г. Діда Семена.

2. Напишіть у чому символічність назви новели „Зав’язь” Григіра Тютюнника.

3. Дайте визначення термінам: роман-балада, повість-притча.

Варіант №28

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Який підзаголовок має роман У. Самчука “Марія”?

A. “Хроніка одного життя”.

Б. “Хроніка однієї родини”.

В. “Роман-хроніка”.

Г. “Хроніка селянського життя”.

2.Назвіть жанрову специфіку твору Валерія Шевчука “Дім на горі”.

3. Дайте визначення термінам: історична правда і художній вимисел.

Варіант № 29

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. Яку назву спочатку мав роман І. Багряного “Тигролови”?

A. “Звіролови”.

Б. “Григорій Многогрішний”.

В. “Полювання на тигрів”.

Г. “Залізний дракон”.

2. Поясніть глибокий філософський підтекст епіграфа романа „Диво” П. Загребельного.

3. Дайте визначення термінам: роман у віршах.


Варіант № 30

Дисциліна _Українська література

Спеціальність „ Обслуговування комп’ютерних систем і мереж”,

Та „ Експлуатація та ремонт машин і обладнення агропромислового виробництва”.

Викладач

1. З якого твору М. Хвильового розпочалася літературна дискусія?

A. “Україна чи Малоросія”.

Б. “Апологети писаризму”.

В. “Про “сатану в бочці”, або про графоманів, спекулянтів та інших “просвітян”.

Г. “Я (Романтика)”.

2. Про що твір Ігоря Римарука “Різдво”.

3. Дайте визначення терміну: художня деталь.