Сегодня: 20 | 09 | 2020

Пояснювальна записка До проекту першої редакції Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

НАПБ Б.02.005-94. Типове положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (затверджено наказом МВС України від 17.11.94 № 628 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за № 307/517 );

НАПБ Б.07.007-94. Порядок проведення експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки (затверджено наказом МВС України від 22.11.94 № 641 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.94 за № 326/536 );

НАПБ Б.02.003-94. Типове положення про пожежно-технічні комісії на підприємствах, в установах та організаціях (затверджено наказом МВС України від 27.09.94 № 521 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.94 за № 249/459 );

НАПБ Б.02.004-94. Положення про добровільні пожежні дружини (затверджено наказом МВС України від 27.09.94 № 521 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.10.94 за № 248/458 );

НАПБ Б.07.001-94. Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації (затверджено наказом МВС України від 17.11.94 № 628 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.12.94 за 307/517);

НАПБ Б.02.013-97. про порядок розроблення, затвердження, перегляду, скасування та реєстрації нормативних актів з питань пожежної безпеки (затверджено наказом МВС України від 04.12.96 № 833 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.03.97 за № 68/1872 );

НАПБ Б.07.009-95. Тимчасові тарифи на роботи, пов'язані з проведенням експертизи проектної та іншої документації щодо пожежної безпеки (затверджено наказом МВС України від 05.09.95 № 599 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.09.95 за № 337/873);

НАПБ Б.001.004-2000. Правила технічного утримування установок пожежної автоматики (затверджено наказом МВС України від 29.07.2000 №507 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.09.2000 за №662/4883);

НАПБ В.01.054-98/510. Правила пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України (затверджено наказом Міністерства транспорту України від 21.12.98 № 527 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.03.99 за № 157/3450);

ПУЭ. Правила устройства электроустановок (шосте вид., 1987 р. );

Військові статути Збройних Сил України (затверджені Законами України від 24.03.99 № 548-XIV, № 551-XIV, № 550-XIV, № 549-XIV);

Наказ Міністра оборони України від 18.08.97 № 288 “Про заходи щодо організації пожежної охорони у Збройних Силах України”;

Положення про пожежну охорону в Збройних Силах України (введено в дію наказом Міністра оборони України від 05.04.97 № 115);

Руководство по противопожарной защите и спасательным работам в Советской Армии и Военно-Морском Флоте (введено в дію наказом Міністра оборони СРСР від 05.12.89 № 450);

Перелік об'єктів Збройних Сил України, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (введений в дію наказом Міністра оборони України від 24.05.04 № 172 );

Інструкція про порядок здійснення державного пожежного нагляду на об’єктах Міністерства оборони України і взаємодії між пожежними підрозділами Міністерства оборони України та Державної пожежної охорони при гасінні пожеж (затверджена наказом Міністра внутрішніх справ України і Міністра оборони України від 06.04.96 № 233/89 );

Положення про організацію капітального будівництва, експлуатації, капітального та поточного ремонту спеціальних будов Збройних Сил України (введено в дію наказом Міністра оборони України від 19.03.93 № 49);

Наказ Міністра оборони України від 31.12.95 № 343 “Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.95 № 472 “Про Програму забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних Сил України на 1995-2015 роки”;

Керівництво по роботі військових складів пального Збройних Сил України (затверджено наказом заступника Міністра оборони України по тилу – начальником Тилу Збройних Сил України від 12.11.98 №112);

Розпорядження Міністра оборони України від 9.07.02 № 1645/у до постанови Кабінету Міністрів від 01.07.02 № 870 “Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року”;

Руководство по мерам пожарной безопасности в воинских частях авиации Вооружённых Сил СССР (введено в дію наказом заступника Міністра оборони СРСР – Головнокомандуючого ВПС від 28.05.69 № 92);

Правила пожарной безопасности в Домах офицеров и клубах Вооружённых Сил СССР (введені в дію наказом заступника Міністра оборони СРСР з будівництва та розквартирування військ від 02.09.74 № 167);

Інструкція про порядок проведення перевірок організації та стану протипожежного захисту військових частин (затверджена наказом першого заступника Міністра оборони України від 27.05.96 № 4);

ВСН-58-87/Минобороны. Инструкция по проектированию устройств и експлуатации молниезащиты и защиты от статического электричества зданий и сооружений;

ВСН-167-92/Минобороны. Проектирование арсеналов, баз и складов боеприпасов. Противопожарные требования;

ВСН-34-89/Минобороны. Планировка и застройка военных городков;

ВСН-35-89/Минобороны. Общевоинские здания. Нормы проектирования;

ВСН-111-83/Минобороны. Нормы проектирования баз и складов горючого;

ВСН-43-88/Минобороны. Нормы строительного проектирования. Специальные фортификационные сооружения ;

Инструкция по разрядке и уничтожению боеприпасов в арсеналах, на базах и окружных складах (Министерство обороны СССР, 1986 г.);