Сегодня: 19 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

4.6.1. У разі виникнення пожежі кожен військовослужбовець і працівник Збройних Сил України повинен:

Негайно сповістити про пожежу чергового частини та (у разі наявності зв’язку) місцеву пожежну охорону, при цьому повідомити адресу об’єкта, кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також назвати своє прізвище;

Вжити заходів (у разі можливості) для гасіння (локалізації) пожежі всіма наявними засобами, а також для рятування людей, озброєння, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів.

4.6.2. Командир (начальник) підрозділу або посадова особа об'єкта, що прибула на місце пожежі, зобов'язані:

Перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома командира військової частини;

У разі загрози життю людей негайно організувати їх рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

Видалити за межі небезпечної зони весь особовий склад, не задіяний для ліквідації пожежі;

Припинити роботи в будівлі (якщо це допускається технологічним процесом виробництва), крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

Відключити в разі необхідності електроенергію (за винятком систем протипожежного захисту), зупинити транспортні пристрої, агрегати, апарати, перекрити сировинні, газові, парові та водяні комунікації, зупинити системи вентиляції в аварійному та суміжних з ним приміщеннях (за винятком пристроїв протидимного захисту) та виконати інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленості будівлі;

Перевірити, чи включено оповіщення людей про пожежу, установки пожежогасіння, протидимного захисту;

Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці на водні джерела;

Одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист документів, озброєння та військової техніки, інших матеріальних цінностей;

Забезпечити дотримання техніки безпеки особовим складом, який залучено до гасіння пожежі.

4.6.3. По прибутті на пожежу пожежних підрозділів повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх на територію об'єкта, за винятком випадків, коли відповідними державними нормативними актами встановлений особливий порядок допуску.

4.6.4. Після прибуття пожежного підрозділу командування військової частини та технічний персонал військової частини, будівлі чи споруди зобов'язані брати участь у консультуванні керівника гасіння щодо наявності на об’єкті, де виникла пожежа, боєприпасів, вибухових та отруйних речовин, конструктивних і технологічних особливостей об'єкта, прилеглих будівель та споруд, організувати залучення сил та засобів об'єкта для вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та запобіганням її розвитку.

4.6.5. Під час гасіння пожежі на арсеналах, базах, складах боєприпасів керівником у разі роботи кількох пожежних підрозділів є начальник пожежного підрозділу об’єкта або начальник служби пожежної безпеки гарнізону (району, об’єднання). У разі роботи одного пожежного підрозділу керівником гасіння пожежі є старший оперативний начальник, який очолює підрозділ.

4.6.6. Загальне керівництво військовими підрозділами, силами та засобами, які залучені для гасіння пожежі, здійснює командир військової частини, на об’єкті якої виникла пожежа.

4.6.7. Забороняється будь-кому втручатися в дії керівника гасіння пожежі.

5. Загальні вимоги пожежної безпеки до території, будівель, споруд, приміщень

5.1. Утримання території військових містечок

5.1.1. Територія військового містечка може складатися з таких основних зон: казарменої, житлової, адміністративної, господарської, складських (для зберігання речового і продовольчого майна, пально-мастильних матеріалів, ракет і боєприпасів і т. ін.), парку (парків) озброєння і військової техніки.

Крім основних зон до території військового містечка можуть входити: учбово-тренувальні майданчики, стрільбища, автодром, танкодром, учбові містечка, підсобне господарство, виробничі зони.

5.1.2. Розподіляючи зони на території військового містечка, необхідно враховувати протипожежні відстані, зв’язок із зовнішніми дорогами, розміщення інженерних мереж.

5.1.3. Розміщувати будівлі і споруди у військовому містечку слід так, щоб довжина доріг, проїздів, інженерних мереж була мінімальною.

5.1.4. Парки ОВТ слід розміщувати суміжно з казарменою зоною. Відстань від парку до житлових, адміністративних, учбових, культурно-просвітницьких будівель і споруд повинна бути не менша ніж 50 метрів за кількості техніки у парку до 200 одиниць, не менше ніж 100 метрів за кількості техніки понад 200 одиниць та з урахуванням безпечної відстані на випадок вибуху боєприпасів, які знаходяться у військовій техніці.

5.1.5. Територія військових містечок повинна постійно утримуватися в чистоті та систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, тополевого пуху тощо, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

5.1.6. На території військових містечок забороняється влаштовувати звалища горючих відходів.

5.1.7. Дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентаря, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу.

Забороняється довільно зменшувати нормовану ширину доріг та проїздів.

5.1.8. До всіх будівель і споруд військового містечка має бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання ОВТ, ракет і боєприпасів, матеріалів, устатковання тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устатковання, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі табірних та інших наметів, інвентарних побутових приміщень, індивідуальних гаражів тощо.

5.1.9. Будівництво на території військових містечок нових будівель та споруд (у тому числі тимчасових) може здійснюватися лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу (перевірку) в органах пожежної охорони Міністерства оборони України на відповідність нормативним актам з пожежної безпеки.

Не дозволяється прибудовувати до будівель з обгороджувальними металоконструкціями, що містять горючі полімерні утеплювачі (пінополістирол, пінополіуретан і т. ін.), комори, майстерні та інші приміщення.

5.1.10. Про закриття ділянок доріг або проїздів для ремонту (або з інших причин) необхідно негайно повідомити підрозділи державної пожежної охорони й штатні підрозділи пожежної охорони військових частин, які залучаються до гасіння пожежі. На період закриття доріг у відповідних місцях мають бути встановлені покажчики напрямку об'їзду або влаштовані переїзди через ділянки, що ремонтуються.

5.1.11. На односмугових проїздах повинні влаштовуватися роз'їзні майданчики, а тупикові проїзди мають закінчуватися поворотними майданчиками, які забезпечують можливість розвороту пожежних машин. Зазначені майданчики повинні відповідати вимогам ДБН 360-92.

5.1.12. Основні дороги, проїзди, проходи повинні мати тверде покриття. Влаштовуючи проїзди для пожежних автомобілів до будівель, споруд, майданчиків для зберігання ОВТ, ракет і боєприпасів, майна та вододжерел по ґрунту, їх треба укріплювати шлаком, гравієм або іншими місцевими матеріалами для забезпечення можливості під'їзду будь-якої пори року.

5.1.13. Рейкові колії, тимчасові траншеї та канави не повинні ускладнювати рух пожежних автомобілів. Для цього в необхідних місцях мають бути обладнані зручні переїзди, завжди вільні для проїзду пожежних автомобілів.