22 | 08 | 2019

Програма дисципліни «Основи енергозбереження»

Управління додатковим освітленням в пташниках й теплицях, а також вуличним освітленням.

Використовування фотореле економить до 30 % електроенергії. На схемі (див. рис. 3) фоторезистор BL ФСК-1 включений послідовно з високочутливими і поляризованим реле KV1 РП-7 (підсилювальний елемент). Виконавче реле РПНН управляє котушкою магнітного пускача КМ. Змінюючи значення резистора R2 В ланцюзі котушки реле KV1, настроюють реле. Обмежуючий резистор R2 Запобігає реле й фоторезистор від перевантажень

Фотореле працює так. В денний час, коли природне освітлення достатньо інтенсивне, опір фоторезистора BL Мало, струм в ланцюзі котушки реле КV1 Більше струму спрацювання і воно було включено, реле КV2 Було відключено. В вечірню пору опір фоторезистора зменшується до силу струму відключення реле.

Рис. 3. Принципіальна схема управлення з фотореле ФР-1.

При цьому відбувається розмикання контактів КV1 і включення реле КV2, Яке включає магнітний пускач КМ, що управляє освітлювальними установками. Вимикач SA служить для управле­ння освітлювальними установками вручну.

Отже, автоматизація сільськогосподарського виробництва також дозволяє зекономити енергоресурси головним чином за рахунок поліпшення режиму роботи енергоприймачів. .

2. Енергозберігаючі установки.

Головною задачею сучасного етапу будівництва є підйом матеріального благополуччя й культурного рівня українського народу. В рішенні цієї задачі важлива роль відводиться створенню сучасних комфортних умов в будинках сільського населення, механізації, а надалі і автоматизації побутових процесів; складання оптимального мікроклімату повністю відповідального сучасним вимогам гігієни праці й побуту; створенню екологічно повноцінного середовища, включаючи оздоровлення атмосфери населених пунктів; поліпшенні засобів прийому й відтворювання інформації (радіофікація, телебачення, телеінформація).

В той же час в теплових побутових процесах (приготуванні їжі, опалювання і горяче водопостачання) використані джерела енергозабезпечення не завжди відповідають сучасним вимогам населення А саме енергоносій не забезпечує

Сучасних комфортних умов, не відповідає мінімуму рас-хода паливно –енергетичних ресурсів; платня насе­лення за використані енергоносії трохи відрізняється від вживаної в даний час.

З урахуванням цих умов далі розглянуті найбільш економні для сільських жилих будинків енергоносії.

Використовування вугілля для приготування їжі не відповідає сучасним комфортним умовам: погіршується гігієнічний стан будівель, виниают трудності по доставці і спалюванню палива, потрібні значні затрати часу на приготування їжі (необхідно спочатку розтопити піч).

В порівнянні з огневими газові плити забезпечують кращі комфортні умови будівель проте ним віповідають ряд недоліків: при спалюванні газу виділяються шкідливі продукти - окись вуглецю й вуглекислий газ, погіршується температурний режим приміщення.

Кардинальнім рішенням проблеми комфорту являється перехід на стаціонарні електричні плити, які повністю не мають недоліків газових плит й дозволяють регулювати а при відповідній апаратурі й автоматизувати процеси приготування їжі.

Багаточисленними дослідженнями встановлено, що ККВ (коефіцієнт корисного використання) вугілля на приготування їжі складає 0,1...0,5 (максимальне значення – при поєднанні процесів приготування їжі й опалювання приміщень); ККВ газових плит-0,5...0,65, електричних - 0,28...0,30 тобто по витраті енергоресурсів найбільш економічно використовувати природний газ. Проте багато гірські сільськогосподарські райони країни насичені запасами енергоресурсів малих річок, енергія яких може бути легко освоєна колективними господарствами і т. д. Пі­сля їх освоєння вживання електроплит збереже такі енергоресурси, як нафта, при­родний газ, вугілля, і ККВ наблизиться до одиниці. Тому в даних районах перевагу потрібно віддати електроенергії.

Гаряче водопостачання і опалювання - найбільш енергоємні процеси, що вимагають до 20 % енергії, споживаної сільським господарством.

Для опалювання й гарячого водопостачання сільське | населення використовує головним чином вугілля у вогневих печах, у меншій мірі природний газ й незначно - електроенергію (2,1 %). В той ж час і вживання вугілля вимагає великих витрат праці й не забезпечує оптимальний температурний режим (то тепло, то холодно). Крім того, ККВ вугілля складає тільки 0,25...0,35.

В останні роки для села розроблено п'ять най­більш раціональних схем теплопостачання, що гарантують необхідні комфортні умови: централізоване від невеликих котельних, працюючих на вугіллі або газі; централізоване від електрокотельні використовуючи електроенергію в провали графіка навантаження енергосистеми; індивідуальне від водонагрівачів, працюючих

На зрідженому газі; індивіду­альне комбіноване від нагрівачів, що використовують сонячну й електричну енергію; індивідуальне від сонячних водонагрівачів з наводчиками теплоти від теплових насосів і електронагрівників.

Невеликі сільські котельні, працюючі на вугіллі або зрідженому газі, через відсутність автоматики, некондиційності палива, недостатньо високого рівня експлуатації мають порівняно невисокий ККВ - 0,4...0,6. ККВ індивідуальних газових водо­нагрівачів також не більше 0,6.

При виробці електроенергії по вільному графіку ККВ сучасних теплових електростанцій складає 0,37...0,4. При виробці електроенергії для електрокотельних в провали графіка навантаження енергосистеми за рахунок донавантаження більш

Економічних базис­них агрегатів й ТЕЦ ККД енергосистеми еквівалентно 0,44...0,60.

Середньорічний ККВ індивідуальних нагрівачів, що використовують сонячну енергію (через «гарячий ящик»), досягає 0,7...0,85 по витраті енергоресурсів. В таких нагрівачах додатково до сонячної витрачається електрична енергія тіль­ки в похмурі і особливо холодні дні.

В південнихх районах країни населення часто використовує в літній час кондиціонери повітря. В зимній час їх можна перетворити в теплові насоси й використовувати як додаткові джерела теплоти до сонячних нагрівних установок. В тих випадках коли і цієї теплоти недостатньо (в похмурі й особливо холодні дні), додатково включають електронагрівники. Середньорічний ККД таких нагрівачів досягає 0,8...0,9 по використовуванню енергоресурсів. По приведеним витратах розглянуті варіанти гарячого водопостачання і опалювання розрізняються.

При узагальненні можливих способів економії енергоресурсів, здійснених за рахунок запитальних вкладень, можна відзначити, що випускаються промисловістю енергозберігаючого устаткування дозволяють значно понизити потребу в паливі й

Електроенергії головним чином за рахунок удосконалення енергетичного господарства, заміни нафтопродуктів на менш цінні види палива, вживання техніки по використовуванню місцевих й вторинних енергоресурсів, а також різних енергозберігаючих технологій. Проте не всі можливості енергозберігання ще вивчені.

Самостійне вивчення 6.

Тема: Типові методи реконструкції виробництва.

Використання енергоресурсів.

План:

1. Типові заходи.

2. Використання місцевих енергоресурсів

Література: 1. Корабльов А. Д. ст. 89-102

Ця група заходів виявляється в результаті перевірки відповідності діючих технічних і технологічних рішень сучасним енергозберігаючим технологіям, що вимагають таких капіталовкладень, які необхідно передбачати планами на реконструкцію або модернізацію господарств. Маючи на увазі, що ці заходи вимагають істотних витрат, їх особливо ретельно перевіряють на економічну доцільність.

До основних енергозберігаючих заходів реконструктивного порядку можна віднести типові, які здійснюють в проектній практиці згідно встановленим нормативам, використовування місцевих енергоресурсів, заміну цінних видів палива на менш цінні, вживання вторинних енергоресурсів, використовування відходів промисловості, упровадження нових енергозберігаючих електротехнологій і автоматизацію виробництва.