Сегодня: 20 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

У разі неможливості технічного обслуговування електроустановок силами персоналу підрозділу, військової частини начальником чи командиром повинен бути укладений договір на планове технічне обслуговування зі спеціалізованою організацією (із кваліфікованими фахівцями).

6.1.37. Електропостачання всіх протипожежних пристроїв (пожежних насосів, вогнезатримувальних клапанів з електроприводом, централізованої системи оповіщення про пожежу, установок охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, електрозасувок на протипожежних водопроводах, сигналізаторів вибухонебезпечних концентрацій горючих газів, вибухонебезпечних парів, пилу і т. ін. слід виконувати за першою категорією надійності, крім випадків, обумовлених у нормативних документах.

6.1.38. Перевірка експлуатації електроустатковання об'єктів на відповідність фактичного рівня протипожежного захисту вимогам чинних норм і правил проводиться за такими показниками:

Організація і проведення ТО та ППР;

Відповідність і справність апаратів захисту від статичних розрядів, заземлювальних пристроїв і захисту від небезпечних впливів;

Відповідність підбору та монтажу електрообладнання та електропроводки класам приміщень за зонами згідно з ПУЕ та ДНАОП 0.00–1.32-01;

Наявність інструкцій про правила експлуатації електрообладнання, знання та виконання їх вимог;

Проведення замірів опору ізоляції в електропроводці, наявність відповідних актів;

Відповідність вимогам ПУЕ та ДНАОП 0.00–1.32-01 аварійного та евакуаційного освітлення.

6.2. Опалення

6.2.1. Початок і кінець опалювального періоду оголошується наказом начальника гарнізону. Перед початком опалювального сезону всі котельні, системи центрального опалювання, печі, димарі та інші опалювальні прилади старанно перевіряються, а несправні – ремонтуються. Несправні опалювальні пристрої не повинні допускатися до експлуатації.

6.2.2. На опалювальний період наказом по військовій частині призначаються опалювачі, які попередньо вивчають правила опалення та пожежної безпеки. На опалювальний сезон вони звільняються від виконання всіх нарядів та робіт, не пов’язаних з опаленням приміщень.

Режим, час та тривалість топлення печей встановлюються наказом командира військової частини.

6.2.3. Нагляд за пічним опаленням у підрозділах покладається на старшину й чергового роти, а в штабі частини – на чергового штабу частини.

Опалювальні установки повинні відповідати протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів.

6.2.4. Опалення закінчується не пізніше ніж за дві години до відбою. У навчальних і службових приміщеннях опалення проводиться вранці і закінчується за годину до початку занять (робіт).

6.2.5. Повітронагрівальні й опалювальні прилади повинні бути розміщені так, щоб до них був забезпечений вільний доступ для огляду й очищення.

Очищення димоходів та печей від сажі потрібно проводити перед початком, а також протягом усього опалювального сезону, а саме:

Опалювальних печей періодичної дії на твердому та рідкому паливі - не рідше одного разу на три місяці;

Печей та інших осередків вогню безперервної дії - не рідше одного разу на два місяці;

Кухонних плит та кип'ятильників - один раз на місяць.

У військових частинах результати очищення димоходів та печей повинні фіксуватися в журналі.

6.2.6. Печі та інші опалювальні прилади повинні мати протипожежні розділки (відступки) від горючих конструкцій, що відповідають вимогам будівельних норм.

Підлога з горючих матеріалів перед топковими дверцятами (топковим отвором) повинна бути захищена металевим листом розміром 0,7´0,5 м, що розташовується своїм довгим боком уздовж печі.

6.2.7. Відстань від виробів з горючих матеріалів, стелажів, шаф та іншого обладнання до печей повинна бути не менша ніж 0,7 м, а до топкових отворів - не менша ніж 1,25 м.

6.2.8. На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, повинні бути відштукатурені та побілені.

6.2.9. Димові труби будівель з покрівлями з горючих матеріалів повинні бути обладнані надійними іскрогасниками.

6.2.10. Золу і шлак, які вигрібають з топки, необхідно заливати водою та виносити в місця, спеціально для цього відведені. Не дозволяється висипати їх поблизу будівель.

6.2.11. Улаштування тимчасових печей у приміщеннях звичайно не дозволяється.

Як виняток, коли є потреба в установці тимчасових металевих та інших нетепломістких печей у приміщеннях казарм, штабів та інших будинків військових частин, на будівельних майданчиках, повинні виконуватися вказівки підприємств-виробників цих приладів, а також вимоги до відповідних систем постійного опалення. Крім того, слід дотримуватися таких вимог пожежної безпеки:

Висота ніжок металевих печей без футерівки повинна бути не менша ніж 0,2 м. Підлогу з горючих матеріалів під печами необхідно ізолювати одним рядом цеглин або негорючим теплоізолювальним матеріалом завтовшки не менше ніж 0,12 м, із покриттям зверху покрівельним залізом, на яке кладеться один рід цегли на глиняному розчині. Ізольована площа підлоги повинна виступати за периметр перед топкою не менш ніж на 0, 7 м, а з боків – не менше ніж 0,25 м;

Металеві печі треба встановлювати на відстані не меншій ніж 1 м від конструкцій з матеріалів груп горючості Г3, Г4 та не меншій ніж 0,7 м - від конструкцій з матеріалів груп горючості Г1, Г2;

У разі встановлення металевих печей без ніжок, а також тимчасових цегельних печей на дерев'яній підлозі основа під піччю повинна бути зроблена з чотирьох рядів цегли, покладеної на глиняному розчині;

Металеві труби, що прокладаються під стелею або паралельно до стін та перегородок з матеріалів груп горючості Г3, Г4, повинні бути від них на відстані: не менше ніж 0,7 м - без ізоляції на трубі; не менше ніж на 0,25 м - з ізоляцією, яка не допускає підвищення температури на її зовнішній поверхні понад +90 О C;

Деталі труб повинні щільно з’єднуватися меж собою у напрямку руху диму на глибину діаметра труби;

Металева труба повинна вставлятися в цегляну кладку не менше ніж на 0,1 м;

У разі прокладання труб через стіни та перегородки з горючих матеріалів необхідно влаштувати цегляні перегородки завтовшки 0,38 м для незахищених конструкцій та 0,25 м для конструкцій, які захищені від загорання;

Металеві димові труби допускається прокладати через перекриття з горючих матеріалів за умови влаштування переділки з негорючих матеріалів розміром не менше ніж 0,51 м. У разі виведення металевої димової труби через вікно (коли відсутнє риштування) в нього потрібно вставляти лист покрівельного заліза, який замінює переділку, розміром не менше ніж три діаметри димової труби. Кінець труби слід виводити за стіну будинку не менше ніж на 0,7 м та закінчувати спрямованим вгору патрубком заввишки не менше ніж 0,5 м. Патрубок, який виводиться з вікна верхнього поверху, повинен підніматися вище від карниза на 1 м. На патрубку треба встановлювати іскрогасник;

Забороняється виводити димові труби у вентиляційні канали.