Сегодня: 23 | 09 | 2020

Пояснювальна записка До проекту першої редакції Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України

Погіршення обстановки з пожежами в Збройних Силах України за останні роки пояснюється різними причинами і, в першу чергу, недостатнім фінансуванням, що призвело до різкого падіння технологічної, виробничої дисципліни, значного погіршення забезпечення військових об’єктів системами та засобами пожежогасіння, безвідповідального ставлення до виконання правил пожежної безпеки на військових об’єктах.

На пожежах, які виникали у Збройних Силах України, загинуло 57 чоловік. Із них 18 військовослужбовців і 39 цивільних осіб. Розподіл загибелі людей на пожежах за роками наведений на рис. 2.

Рисунок 2 - Розподіл загибелі людей на пожежах у Збройних Силах України

Протягом багатьох років основними причинами виникнення пожеж у Збройних Силах України є необережне поводження з вогнем – 59,1% та порушення правил монтажу та експлуатації електроустановок та побутових електроприладів – 22,7%.

На цей час у об’єднаннях, з’єднаннях, військових частинах, підрозділах, установах і організаціях, на різних об’єктах Збройних Сил України для підтримання пожежної безпеки і організації протипожежного захисту користуються загальнодержавними правилами пожежної безпеки, військовими статутами Збройних Сил України, державними стандартами, ПУЕ, будівельними нормами і правилами, ОНТП, а також нормами, які містяться у численних галузевих нормативних документах Збройних Сил, розробленими різними управліннями, що регламентують порядок організації і здійснення бойової підготовки, повсякденної діяльності військ (сил), експлуатації, обслуговування і зберігання ОВТ, ракет і боєприпасів, зберігання і видачу пально-мастильних матеріалів, продовольства, речового майна. Деякі з цих нормативних документів уведені в дію або затверджені наказами посадових осіб Збройних Сил України, але значна їх частина діє з часів Радянської Армії.

Організаційні питання щодо забезпечення пожежної безпеки регламентуються, в основному, відповідними наказами, директивами та розпорядженнями Міністра оборони України і начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Аналіз стану нормативно-правового забезпечення пожежної безпеки у Збройних Силах України дозволяє зробити такі висновки:

До цього часу не було проведено комплексного аналізу відповідності відомчих нормативних документів, що містять протипожежні норми і правила, один одному та загальнодержавним нормативним актам;

Не всі сторони службової діяльності військовослужбовців і працівників Збройних Сил охоплені нормами пожежної безпеки (перевезення особового складу військовими ешелонами і командами, розташування військових частин і підрозділів табором у наметах, у лісі, здійснення маршів на військовій техніці);

Норми та правила з питань пожежної безпеки в документах, які введені в дію у 70 – 80 роках, розроблялися різними органами військового управління під свої об’єкти та служби, не враховують сучасних вимог нових законодавчих актів та інших нормативних документів. Деякі з них не повною мірою відповідають нормам, які введені в дію нормативними актами України.

Практика і проведений аналіз показали, що наявність великої кількості нормативних документів, які містять норми і вимоги пожежної безпеки, ускладнює роботу спеціалістів служб пожежної безпеки, командирів (начальників) усіх рівнів щодо підтримання належного протипожежного стану об’єктів Збройних Сил. Не забезпечено уніфікації та взаємозв’язку протипожежних вимог різних документів між собою, виникають протиріччя між деякими викладеними в них положеннями. Значна частина чинних документів, розроблених і виданих за часів СРСР, існує у недостатній кількості і з цієї причини такі документи є недоступними для більшості посадових осіб у військових частинах.

Усе це обумовлює необхідність розроблення нормативного документа, який усуне зазначені недоліки й вирішить протиріччя, які існують. Крім того, загальнодержавні і галузеві нормативні акти, які містять вимоги пожежної безпеки, не враховують повною мірою специфічних умов створення, використання і утримання деяких об’єктів Збройних Сил. До таких особливих об’єктів належать у першу чергу:

Арсенали, бази і склади боєприпасів;

Арсенали, бази і склади озброєння і військової техніки;

Спеціальні фортифікаційні споруди (командні пункти);

Парки військових частин;

Військові аеродроми.

Особливість цих об’єктів полягає в першу чергу у великій кількості боєприпасів, що на них зберігаються. У разі виникнення пожежі на таких об’єктах існує велика небезпека детонації боєприпасів та їх розльоту на великі відстані. Це створює велику небезпеку не тільки для самих таких об’єктів та особового складу, який на них працює, а й для цивільного населення, цивільних будівель і споруд на значній відстані від місця пожежі.

Підвищені вимоги до підтримання пожежної безпеки на об’єктах Збройних Сил України зумовлені ще й тим, що пожежі на них можуть не тільки завдати матеріальних збитків і призвести до людських жертв, а й підірвати боєготовність і боєздатність військових частин (підрозділів), унеможливити виконання військами (силами) бойових завдань.

Військові об’єкти Збройних Сил України розташовуються в різноманітних будівлях і приміщеннях.