Сегодня: 20 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

4.5.3. У військовій частині, яка не має штатного пожежного підрозділу, створюється позаштатна пожежна команда чисельністю від 5 до 18 осіб. До складу пожежної команди включаються військовослужбовці рядового і сержантського складу зазвичай з одного підрозділу.

Від команди виділяється пожежний наряд, який забезпечує чергування на пожежних постах цілодобово чи протягом визначеного часу згідно з табелем постів, затвердженим командиром військової частини.

Офіцери, військовослужбовці за контрактом органів пожежної охорони та особовий склад штатних (позаштатних) пожежних підрозділів військових частин звільняються від нарядів, не пов’язаних з виконанням завдань служби пожежної безпеки.

4.5.4. У кожній військовій частині розробляється план пожежної безпеки, який затверджується командиром військової частини та узгоджується з органами пожежної охорони і доводиться до усіх посадових осіб. Загальна інструкція щодо пожежної безпеки у військовій частині, використання сил та засобів для гасіння пожежі, а також витяг з інструкції про порядок евакуації особового складу, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів повинні бути у чергового частини.

4.5.5. З метою постійного дотримання встановленого протипожежного режиму на об'єктах військової частини повинна проводитись пожежно-профілактична робота, яка складається з:

Організації виконання вимог протипожежних норм, правил, інструкцій, усунення причин та умов виникнення пожеж;

Забезпечення постійного контролю за своєчасним усуненням раніше виявлених недоліків та порушень;

Здійснення контролю за технічним станом автоматичних установок пожежогасіння і сигналізації, первинних засобів пожежогасіння та протипожежного водопостачання;

Дотримання особливого протипожежного режиму на об’єктах зберігання боєприпасів та ПММ;

Постійного контролю за виконанням протипожежних вимог, норм і правил на об'єктах нового будівництва, під час реконструкції, розширення та технічного переоснащення;

Контролю за дотриманням правил пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та інших пожежонебезпечних робіт.

4.5.6. Головною метою профілактичної роботи повинно бути усунення в найкоротший термін недоліків, виявлених під час перевірки протипожежного стану об'єктів військової частини.

4.5.7. На кожному об'єкті військової частини з урахуванням його пожежної небезпеки наказом (інструкцією) повинен бути встановлений відповідний протипожежний режим, у тому числі визначені:

Порядок проходження посадовими особами навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки (додаток 1);

Порядок відключення силової і освітлювальної електромережі в разі пожежі;

Порядок огляду та закриття приміщень об'єктів після закінчення роботи (служби) із записом результатів огляду в спеціальному журналі, а у військових підрозділах - із видачею начальником варти начальнику пожежного наряду пожежного жетона;

Дії військовослужбовців та працівників Збройних Сил у разі виявлення пожежі;

Можливість (місце) куріння, застосування відкритого вогню, побутових нагрівальних приладів;

Порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (у тому числі зварювальних);

Місця для зберігання і допустима кількість сировини, напівфабрикатів та готової продукції, які можуть одночасно знаходитись у виробничих приміщеннях і на території об'єкта (у місцях зберігання);

Порядок прибирання горючого пилу й відходів, зберігання промасленого спецодягу та шмаття, очищення повітроводів вентиляційних систем від горючих відкладень;

Порядок організації експлуатації та обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водогону, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, димовидалення, вогнегасників тощо);

Порядок проведення планово-поперджувальних ремонтів та оглядів електроустановок, опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання;

Порядок виклику пожежної команди, членів добровільної пожежної дружини та відповідальних посадових осіб у разі виникнення пожежі, виклику вночі, у вихідні й святкові дні.

4.5.8. Для кожного об'єкта повинна бути розроблена загальнооб'єктова інструкція про заходи пожежної безпеки (додаток 3).

4.5.9. На кожному поверсі будинків і споруд у разі одночасного перебування на ньому 25 осіб та більше на видних місцях повинні вивішуватися плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі (додаток №6).

Для об'єктів військових частин з перебуванням у них людей уночі (казарми, гуртожитки, наметні містечка тощо) в інструкціях необхідно передбачати дії в разі пожежі за двома варіантами: вдень і вночі.

4.5.9. Плани евакуації та інструкції щодо забезпечення пожежної безпеки повинні коригуватись у разі перепланування або зміни функціонального призначення об'єкта, зміни штатного розкладу персоналу тощо.

4.5.10. Щоденно в установлений командиром військової частини час усі майстерні, сховища, склади, парки, ангари та інші виробничі приміщення перевіряються начальниками майстерень, сховищ, складів, цехів, черговим парку й особами пожежного наряду частини; усі помічені недоліки усуваються до закриття приміщень (сховищ), а електричні мережі відключаються за допомогою зовнішніх рубильників.

4.5.11. Територія об'єктів військових частин, будівлі, споруди, приміщення мають забезпечуватися знаками безпеки згідно з ГОСТ 12.4.026-76 (додаток №15). Біля телефонів та на дверцятах внутрішніх пожежних кранів слід зазначати написом номери телефонів місцевої пожежної охорони та чергового частини.

4.5.12. Для варт, осіб добового наряду, сторожів, вахтерів тощо повинна бути розроблена інструкція, в якій мають бути зазначені їхні обов'язки щодо контролю за дотриманням протипожежного режиму, огляду території і приміщень та порядку дій у разі спрацювання засобів автоматичної пожежної сигналізації, автоматичного пожежогасіння, виявлення пожежі (додаток 3).

В інструкції також необхідно зазначати, кого з посадових осіб слід викликати у нічний час, вихідні, святкові дні у разі пожежі, а також домашні адреси, службові та домашні телефони цих посадових осіб.

4.6. Порядок дій особового складу у разі виникнення пожеж