Сегодня: 24 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

4.2.24. Черговий роти зобов’язаний:

Стежити за наявністю, справним станом засобів пожежогасіння роти й охоронної сигналізації кімнати зберігання зброї, за виконанням вимог пожежної безпеки в роті (курити дозволяти лише у спеціально визначених місцях, сушити обмундирування - тільки в сушарнях, додержуватися правил опалення й користування ліхтарями);

У разі виникнення пожежі викликати пожежну команду, вжити заходів для її гасіння та негайно доповісти про це черговому частини й командирові роти, а також вивести людей і винести зброю та майно з приміщень, яким загрожує небезпека.

4.2.25. Днювальний роти зобов’язаний:

Негайно доповідати черговому роти про всі надзвичайні події в роті, про порушення вимог пожежної безпеки, вживати заходів щодо їх усунення;

Піднімати за командою чергового роти особовий склад уночі у разі пожежі;

Стежити за чистотою та порядком у приміщеннях і вимагати від військовослужбовців їх додержання;

Стежити, щоб військовослужбовці курили у визначених для цього приміщеннях чи місцях.

4.2.26. Черговий штабу частини зобов’язаний:

Стежити за виконанням правил опалення, а після закінчення робочого дня проводити перевірку протипожежного стану приміщень штабу військової частини;

У разі виникнення пожежі викликати пожежну команду, вжити заходів для гасіння вогню та врятування документів і майна штабу, що підлягає евакуації в першу чергу; негайно доповісти про це черговому частини і начальникові штабу військової частини.

4.2.27. Черговий їдальні зобов’язаний дбати про виконання вимог пожежної безпеки та заходів безпеки під час роботи технологічного обладнання.

4.2.28. Черговий фельдшер (санітарний інструктор) медичного пункту зобов’язаний у разі виникнення пожежі негайно доповісти черговому частини, організувати евакуацію хворих і гасіння пожежі.

4.2.29. Пожежний наряд призначається від пожежної команди військової частини у складі начальника наряду, водіїв (мотористів) та номерів бойової обслуги пожежних машин чи інших автомобілів (мотопомп), постових пожежних постів, обов’язки яких викладено в табелі бойової пожежної обслуги. Пожежний наряд підпорядковується черговому частини, його помічникові та начальникові пожежної команди.

4.2.30. Пожежний наряд зобов’язаний:

Стежити за виконанням правил пожежної безпеки в усіх підрозділах і на території військової частини;

Нести пожежно-постову службу згідно з табелем постів;

Стежити за справністю засобів пожежогасіння на об’єктах;

Разом з начальниками сховищ, складів і черговим парку перевіряти перед закриттям об’єктів додержання вимог пожежної безпеки й вимикання електричної мережі, після цього передавати начальникові сховища (складу) пожежний жетон;

Доповідати черговому частини в установлений табелем постів час про виконання вимог пожежної безпеки у військовій частині;

У разі виникнення пожежі брати участь у її гасінні.

Пожежний наряд, призначений від позаштатної пожежної команди, виконує свої обов’язки у визначений командиром військової частини час.

Пожежний наряд забезпечується необхідними засобами пожежогасіння, а військовослужбовці, які несуть службу в складі бойових обслуг на пожежних автомобілях (мотопомпах), - одягом із спеціальної водонепроникної тканини, поясами і сталевими шоломами.

4.3. Обов'язки військовослужбовців та працівників Збройних Сил України щодо забезпечення пожежної безпеки

4.3.1. Усі військовослужбовці та працівники Збройних Сил повинні знати й виконувати вимоги пожежної безпеки і вміти користуватися засобами пожежогасіння. Кожний військовослужбовець зобов’язаний неухильно виконувати правила безпеки під час використання зброї, в роботі з технікою та в інших випадках.

4.3.2. У разі виникнення пожежі військовослужбовець повинен вжити заходів для виклику пожежного підрозділу та гасіння пожежі всіма наявними засобами, а також для рятування людей, озброєння, бойової та іншої техніки і матеріальних засобів.

4.3.3. Військовослужбовці повинні надавати допомогу в разі виникнення пожежі чи стихійного лиха цивільному населенню.

4.4. Організація протипожежної підготовки військовослужбовців і працівників Збройних Сил України

4.4.1. Протипожежна підготовка військовослужбовців і працівників Збройних Сил України здійснюється згідно з вимогами Закону України “Про пожежну безпеку”, Військових Статутів Збройних Сил України, наказів і директив Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

4.4.2. Протипожежна підготовка військовослужбовців та працівників Збройних Сил України має за мету навчити весь особовий склад правилам запобігання пожежам, поводження із засобами пожежогасіння та практичним діям у випадку пожежі.

4.4.3. Протипожежна підготовка здійснюється :

Проведенням планових занять з усім особовим складом військової частини з предмета “Протипожежна підготовка”;

Навчанням за спеціальними програмами особового складу позаштатних пожежних підрозділів і добровільних пожежних дружин, пожежних обслуг (додатки 1, 9, 10);

Проведенням пожежно-тактичних навчань із підрозділами згідно з пожежними розрахунками;

Проведенням інструктажів, лекцій, бесід, доповідей, демонстрацією кінофільмів з протипожежної тематики;

Забезпеченням підрозділів інструкціями, пам’ятками, плакатами з питань пожежної безпеки, обладнанням наочної агітації.

4.5. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки у військовій частині

4.5.1. Для забезпечення пожежної безпеки об’єктів військових частин і створення безпечних умов для особового складу командир (начальник) військової частини (гарнізону) зобов’язаний забезпечити своєчасне проведення протипожежних заходів, передбачених нормативними документами, а також вжити необхідні заходи для усунення недоліків, визначених в актах (приписах) органів пожежної охорони.

4.5.2. Виконанням робіт з пожежної безпеки військової частини керує начальник служби пожежної безпеки або командир пожежного підрозділу, а там, де він не передбачений штатом, його обов’язки покладаються на одного з офіцерів (військовослужбовців за контрактом) за сумісництвом.