Сегодня: 20 | 09 | 2020

Правила пожежної безпеки у збройних силах України 2004 р. (частина 1)

Температура спалаху - найнижча температура матеріалу (речовини), за якої за встановленими умовами випробувань над його поверхнею утворюється пара, здатна спричинити спалах у повітрі під впливом джерела запалювання, але швидкість утворення пари недостатня для підтримання стійкого горіння.

Установка пожежної сигналізації - сукупність технічних засобів, установлених на об’єкті для виявлення пожежі, оброблення, подавання в заданому вигляді повідомлення про пожежу на цьому об’єкті, спеціальної інформації та (чи) подання команд на включення автоматичних установок пожежогасіння та технічних обладнань.

Шляхи евакуації – коридори, сходи, сходові клітки, тамбури, шлюзи та інші проходи, що забезпечують евакуацію людей, які знаходяться у будинку.

“Повинен”:

викладаються обов'язкові вимоги

“Слід”:

-"-

“Необхідно”:

-"-

“Вимагається, щоб”:

-"-

“Дозволяється тільки”:

-"-

“Не дозволяється”:

-"-

“Забороняється”:

-"-

“Не слід”:

-"-

Можуть бути”:

Викладаються інші положення

“Як правило”:

-"-

“За необхідності”:

-"-

“За потреби”:

-"-

“У разі потреби”:

-"-

“Можуть мати”:

-"-

“У разі”:

-"-

“Застосовують”:

Використовується як дозвільна форма викладання тексту

“Повинно бути не більше (не менше)”:

Наводиться найбільше або найменше значення величини

“Не повинно бути більше (менше)”:

Наводяться припустимі значення відхилень

“Від” і “до”:

Включно

4. Організація пожежної безпеки у Збройних Силах України

4.1. Загальні положення

4.1.1. Пожежна безпека в Збройних Силах України забезпечується здійсненням комплексу організаційних і технічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню пожежі, та системою пожежного захисту.

4.1.2. Забезпечення пожежної безпеки досягається:

Проведенням організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на запобігання пожежам, створення умов безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, а також створення умов для швидкого виклику пожежних підрозділів та успішного гасіння пожеж;

Глибоким розумінням, свідомим і неухильним додержанням військовослужбовцями та працівниками Збройних Сил України вимог пожежної безпеки;

Зразковим несенням служби добовим нарядом;

Неухильним виконанням розпорядку дня;

Додержанням правил експлуатації озброєння, бойової та іншої техніки, матеріальних засобів, створенням у місцях розташування військовослужбовців умов для їх повсякденної діяльності, життя й побуту, що відповідають вимогам військових статутів Збройних Сил України;

Цілеспрямованою виховною роботою, поєднанням високої вимогливості командирів (начальників) із постійною турботою про підлеглих.

4.1.3. Усі будівлі й приміщення, а також територія військової частини повинні завжди утримуватися в чистоті та порядку. Кожен начальник відповідає за правильне використання будівель і приміщень, збереження обладнання і засобів пожежогасіння.

4.1.4. У кожному приміщенні призначається старший, який відповідає за поведінку військовослужбовців, внутрішній порядок і цілісність майна в приміщенні, чистоту території, що прилягає до приміщення, та додержання правил пожежної безпеки.

4.2. Обов’язки командирів (начальників), осіб добового наряду і чергового персоналу (обслуги) щодо забезпечення пожежної безпеки

4.2.1. Командир (начальник) зобов’язаний:

Організовувати пожежобезпечну експлуатацію, збереження і використання за призначенням казармено-житлового фонду, комунальних споруд, інженерних мереж, наданих для розквартирування військових частин і підрозділів;

Контролювати додержання заходів пожежної безпеки у військовій частині, на кораблі (у підрозділі).

4.2.2. Командир військової частини в мирний і воєнний час відповідає за стан пожежної безпеки полку та за організацію пожежної охорони.

4.2.3. Командир військової частини зобов’язаний:

Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, визначати заходи безпеки і здійснювати контроль за їх додержанням, забезпечувати правильне утримання й експлуатацію казарм, житлового фонду та інших споруд на території військової частини, а також їх пожежну безпеку;

Відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах військової частини, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;

У разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами пожежної охорони;

Організувати пожежну охорону, вивчення особовим складом вимог пожежної безпеки та навчання поводженню під час гасіння пожежі;

Забезпечити в розташуванні частини нормативні запаси води та наявність засобів пожежогасіння;

Не менше ніж один раз на три місяці перевіряти стан пожежної безпеки та організацію пожежної охорони і не менше ніж двічі на рік проводити відпрацювання плану пожежної безпеки із залученням усіх необхідних сил та засобів;

Забезпечити додержання протипожежних вимог, визначених стандартами, нормами і правилами, а також виконання вимог приписів органів пожежної охорони;

Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

Налагодити телефонний зв’язок із найближчим підрозділом пожежної охорони гарнізону чи Міністерства з надзвичайних ситуацій України;

Проводити службове розслідування випадків пожеж.

4.2.4. Заступник командира військової частини відповідає за виконання вимог пожежної безпеки на території, закріпленій за військовою частиною, полігоном, на навчальних об’єктах бойової підготовки.

4.2.5. Заступник командира частини з тилу відповідає за стан пожежної безпеки безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і служб.

Він зобов’язаний організовувати належну експлуатацію, своєчасний ремонт жилих і нежилих будинків, водопровідно-каналізаційних мереж і споруд, своєчасну підготовку їх до зими, утримання в належному стані території, на якій розквартировані підрозділи полку (окремого батальйону), вживати заходів для пожежної безпеки об’єктів безпосередньо підпорядкованих йому підрозділів і служб, а також обладнання їх технічними засобами охорони.

4.2.6. Заступник командира частини з озброєння відповідає за виконання протипожежних заходів у парку.

Він зобов’язаний керувати роботами, пов’язаними з виконанням протипожежних заходів, стежити за станом пристроїв блискавкозахисту на об’єктах військової частини та організовувати періодичну їх перевірку.