17 | 07 | 2019

Статистичний збірник «Сільське господарство Криму» за 2006р (частина 2)

Х

10,2

Винограду

Х

Х

1,6

Куплено у торгівельній мережі

5,4

37,2

30,5

Одержано в рахунок оплати праці

0,7

3,6

0,6

Одержано за оренду паїв

0,0

0,7

0,1

Куплено на ринках

61,0

71,8

32,9

Інші покупки та надходження

39,4

18,5

10,9

Використання

Втрачено на посів (посадку)

51,6

2,1

Х

Витрачено на корм

28,5

9,6

0,4

Продано переробним та закупівельним організаціям

0,2

0,0

0,1

Використано на виготовлення вина

Х

Х

4,8

Продано на ринках

7,3

21,0

9,1

Інша реалізіція та витрати

0,0

2,0

0,3

Втрати при зберіганні

6,0

2,3

0,1

Запаси на кінець року

96,0

13,1

4,8

Витрачено на споживання

184,2

214,5

77,2

< >5.8. Споживання основних продуктІв Харчування населенНям КрИмУ

(на однУ Особу за Рік; кг)

1995

2000

2002

2003

2004

2005

2006

М’ясо та м’ясні продукти (вкл. субпродукти та жир-сирець)

36,4

28,9

29,3

32,0

38,0

39,4

42,3

Молоко та молочні продукти

172,3

141,6

158,5

159,3

159,9

161,4

179,5

Яйця, шт.

164

167

219

210

214

234

250

Хлібні продукти

113,9

116,2

121,2

117,7

118,1

117,7

114,4

Картопля

82,2

79,0

70,5

70,5

78,1

77,9

78,1

Овочі та баштанні продовольчі культури

77,3

75,8

80,0

75,6

76,2

84,8

90,9

Плоди, ягоди та виноград

39,2

40,7

28,0

32,7

27,8

33,7

32,7

Риба та рибні продукти

4,1

10,8

13,2

13,2

13,3

15,3

15,2

Цукор

26,6

37,4

34,1

35,6

36,3

36,7

37,0

Олія

8,2

10,3

11,4

12,0

13,5

14,0

14,1

< >5.9. Темпи росту (зниження) рівня споживання

< >Основних продуктів харчування

( у відсотках до попереднього року)

1996

2000

2002

2003

2004

2005

2006

М’ясо та м’ясні продукти (вкл. субпродукти та жир-сирець)

97,5

103,2

107,7

109,2

118,8

103,7

107,4

Молоко та молочні продукти

96,7

95,7

108,0

100,5

100,4

100,9

111,2

Яйця, шт.

95,7

103,1

118,4

95,9

101,9

109,3

106,8

Хлібні продукти (хліб та макаронні вироби у перерахунку на борошно; крупи, борошно, бобові)

99,7

101,8

102,5

97,1

100,3

99,7

97,2

Картопля

88,2

104,3

85,6

100,0

110,8

99,7

100,3

Овочі та баштанні продовольчі культури

85,1

100,9

104,6

94,5

100,8

111,3

107,2

Плоди, ягоди та виноград (без переробки на вино)

126,5

66,3

103,7

116,8

85,0

121,2

97,0

Риба та рибні продукти

122,0

128,7

95,0

100,0

100,8

115,0

99,3

Цукор

107,1

112,3

89,7

104,4

102,0

101,1

100,8

Олія

104,9

104,0

102,7

105,3

112,5

103,7

100,7
< >ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДАРСТВА АР КРИМ


< >< >

У розділі наведені дані про діяльність фермерських господарств Криму: кількість, площу землі в користуванні, поголів’я худоби, обсяги сільськогосподарського виробництва та їх частку в сільському господарстві Криму.

Фермерське господарство – форма підприємницької діяльності громадян із створенням юридичної особи, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм для ведення фермерського господарства.

< >6.1. Фермерські господарства Криму

(на кінець року)

1995

2000

2002

2003

2005

2006

Кількість фермерських господарств, одиниць

1218

1535

1986

2024

2017

1977

Площа землі в користуванні, тис. га

у т. ч. сільськогосподарських угідь

17,8

48,8

88,5

112,1

126,6

126,2

з них ріллі

13,3

43,4

83,5

101,2

118,9

120,2

< >6.2. Розподіл фермерських господарств за розміром

< >Сільськогосподарських угідь у 2006 році

Всього

% до загальної кількості

Площа сільськогоспо-дарських угідь, га

% до загальної площі сільськогоспо-дарських угідь

Господарства, що мали сільськогосподарські угіддя

1585

80,2

126185

100,0

У т. ч. площею, га

До 1

9

0,4

7

0,0

1,1 – 3

59

3,0

146

0,1

3,1 – 5

170

8,6

664

0,5

5,1 – 10

221

11,2

1861

1,5

10,1 – 20

227

11,5

3416

2,7

20,1 – 50

630

31,9

24185

19,2

50,1 – 100

107

5,4

7679

6,1

100,1 – 500

115

5,8

26728

21,2

500,1 – 1000

21

1,0

15738

12,5

1000,1 – 1500

15

0,7

18744

14,8

1500,1 – 2000

4

0,2

6489

5,1

2000,1 – 2500

1

0,1

2028

1,6

2500,1 – 3000

4

0,2

10925

8,7

3000,1 – 4000

1

0,1

3286

2,6

Більше 4000

1

0,1

4289

3,4

Господарства, що не мали сільськогосподарських угідь

392

19,8

Х

Х

< >6.3. Валова продукція сільського господарства фермерських господарств

(У порівнянних цінах 2005р.; млн. грн.)

2005

2006

 

 

Валова продукцІЯ – всЬого

92,6

110,1

 

У тому числі

 

Рослинництво

85,3

100,1

 

Тваринництво

7,3

10,0

 

 

Питома вага продукцІї рОслинництва І Тваринництва

У ВартОСті валовоЇ продукцІї, %

Валова продукцІЯ – всЬого

100,0

100,0

 

У тому числі

 

Рослинництво

92,1

90,9

 

Тваринництво

7,9

9,1

 

 

Відсотків До Загального обсягу У Криму

Валова продукцІЯ – всЬого

3,0

3,5

 

У тому числі

 

Рослинництво

6,8

8,0

 

Тваринництво

0,4

0,5

 

 

< >< >< >< >6.4. Виробництво < >< >< >ОсновнИх сІльсЬкоГосподарських культур

< >< >< > < >ФермерсЬкими Господарствами

Посівна площа, га

Зібрана площа, га

Валовий збір, т

Урожайність

ц з 1 га

2005

2006

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Загальна посІВна

Площа

89900

89013

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ЗерновІ культури – всЬоГо

75977

72903

72335

72515

142197

167132

19,7

23,1

У тому числі

Пшениця озима

50271

45097

49502

44861

103133

106797

20,8

23,8

Ячмінь ярий

12939

13786

10961

13761

12335

24602

11,3

17,9

Кукурудза на зерно

287

161

282

161

495

200

17,5

12,4

Просо

129

260

91

241

45

260

4,9

10,8

Гречка

2

12

6

12

3

4

3,9

3,7

Рис

3135

2511

3135

2489

11103

11321

35,4

45,5

Соняшник

4848

5586

4310

5252

2970

4689

6,9

8,9

Картопля

227

231

217

252

1536

2271

70,8

90,2

Овочі

418

610

402

591

2881

5813

71,6

98,4

Продовольчі баштанні

Культури

54

103

51

98

246

417

47,9

42,5

Кукурудза на силос

І зелений корм

196

30

156

55

1483

561

95,3

102,0

< >< >< >< >6.5. ПоголІв’Я Худоби Та птицІ < >< >< >У фермерсЬких Господарствах

(на кІнецЬ Року; голІв)

1995

2000

2005

2006

Велика рогата худоба

810

1247

1473

1366

у тому числі

корови

503

479

557

439

Свині

968

2058

6460

10930

Вівці та кози

1421

776

3023

3749

Птиця

8400

5118

9792

8025

Питома вага У Загальній чисеЛьності поголІВ’я У КрИМу, %

Велика рогата худоба

0,2

0,4

0,8

0,7

у тому числі

корови

0,2

0,3

0,7

0,5

Свині

0,4

1,4

4,8

6,4

Вівці та кози

0,3

0,4

1,4

1,5

Птиця

0,1

0,1

0,1

0,1

< >< >< >6.6. ТемпИ змІни поголІв’я Худоби У фермерсЬких Господарствах

< >< >

(1.01.1992=1)

< >< >< >6.7. Виробництво основнИх видІв продукцІї Тваринництва

< >ФермерсЬкими господарствами

(т)

1995

2000

2005

2006

М’ясо

У живій вазі

322

138

274

533

У забійній вазі

190

95

193

378

Молоко

1744

1128

1780

1591

Яйця, тис. шт.

184

493

38

84

Вовна

13

1

12

9

Питома вага У Загальному Виробництві У КрИМу, %

М’ясо (у забійній вазі)

0,2

0,1

0,2

0,3

Молоко

0,3

0,3

0,5

0,5

Яйця

0,03

0,1

0,01

0,01

Вовна

0,6

0,2

2,0

1,2

< >6.8. Питома вАга фермерсЬких Господарств У Виробництві основнИх

< >СІльсЬкоГосподарських культур

(У % До Загального обСягу Виробництва

СІльсЬкоГосподарськими пІдприємствами)

1995

2000

2005

2006

Зернові культури

0,7

4,0

14,6

16,8

Соняшник на зерно

0,6

3,7

12,0

13,3

Картопля

3,6

26,0

46,8

47,8

Овочі

0,3

3,3

9,5

14,2

Виробництво м’яса

(у забійній вазі) – всього

1,1

0,8

0,3

0,5

У тому числі

Яловичина і телятина

0,3

0,2

0,9

1,0

Свинина

1,3

2,5

6,0

6,9

Баранина і козлятина

1,8

0,9

2,9

4,4

М’ясо птиці

0,1

0,4

0,0

0,0

Молоко

0,6

1,0

4,0

3,7

Яйця

0,0

0,2

0,0

0,0

Вовна

1,0

0,4

8,2

6,5