Сегодня: 24 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 2)

8.2.24. На період проведення у будівлях гуртожитків комплексних капітальних ремонтів, пов'язаних з переплануванням, проведенням вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, мешканці повинні відселятися.

8.2.25. У гуртожитках не дозволяється:

Вселяти людей у новозбудовані будівлі до налагодження та приведення в робочий стан технічних засобів протипожежного захисту;

Влаштовувати різноманітні складські приміщення, майстерні із застосуванням та зберіганням пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів, а також здавати їх в оренду під приміщення подібного призначення;

Користуватися на горищі або в підвалі відкритим вогнем (смолоскипами, свічками, сірниками тощо);

Зберігати ЛЗР та ГР, балони з ГГ на балконах та в лоджіях, захаращувати їх макулатурою, старими меблями тощо;

Користуватися безпосередньо в житлових кімнатах гуртожитків різноманітними електронагрівними приладами: електрочайниками, кип’ятильниками, електроплитами, прасками тощо. Для цієї мети адміністрація має обладнати спеціальні місця;

Зберігати горючі матеріали, господарські чи будь-які інші речі в горищних приміщеннях. Горища повинні завжди утримуватися в чистоті та бути зачиненими. Ключі від замків горищ повинні бути у коменданта гуртожитку та в одній з кімнат верхнього поверху. На дверях (кришці люка) необхідно зробити напис із зазначенням місцезнаходження ключів;

Залишати слухові вікна на горищі незаскленими і відкритими (відкривати їх дозволяється для провітрювання горища);

Розміщення газового обладнання.

8.2.26. У квартирах, житлових кімнатах будинків допускається зберігати не більше ніж 10 л ЛЗР та ГР.

В індивідуальних гаражах допускається зберігати не більше ніж 40 л запасу палива та 10 кг мастила.

Таку ж кількість ЛЗР та ГР допускається зберігати в окремо розташованій господарській будівлі, якщо відстань від неї до житлового будинку становить не менше ніж 7 м.

Тара, що в ній зберігаються ЛЗР та ГР, повинна щільно зачинятися, бути небиткою, виготовленою з негорючих матеріалів.

8.2.27. Встановлюючи газові балони для постачання газом кухонних плит, треба дотримуватися вимог Правил безпеки в газовому господарстві,
ДБН В.2.5-20-2001 та цих Правил.

8.2.28. У разі використання для освітлення житлових приміщень підвісних гасових ламп або ліхтарів повинні виконуватися вимоги пожежної безпеки, викладені в п. 8.2.20.

8.3. Клуби військових частин, будинки офіцерів, музеї

8.3.1. Спільне розміщення клубів з пожежо - і вибухонебезпечними виробництвами, лабораторіями, а також з дитячими установами, медпунктами і школами забороняється.

8.3.2. У будинках офіцерів і клубах ІV –V ступеня вогнестійкості зали для глядачів і фойє допускається розміщати тільки на першому поверсі, у будинках ІІІ ступеня вогнестійкості – не вище другого поверху.

Розміщення залів для глядачів і фойє у підвальних та цокольних поверхах не допускається.

8.3.3. У будинках офіцерів і клубах не дозволяється застосовувати фанеру, шпалери, тканини й інші горючі матеріали для оздоблення стін і стель залів для глядачів та інших приміщень, а також улаштовувати фанерні і дощаті пустотні перегородки чи застосовувати горючі матеріали для заповнення перегородок і утеплення горищних перекриттів.

8.3.4. Усі дерев'яні елементи естради і сцени (колосники, настили планшета і робочих галерей), трюму, сценічне оформлення, а також горючі декорації і предмети бутафорії мають бути виготовленими з важкогорючих матеріалів чи оброблені вогнезахисними речовинами, про що має бути укладено відповідний акт.

8.3.5. Збереження майна, інвентарю й інших предметів у горищних приміщеннях, під сходовими маршами і площадками, сценами і підмостками для естрадних виступів, а також у підвалах, розташованих під залою для глядачів, забороняється.

8.3.6. Проживання особового складу в будинках офіцерів і клубах постійно чи тимчасово не допускається.

8.3.7. Застосування відкритого вогню у всіх приміщеннях будинку офіцерів (клубу) забороняється.

8.3.8. Використання будинків офіцерів і клубів для проведення новорічних ялинок дозволяється тільки за умови дотримання протипожежних заходів, викладених у пункті 5.2.17 та 5.2.18 цих Правил.

8.3.9. Усі особи, які забезпечують масовий показ кінофільмів, зобов'язані мати відповідне кваліфікаційне посвідчення та документи про проходження пожежно-технічного мінімуму, а також щорічної перевірки знань відповідно до Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки у військових частинах, установах, організаціях та на підприємствах Збройних Сил України (додаток 1 до цих Правил).

8.3.10. У разі обладнання приміщення проекційної двома стаціонарними чи напівстаціонарними постами, обслуговування їх під час демонстрування кінофільмів повинне здійснюватися двома кіномеханіками.

Як другий кіномеханік (помічник) може призначатися наказом по частині військовослужбовець строкової служби чи працівник ЗС України, що має відповідне кваліфікаційне посвідчення та документ про проходження пожежно-технічного мінімуму.

8.3.11. До початку і після закінчення кіносеансів, спектаклів та інших масових заходів приміщення будинку офіцерів (клубу) оглядає черговий будинку офіцерів чи начальник клуба разом із представником служби пожежної безпеки будинку офіцерів (клубу). Виявлені під час огляду порушення правил пожежної безпеки негайно усуваються.

8.3.12. Під час проведення кіносеансів, спектаклів та інших масових заходів виставляються пожежні пости.

Кількість постів та обов'язки постових визначаються табелем, затвердженим начальником будинку офіцерів (командиром військової частини).

Пожежні пости повинні виставлятися за одну годину до початку заходів.

8.3.13. Евакуаційних виходів із залів для глядачів повинно бути мінімум два. Допускається улаштування одного виходу з амфітеатру, балкона і з переглядового залу спеціального призначення, якщо ці приміщення мають не більше ніж 50 місць. У залах для глядачів клубів місткістю до 100 місць у разі наявності одного виходу безпосередньо назовні допускається використовувати як другий вихід вхід у залу для глядачів через фойє.

Шляхи евакуації з залу для глядачів не повинні проходити через приміщення, у яких можливе одночасне перебування більш 50 осіб.

8.3.14. У залі для глядачів ширина подовжніх і поперечних проходів повинна бути не менша ніж один метр, ширина дверних отворів, незалежно від результатів розрахунку, повинна бути не менша ніж 1,2 м і не більша ніж 2,4 м, ширина проходів, розташованих напроти виходів, - не менша ніж ширина самих дверей. Усі проходи й виходи повинні розташовуватися так, щоб не створювати зустрічних чи пересічних людських потоків.

Скорочувати ширину проходів між рядами і встановлювати в проходах додаткові місця забороняється.

8.3.15. Замикати двері залу для глядачів під час сеансів чи інших заходів дозволяється тільки запорами, що легко відкриваються, установленими з боку залу для глядачів.

8.3.16. Над вихідними дверима залу для глядачів встановлюються таблички зеленого кольору з написом “Вихід” білого кольору, які постійно освітлюються.

8.3.17. Місткість залу для глядачів визначається з розрахунку не менше ніж 0,75 м2 підлоги на одного глядача ( із врахуванням площі залу для глядачів від сцени до останнього ряду).