Сегодня: 01 | 11 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

7.6.3. Кожен пожежний кран має бути укомплектований пожежним рукавом однакового з ним діаметра довжиною 10, 15 або 20 м та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення відкривання вентиля. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола мають бути однотипними.

Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в "гармошку" або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше одного разу на шість місяців розгортати та згортати по новому перегину. Гідравлічне випробування пожежних рукавів проводиться один раз на рік.

Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається.

У вибухопожежонебезпечних приміщеннях з наявністю пилу пожежні крани повинні бути укомплектовані пожежними стволами, що подають воду як суцільним струменем, так і розпиленим.

7.6.4. Пожежні крани повинні розміщуватись у вбудованих або навісних шафах, які мають отвори для провітрювання і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання.

Під час виготовлення цих шафи рекомендується передбачати в них місце для розміщення двох вогнегасників.

Спосіб установлення пожежного крана повинен забезпечувати зручність повертання вентиля та приєднання рукава. Напрямок осі вихідного отвору патрубка пожежного крана повинен унеможливлювати різкий залом пожежного рукава у місці його приєднання.

7.6.5. На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку повинні бути зазначені після літерного індексу "ПК" порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежного підрозділу.

На дверцята шаф, у яких знаходяться вогнегасники, мають бути нанесені покажчики, які відповідають вимогам ГОСТ 12.4.026-76 (додаток №15 до цих Правил).

Зовнішнє оформлення дверцят повинно відповідати вимогам чинних стандартів.

7.6.6. Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для використання.

Справність пожежних кранів перевіряється щотижня оглядом (без роз’єднання з’єднувальних головок).

Пожежні крани не рідше ніж один раз на квартал підлягають технічному обслуговуванню і перевірці на працездатність пуском води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування.

7.6.7. Узимку в неопалюваних приміщеннях вода з внутрішнього протипожежного водогону повинна зливатись. При цьому, біля кранів повинні бути написи (таблички) про місцерозташування і порядок відкривання відповідної засувки або пуску насоса. З порядком відкривання засувки або пуску насоса необхідно ознайомити всіх, хто працює у цьому приміщенні.

7.7. Насосні станції

7.7.1. У приміщенні насосної станції повинні бути вивішені загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів. На кожній засувці і пожежному насосі-підвищувачі слід зазначати їхнє призначення. Порядок включення насосів-підвищувачів повинен визначатися інструкцією.

Приміщення насосних станцій повинні бути опалюваними, у них не дозволяється зберігати сторонні предмети і устатковання.

Трубопроводи й насоси необхідно фарбувати у відповідний колір, згідно з ГОСТ 12.4.026-76.

7.7.2. Приміщення насосних станцій протипожежного водогону військових частин повинні мати прямий телефонний зв'язок з пожежним підрозділом.

7.7.3. Категорія надійності електропостачання насосних станцій (установок) повинна відповідати вимогам будівельних норм та ПУЭ.

7.7.4. Електрифіковані засувки повинні перевірятися не рідше ніж двічі на рік, а пожежні насоси - щомісяця й утримуватись у постійній експлуатаційній готовності.

Не рідше ніж один раз на місяць повинна перевірятися надійність переведення пожежних насосів з основного електропостачання на резервне (у тому числі від дизельних агрегатів) з реєстрацією результатів у журналі.

7.7.5. Розміщення запірної арматури на всмоктувальних і напірних трубопроводах пожежних насосів повинно забезпечувати можливість заміни або ремонту будь-якого насоса, зворотного клапана, запірної арматури без припинення подачі води в зовнішню мережу протипожежного водопроводу.

7.7.6. Біля входу в приміщення насосної станції слід розміщувати напис (табло) “Пожежна насосна станція” з освітленням уночі.

7.7.7. Якщо насосна станція не має постійного чергового персоналу, то приміщення повинно замикатися на замок, а місце зберігання ключів зазначатися написом на дверях.

8. Основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів загальновійськового призначення

8.1. Штабні й адміністративні будівлі та приміщення

8.1.1. Протипожежний стан штабів та адміністративних будівель і приміщень повинен відповідати вимогам пожежної безпеки, визначеним у розділі 5.2 цих Правил, а також у цьому розділі.

8.1.2. Коридори довжиною 60 м та більше слід розділяти перегородками із самозакривними дверима, що розташовуються на відстані не більш ніж 60 м одні від одних та від торців коридору.

8.1.3. У штабах і адміністративних будинках забороняється:

Прибирати приміщення із застосуванням бензину, гасу та інших ЛЗР та ГР;

Користуватися електронагрівними приладами поза спеціально обладнаними місцями;

Залишати без нагляду увімкнені в електромережу ПЕОМ, електронагрівні прилади, телевізори, радіоприймачі, магнітофони, лічильні машини (електрокалькулятори), електричні друкарські машинки і т. ін.;

Оббивати стіни машинописного бюро, службових кабінетів, обчислювальних центрів горючими тканинами, не просоченими вогнезахисною сумішшю.

8.1.4. Усі приміщення режимно-таємних органів і місця зберігання таємних документів повинні бути обладнані в протипожежному відношенні. Для екстреної евакуації таємних документів у секретному органі слід мати спеціальну тару (мішки, сумки, металеві ящики і т. п.), яка надійно закривається і має пристосування для опечатування. У кожній військовій частині відпрацьовується інструкція черговому частини (штабу, закладу) про порядок рятування таємних документів у випадку пожежі (стихійного лиха) у неробочий час.

8.1.5. Розігрів сургучу допускається лише в спеціальних електросургучоварках з електролампою потужністю не більше ніж 200 Вт.

8.1.6. Приміщення для зберігання документів, а також ті, в яких знаходяться електричні друкарські машинки та розмножувальна апаратура, обладнуються зовнішніми пристроями для знеструмлення електромереж.

8.1.7. Усі приміщення, де постійно перебувають люди, повинні мати природне освітлення.

8.1.8. Керування освітленням сходових кліток, поверхових коридорів та входів до будинку повинно бути централізованим (з кімнати чергового частини або з іншого приміщення, розташованого поблизу нього).

8.1.9. Приміщення архівосховищ штабів повинні відокремлюватися від приміщень іншого призначення протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу або розміщатися в окремих будівлях не нижче II ступеня вогнестійкості.

8.1.10. Площа приміщення (відсіку) сховища між протипожежними перегородками не повинна перевищувати 600 м2. З кожного відсіку слід влаштовувати не менше двох виходів. Якщо площа відсіку менша ніж 80 м2, дозволяється мати один евакуаційний вихід.