Сегодня: 23 | 09 | 2020

Пояснювальна записка До проекту першої редакції Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

В першу чергу це адміністративні будівлі і приміщення для розміщення апарату керівництва Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів Збройних Сил, оперативних командувань, військових частин, навчальних закладів, наукових та проектних установ та організацій. Характерною їх особливістю є масове перебування людей, наявність службових приміщень, учбових класів, аудиторій, великої кількості архівів, пунктів цілодобового чергування, місць зберігання зброї і т. ін.

Крім того, у Збройних Силах велика кількість будівель, споруд та приміщень для зберігання, технічного обслуговування та ремонту військової техніки, озброєння, автотранспортних засобів, складів пально-мастильних матеріалів, пунктів заправлення пальним, складів і баз зберігання військового речового майна, продовольства, будівельних матеріалів тощо.

Окрім вищезгаданих об'єктів мається значна кількість арсеналів, баз, складів зброї та боєприпасів, парки (бокси) утримання військової техніки, казарми для особового складу, клуби, магазини, їдальні, лазні, наметні містечка тощо. Для навчальних закладів характерні такі приміщення як аудиторії, лабораторії, гуртожитки та ін. На підприємствах та на воєнних заводах мають місце об’єкти з вибухонебезпечними та пожежонебезпечними виробництвами (переробка та утилізація боєприпасів, ремонтні роботи, деревообробка, фарбувальні роботи, сушка тощо). Разом з цим, військові об’єкти продовжують будуватись, реконструюватись, технічно переоснащуватися і розширюватись. Це пов’язано з проведенням пожежонебезпечних зварювальних та інших вогневих робіт, що потребує врахування вимог пожежної безпеки під час проведення будівельно-монтажних робіт.

З урахуванням викладеного розроблено другу редакцію проекту Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України. При виконанні цієї роботи враховувались вимоги Правил пожежної безпеки в Україні, міжгалузевих і галузевих правил, положень, стандартів, будівельних норм, норм технологічного проектування, що діють в галузі забезпечення пожежної безпеки, рекомендації Державного Департаменту пожежної безпеки МНС України з цього питання. Були враховані також вимоги, викладені у великій кількості нормативних актів Міністерства оборони, де відображені питання пожежної безпеки. Вимоги всіх цих нормативних актів необхідно було брати до уваги під час розроблення правил пожежної безпеки для Збройних Сил України. До таких нормативних актів належать накази, директиви Міністра оборони України, його заступників, начальника Генерального штабу Збройних Сил України, а також положення, настанови, інші нормативні документи, які затверджені і введені в дію відповідними посадовими особами Збройних Сил. Серед таких документів особливе місце займають Військові Статути Збройних Сил України, які стосуються саме специфічних умов діяльності Збройних Сил.

При розробці Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України визначені загальні положення, що регламентують сферу дії цих Правил, відповідальність за забезпечення пожежної безпеки, обов’язки командирів (начальників), інших посадових осіб та усіх військовослужбовців і працівників Збройних Сил України стосовно забезпечення пожежної безпеки, організаційні заходи щодо підтримання протипожежного режиму, проведення навчання та протипожежної підготовки та ін. Наведено перелік прийнятих скорочень та визначення термінів для однакового розуміння суті питань, розроблено вимоги до утримання будівель і споруд, приміщень, шляхів евакуації, території військових частин, інженерного обладнання, пожежної сигналізації та систем пожежогасіння, водопостачання, первинних засобів пожежогасіння, категорії приміщень за вибухопожежною і пожежною небезпекою згідно з ОНТП 24-86. Розроблено основні вимоги пожежної безпеки до об'єктів загальновійськового призначення, місць зберігання військової техніки та озброєння, військових парків, аеродромів, арсеналів, баз і складів боєприпасів, пально-мастильних матеріалів, спеціальних фортифікаційних споруд. Наведено протипожежні вимоги під час проведення будівельно-монтажних та вогневих робіт, вимоги пожежної безпеки для полігонів, при пересуванні військ, при розташуванні військових частин (підрозділів) у польових умовах та ін. У додатках даються рекомендації щодо складання та приклади оформлення основних (типових) документів, які розробляються у військовій частині з питань пожежної безпеки.

Розроблені та викладені в Правилах пожежної безпеки у Збройних Силах України протипожежні вимоги мають сприяти досягненню необхідного рівня пожежної безпеки на військових об’єктах, покращенню навчання особового складу військових частин та результативності масової роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців та населення військових містечок, підвищенню рівня спеціальної підготовки військових пожежних підрозділів, покращенню пожежно-профілактичної роботи у військових частинах в цілому.

Результатом зазначених вище заходів повинно стати запобігання пожежам у Збройних Силах України, в першу чергу недопущення пожеж на арсеналах, базах, складах озброєння, ракет і боєприпасів, створення необхідних умов для безпеки військовослужбовців і працівників ЗС України та надійного збереження матеріальних засобів у військах (силах).

4. Введення правил у дію

Передбачуваний термін введення в дію та впровадження Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України, що розроблюються –
2005 рік.

З уведенням в дію цих Правил передбачається скасування Правил пожарной безопасности в домах офицеров и клубах Вооруженных Сил СССР, затверджених заступником Міністра оборони СРСР по будівництву і розквартируванню військ від 21.09.74 № 167.

5. Взаємозв’язок з іншими правовими та нормативними документами

Проект правил пожежної безпеки у Збройних Силах України взаємопов’язаний з такими правовими актами та нормативними документами:

Закон України "Про пожежну безпеку";

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.94 № 508 “Про заходи щодо виконання Закону України “Про пожежну безпеку”;

НАПБ А.01.001-95. Правила пожежної безпеки в Україні (введено в дію наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95 № 400 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.07.95 за № 219/755, із змінами та доповненнями, затвердженими наказом МВС України від 05.03.02 № 217 );

НАПБ Б.02.012-95. Положення про порядок і умови обов'язкового страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.95 № 232);

НАПБ Б.02.014-98. Положення про порядок узгодження з органами державного пожежного нагляду проектних рішень, на які не встановлені норми і правила, та обґрунтованих відхилень від обов’язкових вимог нормативних документів (затверджено наказом МВС України від 24.03.98 №182 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.06.98 за №392/2832);

НАПБ Б.07.005-86. (ОНТП 24-86). Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (уведено в дію наказом МВС СРСР від 27.02.86 );

НАПБ Б.2.010-95. Типове положення про службу пожежної безпеки (затверджено наказом МВС України від 12.04.95 № 220 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.04.95 за № 118/654 );

НАПБ Б.02.007-94. Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, організаціям, установам, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи (затверджено наказом МВС України від 26.10.94 № 580 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.10.94 за № 257/467);