Сегодня: 03 | 08 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

Після виконання вогнезахисних робіт підрядною організацією, за участі замовника має бути складений акт про виконані роботи. Після закінчення термінів дії обробки (просочення) та у разі втрати або погіршання вогнезахисних властивостей, обробку (просочення) треба повторити. Перевірку стану вогнезахисної обробки (просочення) слід проводити не менше ніж один разу на рік, зі складанням акта перевірки.

5.2.7. Для всіх будівель та приміщень виробничого, складського призначення і лабораторій повинні бути визначені категорії щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки за ОНТП 24-86 (додаток № 2), а також класи зон за ПУЭ та
ДНАОП 0.00-1.32-01, у тому числі для зовнішніх виробничих і складських дільниць, які необхідно позначати на вхідних дверях до приміщення, а також на межах зон усередині приміщень та іззовні. Визначення категорії будівель та приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою на стадії проектування повинно проводитися розробником технологічного процесу відповідно до вимог
ОНТП 24-86.

Для діючих підприємств категорії за вибухопожежною та пожежною небезпекою можуть визначатися технологами самих підприємств або організаціями, що мають відповідних фахівців.

5.2.8. Вибухопожежонебезпечні приміщення у багатоповерхових будівлях повинні розміщуватися біля зовнішніх стін верхніх поверхів.

5.2.9. У підвальних та цокольних поверхах не допускається:

Зберігання ракет і боєприпасів, вибухових речовин, зберігання та застосування ЛЗР і ГР, балонів з газами, целулоїду, горючої кіноплівки, карбіду кальцію та інших речовин і матеріалів, що мають підвищену вибухопожежну небезпеку, розміщення вибухопожежонебезпечних виробництв (за винятком випадків, обумовлених чинними нормативними документами);

Улаштування складів горючих матеріалів, майстерень, де використовуються горючі матеріали, а також інших господарських приміщень, якщо вхід до них не ізольований від загальних евакуаційних сходових кліток.

5.2.10. Не дозволяється використовувати горища, технічні поверхи й приміщення (у т. ч. венткамери, електрощитові) під виробничі дільниці, для зберігання устатковання, меблів та інших предметів.

Двері горищ, технічних поверхів, венткамер, електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими. На дверях слід зазначати місце зберігання ключів. Вікна горищ, техповерхів, підвалів повинні бути засклені.

5.2.11. Приямки віконних прорізів підвальних і цокольних поверхів треба регулярно очищати від сухого листя, трави, горючих відходів виробництва тощо. Не допускається закривати їх наглухо, а також захаращувати або закладати віконні прорізи.

5.2.12. У казармах, житлових і адміністративних будинках, будинках лікувальних закладів із постійним перебуванням хворих не дозволяється розміщувати магазини та склади виробів побутової хімії, ЛЗР, ГР, вогненебезпечних (горючих) речовин і матеріалів (фарб, розчинників, лаків, пороху тощо), балонів з газом, майстерні та інші приміщення з категорією за вибухопожежною небезпекою А і Б.

5.2.13. Стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на дахах (покриттях) будівель та споруд повинні утримуватися постійно справними, бути пофарбованими.

5.2.14. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати мають бути відчинені (зняті).

Встановлювати глухі (незнімні) ґрати дозволяється у кімнатах для зберігання зброї і боєприпасів, у приміщеннях, в яких дозволено цілодобово зберігати таємні документи, касах, складах, коморах, на об'єктах торгівлі та в інших випадках, передбачених нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

5.2.15. У будівлях, приміщеннях, спорудах забороняється:

Прибирати приміщення і прати одяг із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР, а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню;

Розкидати й залишати неприбраними промаслені обтиральні матеріали. Їх необхідно прибирати в металеві ящики, щільно закривати кришками і після закінчення роботи видаляти з приміщення у спеціально відведені за межами будівель місця, забезпечені негорючими збірниками з кришками, які щільно закриваються.

5.2.16. Для індивідуального захисту особовий склад під час виконання робіт, де в технологічних процесах використовуються легкозаймисті, горючі рідини або гази, повинен бути забезпечений комплектом спеціального термозахисного одягу. Спецодяг повинен завчасно підлягати пранню та ремонту, зберігатися у розвішеному вигляді в металевих шафах, установлених у спеціально відведених для цього приміщеннях. Командування військової частини (адміністрація підприємства) повинно встановити чіткий порядок заміни промасленого спецодягу на чистий.

5.2.17. Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:

За кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менш як двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих грат і розташовані не вище другого поверху в будівлях з перекриттями з горючих матеріалів, групи горючості Г3, Г4 за
ДСТУ Б В.2.7-19-95;

Посадові особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов'язані забезпечити ретельний огляд приміщення і переконатись у повній готовності їх у протипожежному відношенні, у т. ч. у забезпеченості потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності засобів зв'язку, пожежної автоматики і сигналізації;

Повинно бути організоване чергування на сцені та у приміщеннях залів членів позаштатної пожежної команди або працівників місцевої пожежної охорони об'єкта чи відповідальних чергових;

Не дозволяється заповнення приміщень людьми понад установлену норму, зменшення ширини проходів між рядами, установлення в проходах додаткових крісел, стільців тощо, повне відключення під час нарад, засідань, занятть, спектаклів або вистав світла, використання віконниць для затемнення, проведення вогневих, фарбувальних та інших пожежо - і вибухонебезпечних робіт, застосування дугових прожекторів, свічок, бенгальських вогнів, відкритого вогню, феєрверків, а також включення в програму (сценарій) номерів (вистав) з використанням вогневих ефектів і курінням.

На вимогу органів пожежної охорони Міністерства оборони України або органів державного пожежного нагляду здійснюються й інші (додаткові) протипожежні заходи.

5.2.18. Під час проведення новорічних свят:

Ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;

За відсутності в приміщенні електричного освітлення (під час можливого відключення тощо) святкування новорічної ялинки повинно проводитися тільки протягом світлового дня;

Ялинку не слід встановлювати в проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;

Ілюмінація повинна бути виконана з додержанням вимог ПУЭ; у разі використання електричної освітлювальної мережі без понижувального трансформатора на ялинці можуть застосовуватись гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок напругою до 12 В; потужність лампочок не повинна перевищувати 25 Вт; електропроводка до лампочок ялинкової ілюмінації повинна бути виконана гнучкими проводами з мідними жилами; підключення гірлянд до мережі повинно виконуватись тільки за допомогою штепсельних з'єднань;

У разі виявлення несправності в ілюмінації (нагрів проводів, блимання лампочок, іскріння тощо) вона повинна бути терміново вимкнена;

Не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею і ватою, не просоченими вогнезахисною речовиною, застосовувати для ілюмінації ялинки свічки.