Сегодня: 28 | 01 | 2021

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

7.2.22. Пожежні сповіщувачі повинні функціонувати цілодобово і постійно утримуватися в чистоті.

До них має бути забезпечений вільний доступ. Відстань від складованих матеріалів та обладнання до сповіщувачів повинна бути не менша ніж 0,6 м.

7.2.23. Не допускається встановлювати замість несправних сповіщувачів сповіщувачі іншого типу або принципу дії, а також замикати шлейф сигналізації за відсутності сповіщувача у місці його встановлення.

7.2.24. У разі ремонту або несправності ручного ПС поруч має бути вивішена табличка з відповідним написом.

7.2.25. Прокладання шлейфів та з'єднувальних ліній УПС та КОПС повинно здійснюватися відповідно до вимог нормативно-технічної документації.

7.2.26. У разі введення в експлуатацію УПС або КОПС ємність приймально-контрольного приладу та станції повинна забезпечувати захист необхідної кількості зон (приміщень) об'єкта і мати не менше ніж 10% вільного запасу резервних (незадіяних) шлейфів.

7.2.27. Клемні коробки приладів повинні бути закриті захисними кришками і опломбовані, а корпуси приладів - заземлені.

7.2.28. Місце підключення приладів та КОПС до абонентської телефонної лінії повинно бути обмежене для доступу сторонніх осіб.

7.2.29. Автоматичні установки пожежогасіння, змонтовані та введені в експлуатацію, повинні відповідати проектній документації та вимогам нормативно-технічних документів.

Внесення будь-яких змін у конструкцію установки, перекомпонування захищуваних приміщень та інші переобладнання допускається здійснювати за згодою з проектною організацією з інформуванням про це органів державного пожежного нагляду.

7.2.30. Вузли керування систем водяного та пінного пожежогасіння повинні бути розташовані у приміщеннях з мінімальною температурою повітря упродовж року, не меншою ніж +40 С.

7.2.31. Приміщення, де розташовані вузли керування, насосні станції, станції пожежогасіння, повинні мати аварійне освітлення та бути постійно замкнені.

Приміщення станцій пожежогасіння, насосних станцій слід забезпечити телефонним зв’язком. Біля входу в приміщення має висіти табло з написом "Станція (вузол керування) пожежогасіння".

7.2.32. Переведення установок з автоматичного пуску на ручний не допускається, за винятком випадків, обумовлених у нормативних документах.

Пристрої ручного пуску АУП повинні бути опломбовані, захищені від несанкціонованого приведення в дію та механічних пошкоджень і встановлюватися поза можливою зоною горіння, в доступному місці. Для визначення їх місцезнаходження повинні застосовуватися вказівні знаки, розміщені як усередині, так і поза приміщенням.

7.2.33. Елементи та вузли АУП мають бути пофарбовані відповідно до вимог чинних стандартів.

7.2.34. Забороняється:

Використовувати трубопроводи АУП для підвішування або кріплення будь-якого устатковання;

Приєднувати виробниче устатковання та санітарні прилади до трубопроводів живлення АУП;

Встановлювати запірну арматуру та фланцеві з'єднання на трубопроводах живлення та розподільчих трубопроводах.

7.2.35. Підлягають дозарядці (перезарядці) посудини та балони установок пожежогасіння, маса вогнегасної речовини або тиск середовища в яких знизилися відносно значень, установлених експлуатаційною документацією, на 10% та більше.

Посудини та балони АУП треба захищати від потрапляння на них прямих сонячних променів та безпосереднього впливу опалювальних або нагрівальних приладів.

7.2.36. Приміщення, захищувані установками об'ємного пожежогасіння, повинні бути обладнані дверима, які зачиняються самі.

7.2.37. Автоматичні установки об'ємного пожежогасіння, які мають електричну частину і призначені для захисту приміщень, де перебувають люди, повинні мати:

Звукову й світлову сигналізацію, яка сповіщає про подавання у ці приміщення вогнегасної речовини;

Пристрої переключення з автоматичного пуску на ручний з поданням відповідного сигналу у приміщення чергового персоналу;

Пристрої затримання випуску вогнегасної речовини у захищуваний об'єм.

Усередині захищуваного приміщення повинні подаватися світловий сигнал написом на світлових табло “Газ - виходь!” (“Піна - виходь!” тощо) та звуковий сигнал оповіщення. Біля входу до захищуваного приміщення повинен встановлюватися світловий сигнал “Газ - не заходити!” (“Піна - не заходити!” тощо), а в приміщенні чергового персоналу - відповідний сигнал з інформацією про подавання вогнегасної речовини.

7.2.38. Модульні установки автоматичного пожежогасіння (порошкові типу ПУМА, ОПА-100, газові типу УГП, МГП і т. ін.) слід застосовувати для захисту вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних приміщень категорій А, Б, В невеликої площі, що експлуатуються звичайно без постійного персоналу обслуги. Приміщення, обладнані модульними установками пожежогасіння, можуть забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння на 50% від належних для цих приміщень норм.

Проектування, монтаж і експлуатацію модульних установок пожежогасіння необхідно здійснювати відповідно до технічної документації підприємств-виробників цих установок.

7.3. Пожежні автомобілі (пожежні танки), мотопомпи

7.3.1. Кількість та номенклатура основних видів пожежної техніки для захисту військових частин та об’єктів (пожежних автомобілів, танків, мотопомп, причепів тощо) регламентується наказами Міністра оборони України та штатами військових частин.

На стадії проектування повинна визначатися потреба військових частин та об'єктів у пожежній техніці, а також у первинних засобах пожежогасіння.

7.3.2. Використання пожежної техніки, пожежного обладнання, інвентарю та інструменту для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням особового складу військових частин (пожежних підрозділів, членів ДПД), не дозволяється.

Застосовувати пожежну техніку дозволяється тільки для ліквідації аварій чи стихійного лиха з дозволу командира військової частини.

7.3.3. Пересувна пожежна техніка (пожежні автомобілі, танки, мотопомпи, причепи) повинна утримуватися в опалюваних (з температурою середовища не нижчою ніж +10О С), спеціально призначених для цієї мети приміщеннях (боксах), які повинні мати освітлення, телефонний зв'язок, тверде покриття підлоги, утеплені ворота. Крім загальнообмінної вентиляції бокси повинні бути обладнані газовідводами для видалення назовні відпрацьованих газів двигунів автомобілів (танків). Газопроводи в межах гаража повинні бути виконані схованою прокладкою, а їх стояки для приєднання гнучких шлангів до випускних труб двигунів не повинні виступати за габарити автомобілів.

Місця стоянки кожного автомобіля (танка) в боксах позначаються білими лініями на підлозі, а біля задніх коліс автомобілів установлюються упори.