Сегодня: 28 | 01 | 2021

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

4.2.7. Начальник служби військової частини відповідає за пожежну безпеку підпорядкованих підрозділів та об’єктів служби.

Він зобов’язаний знати вимоги правил пожежної безпеки щодо об'єктів служби, здійснювати контроль за виконанням вимог пожежної безпеки в підпорядкованих підрозділах і службі.

4.2.8. Начальник служби за спеціальністю має право припиняти експлуатацію озброєння, бойової та іншої техніки у разі виявлення недоліків, які можуть призвести до пожежі, а також у разі невиконання вимог пожежної безпеки.

4.2.9. Начальник автомобільної служби військової частини зобов’язаний забезпечувати проведення заходів пожежної безпеки у парку частини і на машинах.

4.2.10. Начальник служби пально-мастильних матеріалів військової частини зобов’язаний:

Організовувати правильну експлуатацію технічних засобів служби, роботу, пов’язану з прийманням, зберіганням і видачею підрозділам пального, мастильних матеріалів, спеціальних рідин і технічних засобів, а також роботу пунктів заправлення, забезпечуючи при цьому проведення заходів пожежної безпеки і виконання вимог безпеки;

Організовувати збір і здавання відпрацьованих нафтопродуктів, охолоджувальних рідин.

4.2.11. Начальник служби пожежної безпеки військової частини, командир пожежного підрозділу підпорядковуються безпосередньо командирові військової частини, а із спеціальних питань керуються вказівками органу пожежної охорони вищого рівня і відповідають за постійну готовність пожежного підрозділу, засобів пожежогасіння, які є в пожежному підрозділі, та за навчання особового складу вимогам пожежної безпеки.

4.2.12. Начальник служби пожежної безпеки, командир (начальник) пожежного підрозділу зобов’язаний:

Знати особливості стану пожежної безпеки об’єктів військової частини, брати участь у розробленні плану пожежної безпеки;

Особисто проводити заняття з офіцерами, прапорщиками та старшинами підрозділів військової частини з пожежної безпеки, експлуатації засобів пожежогасіння, вести роз’яснювальну роботу серед особового складу щодо виконання вимог пожежної безпеки, а також проводити спеціальну підготовку пожежного підрозділу й інструктувати пожежний наряд;

Перевіряти додержання вимог пожежної безпеки на об’єктах і повсякденно контролювати виконання особовим складом установлених вимог пожежної безпеки і несення служби пожежним нарядом;

Стежити за справністю і правильною експлуатацією всіх засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації, джерел пожежного водопостачання і вживати заходів для підтримання їх у постійній готовності до дії;

Проводити облік технічного стану засобів пожежогасіння;

Забороняти експлуатацію окремих будівель, орендованих приміщень, сховищ, майстерень та агрегатів, якщо їх використання може призвести до виникнення пожежі;

Своєчасно доповідати командирові військової частини про порушення вимог пожежної безпеки на об’єктах та невиконання приписів органів пожежної охорони, а про всі випадки загоряння, виникнення пожежі і вжиті заходи - негайно;

Керувати гасінням пожежі.

4.2.13. Командири підрозділів, начальники служб, майстерень, цехів, клубів, лабораторій та інших об’єктів відповідають за виконання вимог пожежної безпеки в підпорядкованих їм підрозділах, службах, на об’єктах та за справний стан засобів пожежогасіння.

4.2.14. Командир батальйону (корабля 3 рангу) в мирний і воєнний час відповідає за організацію і стан пожежної безпеки батальйону.

Він зобов’язаний стежити за утриманням і правильною експлуатацією будинків і приміщень, відведених для батальйону, за чистотою території, закріпленої за батальйоном, у тому числі ділянки території парку (на кораблі - оглядати жилі та службові приміщення, постійно стежити за справністю корпусу корабля), а також проведенням заходів пожежної безпеки.

4.2.15. Заступник командира батальйону зобов’язаний організовувати виконання вимог правил і заходів пожежної безпеки.

4.2.16 Заступник командира батальйону з озброєння зобов’язаний дотримуватися вимог безпеки під час експлуатації, ремонту й евакуації озброєння, бойової та іншої техніки, а також виконання заходів пожежної безпеки у парку.

4.2.17. Командир роти (корабля 4 рангу) в мирний і воєнний час відповідає за підтримання внутрішнього порядку і додержання заходів пожежної безпеки в роті (на кораблі).

Він зобов’язаний стежити за утриманням і правильною експлуатацією всіх приміщень, відведених для роти, за чистотою ділянки території, закріпленої за ротою (на кораблі - оглядати жилі та службові приміщення, постійно стежити за станом корпусу корабля), а також за проведенням заходів пожежної безпеки у роті (на кораблі).

4.2.18. Заступник командира роти зобов’язаний стежити за утриманням у чистоті ділянки території, закріпленої за ротою, та за виконанням особовим складом роти правил пожежної безпеки.

4.2.19. Заступник командира роти з озброєння зобов’язаний здійснювати заходи пожежної безпеки на ділянці території, яка відведена роті, у паркових приміщеннях і на машинах роти, забезпечувати належний порядок.

4.2.20. Старшина роти у мирний і воєнний час відповідає за стан пожежної безпеки приміщень роти і закріпленої території.

Він зобов’язаний організовувати утримання в чистоті й порядку приміщень роти та ділянки території, закріпленої за ротою, керувати їх загальним прибиранням; стежити за додержанням правил опалення печей, справністю засобів пожежогасіння й додержанням рядовим і сержантським складом роти правил пожежної безпеки.

4.2.21. Черговий частини зобов’язаний:

У разі виникнення пожежі, стихійного лиха в розташуванні військової частини чи поблизу неї негайно вжити заходів для врятування Бойового Прапора військової частини, людей, озброєння, боєприпасів, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів;

Викликати пожежний і черговий підрозділи та до їх прибуття організувати гасіння пожежі;

Стежити за чистотою і порядком у казармах і в розташуванні військової частини.

4.2.22. Помічник чергового частини повинен за відсутності у складі добового наряду чергового штабу частини після закінчення робочого дня проводити огляд пожежного стану приміщень штабу частини.

4.2.23. Черговий контрольно-пропускного пункту зобов’язаний у разі виникнення пожежі організувати пропуск пожежних машин, направити їх до місця пожежі та повідомити про найближчі джерела пожежного водопостачання.