Сегодня: 03 | 08 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

Проїзди та проходи через залізничні колії повинні мати суцільні настили на рівні голівок рейок. Стоянка вагонів без локомотивів на переїздах забороняється.

5.1.14. Ворота в'їзду на територію військового містечка, які відчиняються за допомогою електроприводу, повинні мати пристосування (пристрої), які дозволяють відчиняти їх вручну.

5.1.15. На ділянках території військових частин, де можливі скупчення горючих газів або парів, проїзд автомашин та іншого транспорту не дозволяється. Повинні бути вивішені відповідні написи (покажчики), які сповіщають про це.

5.1.16. Територія військових містечок повинна мати зовнішнє освітлення, яке забезпечує швидке знаходження пожежних драбин, протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд.

5.1.17. На території військових містечок, військових таборів у місцях, які визначаються відповідними командирами (начальниками) повинні бути встановлені пристрої для подавання звукових сигналів з метою оповіщення особового складу на випадок пожежі і має бути запас води для цілей пожежогасіння, який повинен відповідати вимогам будівельних норм.

5.1.18. Територія навколо військових містечок повинна утримуватися так, щоб унеможливити перекидання лісових, торфових пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому тощо).

Від лісових масивів до будівель та споруд повинні бути витримані протипожежні розриви відповідно до вимог будівельних норм.

5.1.19. На території військового містечка забороняється залишати на відкритих майданчиках та у дворах бочки й іншу тару з легкозаймистими рідинами (ЛЗР) і горючими рідинами (ГР), балони зі стисненим та зрідженим газом, ацетиленові генератори із залишками невідпрацьованого карбіду кальцію або карбідного мулу, а також зберігати балони з-під газів, бочки (тару), не очищені від решток ЛЗР та ГР.

5.1.20. Тимчасові споруди повинні розміщуватися на відстані не меншій ніж 10 м від інших будівель та споруд, крім випадків, коли, згідно з будівельними нормами, потрібний більший протипожежний розрив, або коли їх можна встановлювати біля зовнішніх стін без отворів, які відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін.

Інвентарні будівлі мобільного типу, кіоски, інші подібні будівлі допускається розміщувати групами, але не більше ніж 10 у групі і площею не більше як 800 м2. Відстань між групами цих будівель та від них до інших споруд повинна бути не менша ніж 15 м.

5.1.21. На території військового містечка на видних місцях повинні бути встановлені таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони та знаки місць розміщення первинних засобів пожежогасіння.

5.1.22. Стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель і споруд, на відстані меншій ніж 10 м від в'їзних воріт на територію об'єктів, меншій ніж 5 м від пожежних гідрантів, забірних пристроїв вододжерел, пожежного обладнання та інвентаря, на поворотних майданчиках тупикових проїздів забороняється. У зазначених місцях повинні встановлюватися (вивішуватися) відповідні заборонні знаки.

5.1.23. Майданчики відкритих спортивних споруд, біля входів і виходів з будинків спортивних споруд з місцями для глядачів, будинків офіцерів, клубів військових частин, не повинні мати виступів, перешкод, які заважають рухові людей. Не дозволяється зниження їх розрахункової ширини, збільшення схилів, встановлення на них кіосків, ларків та інших споруд.

5.1.24. Розводити багаття, спалювати відходи, тару, викидати незагашене вугілля та попіл на відстань меншу ніж 15 м від будівель та споруд, а також у межах протипожежних розривів, установлених будівельними нормами, заборонено.

5.1.25. Забороняється курити:

На території та у приміщеннях, у яких здійснюються зберігання, обслуговування, ремонт і утилізація ракет і боєприпасів, в місцях зберігання і видачі ЛЗР, ГР і горючих газів (ГГ), на території парків ОВТ, у будівлях з наявністю вибухопожежонебезпечних приміщень (дільниць), торгових підприємств, складів і баз;

У спеціальних фортифікаційних спорудах;

У приміщеннях дитячих дошкільних, шкільних та лікувальних закладів.

На території інших об'єктів куріння дозволяється лише у спеціально визначених і обладнаних для цього місцях, позначених знаком або написом, обладнаних урною або попільницею з негорючих матеріалів, а в будівлях ще й примусовою витяжкою.

5.2. Утримання будівель, приміщень та споруд

5.2.1. Усі будівлі, приміщення і споруди слід своєчасно очищати від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримувати в чистоті. Терміни очищення встановлюються інструкціями або технологічними регламентами.

5.2.2. У разі реконструкції, перепланування, капітального ремонту приміщень, будинків та інших споруд, їх технічного переоснащення як зі зміною, так і без зміни функціонального призначення, необхідно виконувати протипожежні вимоги, визначені нормативними документами в галузі будівельного, технологічного проектування та чинними правилами.

Приступати до виконання зазначених робіт дозволяється лише за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки з позитивним результатом в органах пожежної охорони Міністерства оборони України.

5.2.3. Протипожежні системи, установки, устатковання приміщень, будівель та споруд (протидимовий захист, пожежна автоматика, протипожежне водопостачання, протипожежні двері, клапани, інші захисні пристрої у протипожежних стінах і перекриттях тощо) повинні постійно утримуватися у справному робочому стані.

5.2.4. Отвори у протипожежних стінах, перегородках та перекриттях повинні бути обладнані захисними пристроями (протипожежні двері, вогнезахисні клапани, водяні завіси і т. ін.) проти поширення вогню та продуктів горіння.

Не допускається встановлювати будь-які пристрої, що перешкоджають нормальному зачиненню протипожежних та протидимних дверей, а також знімати пристрої для їх самозачинення.

5.2.5. У разі перетинання протипожежних перешкод - стін, перегородок, перекриттів, відгороджувальних конструкцій – різними комунікаціями, зазори (отвори), що утворилися між цими конструкціями та комунікаціями, повинні бути наглухо зашпаровані негорючим матеріалом, який забезпечує межу вогнестійкості та димогазонепроникнення, що вимагається будівельними нормами для цих перешкод.

5.2.6. Дерев'яні конструкції в будинках усіх ступенів вогнестійкості, крім V, повинні піддаватися вогнезахисній обробці, за винятком вікон, дверей, воріт, підлоги, вбудованих меблів, стелажів, якщо в будівельних нормах не зазначені інші вимоги. Пошкодження вогнезахисних покриттів (штукатурки, спеціальних фарб, лаків, обмазок тощо) будівельних конструкцій, горючих оздоблювальних і теплоізоляційних матеріалів, повітроводів, металевих опор та перегородок повинні усуватись негайно.